(9.30 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Co se týká jednotlivých výzev, tak nevím, jakým způsobem reagovat jinak než tak, že my jsme v loňském roce vyhlásili dvě výzvy na stejnou částku, jednu pro kraj Moravskoslezský a jednu pro celou Českou republiku s preferencí oblastí, které vykazují horší rozptylové nebo horší podmínky v oblasti kvality ovzduší. Obě tyto výzvy se dnes vyhodnocují a my z těchto výzev budeme také vidět, jaký je reálný zájem z jednotlivých oblastí, ať už kraje Moravskoslezského nebo krajů mimo tento kraj. Musím totiž říci, že i z hlediska zájmu jednotlivých subjektů se účastnit této výzvy, tak z hlediska toho průběhu mimo Moravskoslezský kraj reálně tak velký zájem nebyl, na konec, v závěru, ano. My předpokládáme, že prostředky vyčerpáme.

Pokud je dnes citována pouze část pro Moravskoslezský kraj, tak je třeba říci, že ministerstvo stejným způsobem připravuje také výzvu pro ostatní kraje v rámci zbývajících finančních prostředků alokovaných do této části v rámci operačního programu Životní prostředí. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni Konečnou, která je další přihlášenou.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych teď možná ani tak ne v roli zpravodaje jako člověka, který poměrně dlouho tady má na starost zákon o ovzduší, přednesla pár poznámek. A možná taky konstatovala jedno zklamání.

Když se předkládal tento nový zákon o ovzduší, všichni z nás od něho čekali konečně něco, co bude řešit všechny problémy, které znečišťování ovzduší přináší. Já osobně musím říci, že po debatě, kterou jsme tady vedli, a vy jste tady už byli v té době, nad návrhy kolegy Drobila, Kočí a tuším Lukši, o malé novele zákona o ovzduší a vedli jsme ji tady poměrně dlouho a poměrně podrobně, tak jsem si říkala, že snad všichni máme jasno v tom, že bychom neměli postihovat pouze jednu skupinu znečišťovatelů, a to znečišťovatele velké. Protože jak tady řekl pan ministr a jak dneska dokládají výsledky studií, které jsou provedeny v Moravskoslezském kraji, my tady máme ještě druhý, poměrně významný zdroj znečištění a to jsou lokální topeniště.

Na lokální topeniště se v tomto zákoně - nechci říci, že zapomnělo, protože snaha pana ministra v této věci byla opravdu velká, a musím říci, že udělal obrovský kus práce. Za dva roky, kdy jsme tady poprvé měli návrh Moravskoslezského kraje, který poprvé za celou historii zákona o ovzduší tento problém otvíral, tak před těmi dvěma lety jsme rozhodně neměli tolik právních názorů, neměli jsme tolik a tak vyprecizovaný pozměňující návrh. K tomu došlo a pan ministr nás s ním seznámil.

Mě moc mrzí a pevně věřím, že se to oddálení druhého čtení, resp. přerušení, nebude týkat pouze poplatků, ale že třeba za týden najdete v koalici ještě shodu i nad tím, abyste začali řešit problém, který je velmi citlivý, ale na druhou stranu velmi závažný.

Já totiž odmítám tezi, že ty, které můžeme trestat jednoduše, trestat budeme, protože tohle to nám zákon umožní, ale tu většinu, o které sice všichni víme, že způsobuje poměrně stejný díl znečištění, vypouští stejně nebezpečné látky, tak tu radši necháme pominutou a tou se radši zabývat nebudeme, protože by to z politických či jiných důvodů nemuselo být vhodné.

Myslím si, že jsme poslanci proto, abychom hledali konsenzy. A musím říci, že musím poděkovat panu ministru životního prostředí a odboru ovzduší, panu náměstku Hlaváčovi a všem, kteří se na tom, abychom našli systém řešení lokálních topenišť, podíleli. Chápu výtky právníků, na druhou stranu my jsme ty právní analýzy dostali a myslím si, že jsme došli k tomu, aby to nebylo protiprávní. A musím říci, že možná jsem snad ani nečekala, že tato Sněmovna už je tak vyspělá, že přijme tento návrh zákona jako celek. Ale těšila jsem se na debatu s vámi, kolegové, protože si myslím, že pokud tu debatu ani neotevřeme, ani neotevřeme, o těch lokálních topeništích, což se tímto stalo, protože žádný pozměňující návrh nebyl přednesen a s největší pravděpodobností tedy nebude, tak si myslím, že se vůbec nikam dál neposuneme. Prostě lokální topeniště jsou problém a my jsme povinni ho řešit. A já bych si moc přála, abychom si to tady všichni uvědomili, a to i v souvislosti s tím, o čem se tady bavili mí předřečníci, ať to byl pan kolega Paroubek nebo pan kolega Laudát.

Já chápu vaše výtky ve vztahu k hospodářskému výboru a k jeho pozměňujícímu návrhu. Na druhou stranu se ptám, proč máme zase trestat ty, kteří se trestají jednoduše, protože je jich pár a protože na ně máme páky, a odmítáme debatu nad tím širokým spektrem těch, které prostě zatím - a já netvrdím, že potrestat, ale zatím jim neumíme ukázat ani tu prevenci. A já si myslím, že je to prostě obrovské znevýhodňování, a přiznám se, kolegové, že bych to nečekala od kolegů z pravicové strany politického spektra. Protože pokud bychom došli k tomu, že opět si najdeme jenom jednoho toho, který nám bude znečišťovat, a na všechny ostatní se vykašleme, tak upřímně řečeno, ať už projde tento zákon s poplatky, nebo bez nich, nebude mít vůbec nic společného s ochranou ovzduší. Protože pokud se chceme zabývat ochranou ovzduší, tak to proboha začněme dělat komplexně. A to je věc, kterou já jsem od tohoto zákona čekala. Tento zákon ji zatím nepřinesl, ale pevně věřím, že týden, který jste si tady, kolegové, dali na to, abyste si vyřešili svůj problém s poplatky a jejich placením či neplacením, zvyšováním či nezvyšováním, možná strávíte i tím, že zkusíte najít i řešení tohoto problému a že se tady třeba ještě nějaký pozměňující návrh objeví. Minimálně k tomu, aby vyvolal diskusi, kterou si tady jako poslanci zasloužíme, minimálně k tomu, aby konečně otevřel téma, které je důležité a bez kterého ochrana ovzduší nemá smysl.

Co se týče doprovodného usnesení mého kolegy, tak já ho moc vítám, ale je to opět běh na dlouhou trať a je to jenom jedna z částí otevření tohoto tématu. A myslím si, že by si ministerstvo samo mělo uvědomit, že už by tady mělo zasáhnout a možnost vyjádřit se by nám mělo dát.

Na závěr mi dovolte snad jenom žádost zpravodajky, abyste se, kolegové z vládní koalice, do úterka dohodli. Já tam mám pozměňující návrh, který se týká odložení účinnosti. Nebylo to úplně jednoduché, protože tento zákon tady šel s jiným zákonem a tyto zákony jsou spojené a pan ministr musel v Senátu odkládat účinnost jiného zákona. My chceme posunout účinnost i tohoto zákona, ale pro to, aby mohl začít platit reálně 1. 9., ho potřebujeme na této schůzi ve třetím čtení schválit, abychom to stihli. A aby se stihli i ministerští úředníci nachystat na věci, které jim tento zákon znovu přinese.

Takže jenom na vás apeluji a prosím: Hledejte kompromis, hledejte konsenzus, ale hledejte ho tak, abychom v úterý ukončili druhé čtení a v pátek tento zákon prohlasovali ve třetím čtení. Protože bez toho už to vlastně vůbec nebude mít smysl, protože jakékoliv další prodlužování lhůt by vyvolalo neuvěřitelný chaos v ochraně ovzduší a v zákonu o ochraně ovzduší v souvislosti se zákonem, který už dneska tady máme a budeme mít vrácený ze Senátu, který mění jednu účinnost, a my bychom nebyli schopni k tomu koordinovat tu druhou.

Takže to byl jenom na závěr můj vlastní apel, abychom si nemysleli, že se to dá protahovat nekonečně. Pan ministr tady v prosinci žádal o prodloužení jednání a lhůty o dva měsíce. My jsme mu to umožnili, já vám za to děkuji, ale myslím si, že ty dva měsíce musely stačit na to, abyste si to vyříkali. Díky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Mám ještě přihlášku pana poslance Zemka, který chce reagovat. A pak pana poslance Laudáta ještě, ale prosím, pan poslanec Zemek nyní.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu opravdu stručný. Jen několik fakt. Já jsem sám působil ve státní ochraně ovzduší, takže vím, o čem mluvím. My tady trošku směšujeme hrušky a jablka dohromady. Na jednu stranu se tu bavíme o prodeji emisních povolenek, který se týká čistě emisí CO2, a na druhou stranu tady hovoříme o poplatcích za znečišťování ovzduší, které se týkají víc typů znečišťujících látek. A to prosím nelze směšovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP