(17.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Otevírám další bod. Je to

132.
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011
/sněmovní tisk 512/

Požádám pana ministra obrany, aby uvedl i tento tisk 512. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, tak jak to bývá. Vláda plánuje a situace pak se dále mění, čili k plánu vojenských cvičení každý rok předkládáme vždycky doplňky podle toho, jak se objevují nová a nová cvičení v průběhu roku. Čili nyní máte před sebou druhý doplněk, který vláda schválila 27. září roku 2011 a k plánu a předchozímu 1. doplňku doplňuje ještě dvě cvičení. Máte je v obsahu materiálu. Čili vás prosím, abyste tuto informaci tradičně vzali na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže hned požádám paní poslankyni Janu Černochovou, zpravodajku, aby nás informovala k tisku 512/1 výboru. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Tímto materiálem se zabýval výbor pro obranu a bezpečnost na své 19. schůzi 23. listopadu 2011. Seznámili jsme se s materiálem, který doplnil dvě cvičení mimo Českou republiku. Obě tato cvičení byla v Německu, přičemž jedno bylo již schváleno vládou v rámci 1. doplňku a v materiálu bylo pouze upřesněno. Jednalo se o 19denní akci KANDAK OMLT Training II. v Německu jako partner NATO a společného mnohonárodního centra přípravy ve dnech 29. 11. až 17. 12. s počtem 320 osob za Armádu České republiky a rozpočtem akce 3 298 000 korun s cílem sladit jednotku styčného týmu mentorů k plnění úkolů v rámci mise ISAF na území Afghánistánu.

Druhé cvičení bylo 25denní akcí COMBAT MANEUVER v Německu jako partner US Army a opět společného mnohonárodního centra přípravy ve dnech 3. 10. až 27. 10. s počtem deseti osob za Armádu České republiky a rozpočtem akce 150 tis. korun s cílem připravit jednotku společných sil pro plnění úkolů v rámci ISAF na území Afghánistánu v součinnosti s koaličními partnery. Toto cvičení již bylo schváleno vládou v prvním doplňku a tímto se pouze upřesňuje.

Žádný dopad na schválený rozpočet pro rok 2011 tato cvičení neměla, protože se s nimi počítalo.

Opět si dovolím navrhnout text usnesení výboru pro obranu a bezpečnost v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji rozpravu všeobecnou. Prosím pana poslance Seďu, který se do ní hlásí. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo... Já chvilku počkám... (Řečník vyčkává, až ministr Vondra dohovoří s poslancem Stanjurou)

Vážený pane ministře, protože dnes je 15. prosince a Poslanecká sněmovna ani výbor pro obranu neprojedná asi 3. doplněk plánu vojenských cvičení, tak bych se chtěl zeptat a využít toho, že jste tady mezi námi, abyste nám sdělil nějaké informace kolem cvičení Slovenské zdraví 2011. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Ano, dámy a pánové, já jsem si tady zrovna kladl před chvílí otázku, zda u projednávání 2. doplňku padne otázka na 3. doplněk, který vláda samozřejmě neprodleně odeslala oběma komorám Parlamentu. Čili předpokládám, že tady standardně je připraven k projednání na nejbližší schůzi výboru pro obranu a bezpečnost.

Jak asi víte, na přelomu listopadu a prosince, v tom týdnu, se na nás obrátila slovenská vláda s prosbou o výpomoc při řešení nouzové situace ve slovenském zdravotnictví s tím, že následně byla tato žádost formalizována oficiálním dopisem předsedkyně slovenské vlády Ivety Radičové. S tím, že navrhla, aby se tato výpomoc konala formou vojenského cvičení. Za tímto účelem to projednala neprodleně vláda České republiky v pátek 2. prosince a po uzavření všech náležitých dokumentů a memorand, tak jak to v případě takových cvičení bývá zvykem, bylo ono cvičení 3. prosince tohoto roku zahájeno ve spolupráci se slovenskou stranou. Mandát k němu je do konce roku, ale tak jak jsme předpokládali, po čtyřech až pěti dnech, kdy byl nouzový stav zrušen a pominuly i důvody ke konání tohoto cvičení, se naši vojenští lékaři vrátili domů.

Předpokládám, že toto bude projednáno po řádném projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost, tak jak to bývá. Děkuji. (Hlasy z pléna: Výboru pro obranu!)

Výboru pro obranu! Ano, ano. Já jsem konzervativní člověk a zapomněl jsem, že Sněmovna tento týden odhlasovala rozdělení. Čili ve výboru pro obranu - omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to byla reakce. Ale stále ještě probíhá obecná rozprava, takže se dívám, jestli se do ní ještě někdo nehlásí... Zdá se ale, že už se nikdo nehlásí, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Vyhlašuji tedy rozpravu podrobnou, do které se přihlásila zpravodajka paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Výbor pro obranu a bezpečnost na 19. schůzi 23. listopadu 2011 přijal následující usnesení: Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě někdo další do podrobné rozpravy? Vypadá to, že ne, takže podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat usnesení tak, jak jsme ho teď slyšeli.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout usnesení v té podobě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 226, přihlášených 81. Pro hlasovalo 72, proti 4. Takže to bylo přijato a my můžeme ukončit projednávání tohoto 2. doplňku, bodu číslo 132.

 

Další bod je bod číslo

133.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,
jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011
/sněmovní tisk 502/

Prosím paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, zpravodajku petičního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás z pověření petičního výboru seznámila se zprávou o peticích, které Poslanecká sněmovna přijala v prvém pololetí tohoto roku, a v podrobné rozpravě pak navrhla, aby Poslanecká sněmovna vzala tuto zprávu na vědomí. Čímž se hlásím i do podrobné rozpravy.

V naší zprávě sněmovní tisk 502 je uvedeno, jaké petice byly předloženy, jakých problémů se týkaly a jak byly vyřízeny. Z předložených 25 petic petiční výbor vyřizoval 21 petic, dvě petice hospodářský výbor a dvě výbor pro životní prostředí. Petice fyzicky podepsalo přes 125 tis. občanů a další tisíce podpisů byly přijaty elektronickou formou. Z toho je vidět, že petiční právo je aktivně využíváno, občané žádají, aby se jejich stížnostmi, návrhy nebo žádostmi poslanci vážně zabývali.

Největší podporu ve sledovaném období měla petice Zastavme devastaci naší země!, kterou podpořilo přes 30 tis. petentů. Další petice s více než 20 tisíci podpisy se týkaly oblasti životního prostředí a silniční dopravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP