(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni. Dostal jsem ještě jednu omluvu, tak bych ji přečetl. Paní předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová se omlouvá v době od 9 do 10 hodin dnes ráno a pak se ještě jednou omlouvá od 14.30 do 15.30 vzhledem pracovním věcem. To je poslední omluva.

Teď bych dal slovo panu poslanci Ladislavu Velebnému, zpravodaji hospodářského výboru k tomuto zákonu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení kolegové, je mi milou povinností též vás seznámit se stanoviskem hospodářského výboru, který dne 16. listopadu přijal usnesení, ve kterém konstatuje, že vám doporučuje tento sněmovní tisk 449 ke schválení. Zároveň mě zmocňuje, abych vás seznámil s výsledky tohoto projednávání, a zmocňuje mě, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy. Tento sněmovní tisk byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů, které jste všichni obdrželi.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to bychom tedy měli zprávy zpravodajů. V této chvíli se už můžeme pustit do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Mám tady přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Laudát. Pak se hlásí pan poslanec Krátký. Prosím pana poslance Laudáta jako prvního.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pro vás, kteří se této problematice věnujete, asi nebude tajemstvím, že proti vládnímu návrhu, proti návrhu pana ministra životního prostředí, hospodářský výbor přijal usnesení a pozměňovací návrh, který je poměrně zásadní a částečně mění jistou část tohoto velkého, obsáhlého a úctyhodného zákona.

Chci říci, že hodně špatně se argumentuje konkurenceschopností, zájmy českých podniků, zájmy teplárenství a dalších firem, kterých se v předkládané podobě zákon dotkne, v době, kdy má Ostravsko velký problém. Na druhou stranu vláda schválila strategii konkurenceschopnosti, a jestliže se podíváme na část týkající se poplatků za znečištění, tak myslím, že jsou tři země v Evropské unii, které mají nějakým způsobem zdvojené poplatky za totéž. Je to sousední Slovensko, v nějaké podobě Francie, a my tady vlastně naše firmy, které navíc ještě - je to shoda okolností - působí v regionech, kde začíná být velký problém i se strukturální nezaměstnaností, vystavujeme zátěži, která ve svém důsledku znamená konkurenční nevýhodu.

Já bych byl velice rád, aby životní prostředí přestalo bojovat za životní prostředí a skutečně ho chránilo.

Hospodářský výbor navrhl s podporou poslanců napříč spektrem, aby postupně, vlastně do konce roku 2015 a potom nastala změna, byly naše firmy zatíženy pouze jedním poplatkem, který půjde přes mechanismus emisních povolenek.

Jelikož je to problém a nechci tady probírat všechny další argumenty, buď tady zazněly, nebo ještě zazní, tak já v podrobné rozpravě navrhnu, pane předsedající, aby po skončení rozpravy, protože v tom nemáme sjednocený názor, byl tento bod přerušen do příštího úterý, druhé čtení, a pak v něm bylo pokračováno, s tím, že buď se dohodneme na tom, že ještě bude nějakým způsobem tato záležitost modifikována, nebo pak doběhne standardní projednání.

V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže ještě vystoupíte a navrhnete potom přerušení. Po obecné, nebo po podrobné? (Poslanec Laudát se s předsedajícím domlouvá mimo mikrofon.) Až po podrobné, na konec? Tedy ještě před podrobnou. Dobře. Takže to ještě učiníte. Dobrá.

Můžeme se v každém případě pustit ještě do obecné. Pan poslanec Krátký se přihlásil. Prosím. (Poslanec Krátký přistupuje k mikrofonu.) Ještě tam je pan poslanec Šidlo. Já se omlouvám panu poslanci Krátkému. Na seznamu je pan poslanec Šidlo. Omlouvám se. Pan pan poslanec Krátký. Prosím, pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, předstupuji k tomuto řečništi z jednoho prostého důvodu, protože na to, co zde zaznělo z úst předkladatele, ministra životního prostředí, i zpravodajky výboru pro životní prostředí, chci navázat, protože si myslím, že v současné době, pokud se máme věcně a konstruktivně postavit k ochraně ovzduší v České republice, nemůžeme pominout fakt, že z dostupných zdrojů dnes rozhodujícím znečišťovatelem v jednotlivých lokalitách České republiky jsou lokální individuální topeniště.

Tento problém není v podstatě prostřednictvím zákona, který je zde navrhován jako novela, zcela pregnantně řešen. Myslím si, že jak vláda České republiky, tak my jako poslanci bychom měli hledat i jinou variantu, která je sice technická, je to běh na dlouhou trať, ale myslím si, že bez jednoznačné podpory a stanoviska jak vlády, tak Poslanecké sněmovny těžko můžeme situaci v České republice radikálně změnit do té podoby, abychom dokázali kvalifikovaně regulovat stav ovzduší, to znamená jak emisí, tak imisí, které se objevují nejen v postižených lokalitách, o kterých hovořil pan ministr.

Opatřením, které já považuji za velmi důležité, je to, abychom jasně deklarovali podporu centrálním zdrojům tepla. Česká republika a její předchůdkyně v podstatě vybudovaly systém centrálních zdrojů takový, který v podstatě nemá v Evropě obdoby. Je to dokonalý systém, který přináší nejen teplo k jednotlivým domovům a dokáže případně i využívat odpadního tepla z našich elektráren, ale na druhé straně dokáže účinně a kvalifikovaně regulovat vliv na životní prostředí a zejména jeho stav. Myslím si, že vláda České republiky by měla jednoznačně deklarovat trvalou podporu existenci centrálních zdrojů tepla, jejich dalšímu rozvoji, a tím samozřejmě navodit i podmínky pro to, aby tyto centrální zdroje tepla nebyly jenom velké výtopny, ale i menší, které budou pokrývat například potřebu rodinných domků a venkovských aglomerací, kde se samozřejmě objevuje tento problém s lokálními topidly také.

Proto jsem si dovolil připravit doprovodné usnesení k tomuto zákonu. Chtěl bych vás na ně upozornit, požádat o vaši laskavou podporu, až se s ním seznámíte. V podrobné rozpravě se k němu samozřejmě přihlásím. Máte ho v elektronické podobě pod sněmovním dokumentem 955.

Děkuji za vaši případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Jiřího Krátkého.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já se vyjádřil k tomuto zákonu. Moje poznámka, moje připomínka bude k usnesení hospodářského výboru, které ve své závěrečné části požaduje, aby poplatek, který je stanoven za znečišťování, byl ukončen v roce 2015, jestli se nepletu.

Můj názor na to je trochu jiný. Vycházím ze zkušenosti, že konkurenceschopné ekonomiky Evropy jsou na severu, Německo a severské země, a já si dovoluji přečíst vám poplatek, který byl za znečištění účtován v roce 2000 v Německu. Jestliže máme dnes za znečištění tuhými látkami poplatek 4 200, v roce 2000 to bylo v Německu přepočteno na tehdejší marku 18 tisíc korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP