(Jednání pokračovalo v 10.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, můžeme pokračovat. Já bych tedy požádal senátora Tomáše Grulicha, který se dostavil. Srdečně ho tady vítám a požádal bych ho, aby nám uvedl tisk 447. Prosím, pane senátore, můžete tady k tomu hlavnímu mikrofonu.

 

Senátor Tomáš Grulich: Dobrý den, milé kolegyně, kolegové. Já už jsem tady před vámi stál nedávno a hovořil jsem o této novele, která má upravit některé poměry, aby lidé, kteří nedosáhli z hlediska tvrdosti tohoto zákona na své oprávněné požadavky, tak aby k tomu došlo. Já to shrnu jenom velmi krátce.

Všichni víme, že byla postoupena Podkarpatská Rus v roce 1945 Sovětskému svazu a v této smlouvě mezi Československem a Sovětským svazem byla formulace, kdy Sovětský svaz se zavazoval k tomu, že zaplatí všechny nemovitosti pro optanty, kteří optovali pro Československou republiku. Tak se také v roce 1958 stalo. Sovětský svaz poslal 920 milionů, avšak Československá republika se s oprávněnými prakticky nevyrovnala. Bylo vyplaceno pouze 13 milionů, ostatní peníze se ztratily jaksi v rozpočtu. Proto byl v roce 2009 přijat zákon, který zmírňoval tyto křivdy, ale došlo tam k určité chybě, hlavně tedy časovému vymezení, po které musela oprávněná osoba prokazovat vlastnictví k majetku a dobu, kdy pobývala v Podkarpatské Rusi. A my se snažíme tuto chybu, protože na základě této nechci říct chyby, ale tohoto velmi přísného vymezení, byla řada žadatelů odmítnuta.

Co se týče rozpočtu, což vás bude samozřejmě nejvíce zajímat, tak se uvažovalo o tom, že když se tento zákon přijímal, že se bude jednat o částku zhruba mezi půl miliardou až miliardou. V současné době bylo zatím vyplaceno 180 milionů korun a bylo odmítnuto něco přes 200 žádostí. A dá se předpokládat, že ještě takových sto lidí se přihlásí, kteří nepodali tuto žádost z důvodu, že samozřejmě tento zákon znali a obávali se, že budou odmítnuti. Odhad, který jsme provedli ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, hovoří o 210 milionech navíc. To znamená, když to připočtu ještě k těm 180, které byly vyplaceny, docházíme k částce zhruba 400 mil. Kč, což je výrazně pod nejnižší hranicí, u které se to předpokládalo. Já si myslím, že toto je prosím na úvod všechno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP