(11.50 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Tento návrh vyžaduje určité změny a já myslím, že si to uvědomují i předkladatelé tohoto návrhu, že s tím dokonce i počítají. A přiznám se, že si nedokážu představit, že tyto změny by se daly odstranit v obvyklé 60denní lhůtě pro jednání ve výborech, že by se to dalo vůbec stihnout. Proto v rozpravě navrhnu prodloužení této lhůty o dalších 20 dnů tak, jak zákon o jednacím řádu umožňuje, tak aby bylo možné odpovídající novelu rozpočtového určení daní - a já bych byl raději, kdyby to bylo jaksi ve vládním návrhu - přijmout a dohodnuté změny společně s Ministerstvem financí dopracovat do nějakého aktuálního propočtového mechanismu, protože stávající propočty, které porůznu jsou umístěny na webu Ministerstva financí, jsou nastaveny ještě na makroekonomické predikce někdy z poloviny minulého roku, to znamená neodpovídají aktuálnímu stavu a je potřeba tyto věci velmi vycizelovat, detailně propočítat, tak aby odpovídaly skutečně i aktuálním predikcím daňových výnosů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Jako prvního mám přihlášeného předsedu klubu ODS pana poslance Stanjuru. Prosím, pane poslanče. Dále pan poslanec Petr Braný a pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké poledne, milé kolegyně, milí kolegové.

Rozpočtové určení daní je téma - každý z nás tady prošel komunální politikou -, které každý zná, rozumí tomu. Myslím si, že je zbytečné hledat spravedlivé řešení, protože spravedlivé řešení nenajdeme. Každá obec od té nejmenší až po Prahu přinese řadu vážných argumentů, proč zrovna tato velikost obce by měla mít peněz víc, než má doposud. Myslím, že bychom se měli soustředit na to, aby celkový objem zdrojů, které stát pouští do měst a obcí, byl vyšší než dneska, a v tom je i shoda s předkladateli tohoto poslaneckého návrhu.

Za náš klub chci říct, že budeme prosazovat v jednáních několik věcí. Za prvé - zvýšení objemu na úkor dotačních titulů. Určitě je spravedlivější podívat se do národních dotačních titulů a co největší objem těchto peněz převést do rozpočtového určení daní. Vždyť přece všichni, kteří jsme na obcích a městech působili, víme, že v podstatě každý starosta řeší podobné problémy: potřebuje opravit školu, školku, hasičskou zbrojnici, dětské hřiště. Jen někdo ten projekt napíše lépe, někdo hůře, někdo má blíže k ministerstvu. My, kteří jsme z Moravskoslezského kraje, vždycky říkáme: Máme k leštění klik velmi daleko. Proto jsme samozřejmě příznivci toho, aby dotačních titulů ubylo na úkor převodu těchto zdrojů do rozpočtového určení daní.

Za druhé, budeme prosazovat, aby se co největším způsobem zvýšila motivační složka pro obce a města. Není přece možné, aby města stejné velikosti obdržela stejné peníze, když jedno zastupitelstvo, jeden starosta se snaží podporovat zaměstnanost, podnikání, vznik nových pracovních míst, školství a druhé město stejné velikosti, kde zastupitelstvo ani starosta nic v tomto nečiní, mělo stejné peníze. To si myslím, že je nespravedlivé, a motivační faktor bychom měli ocenit pokud možno co největším objemem zdrojů.

Můžeme se bavit o parametrech, které chceme zavést do systému, jestli počet obyvatel a rozloha jsou jediné parametry. Je tady návrh na počet dětí ve školách. To si myslím, že je správný parametr. Stejně tak bychom mohli debatovat o parametru typu výdaje na městskou hromadnou dopravu a mohli bychom zvažovat další.

Takže já za nás deklaruji ochotu podrobně debatovat zejména v rozpočtovém výboru tento návrh. Říkám, že budeme chtít prosadit pokud možno výrazné změny v oblastech, o kterých jsem mluvil, to znamená převod peněz z dotačních titulů do rozpočtového určení daní, zvýšení motivační složky, debata o smysluplných parametrech, které bychom mohli do zákona prosadit. Za sebe i za nás říkám, neměli bychom mít ambici vytvořit spravedlivý systém, protože výsledkem takové ambice a neústupných jednání bude, že bude platit stávající stav. Pokud se nedohodneme, pak bude platit stávající stav. A ty, kteří pomoc opravdu potřebují, kteří jsou na tom nejhůř, což jsou zejména obce s počtem obyvatel 1-10 tisíc, ty kteří jsou úplně dole v té J-křivce, ty prostě podle mě ideální řešení nezajímá. Ti chtějí, abychom jim přidali a abychom i zvýšili počet finančních zdrojů na jednoho obyvatele. K tomu my jsme připraveni. Myslím si, že to je oblast a velikostní kategorie obcí a měst, na které bychom se měli především zaměřit a tam směřovat naši pozornost.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. A dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Braný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, já přeci jenom si neopustím prostřednictvím paní místopředsedkyně panu Stanjurovi říct, že ambice musíme mít vysoké, dokonce musíme sahat až na tu spravedlnost i v rozdělování finančních zdrojů. A když budeme mít co největší ambice, pane kolego Stanjuro, tak potom máme šanci na to, že aspoň to dopadne jako vždycky. Ale jestli už na začátku budeme počítat s tím, že to dopadne jako vždy, tak to může dopadnout ještě hůře. Takže já bych ty ambice spíš tady očekával vyšší. To je jedna poznámka.

A druhá poznámka. Jsem rád, že posun je ochota diskutovat. Pan kolega a předseda klubu pan Gazdík zde řekl, že chce i s opozicí diskutovat. To je velký posun, protože jak jsem zaznamenal, v polovině loňského září dokonce řekl, pan Gazdík prohlásil, že pokud ODS jejich návrh odmítne, ve vládě je nikdo neudrží. Kdybych to vzal doslova, tak musím teď říct, že jsme proti a další hlasy sháníme, protože je nikdo neudrží ve vládě, což je pozitivní zpráva. Ale toho se držet nebudu. Já vycházím z toho, že pan kolega Gazdík už to přehodnotil a ve vládě se udrží a chce diskusi s opozicí.

Takže to jsou poznámky na okraj té věci, která zde zazněla, a věřím, že to myslely všechny strany opravdu upřímně, to, co tu bylo řečeno, že chceme o tom diskutovat.

Já bych za KSČM mohl skončit tím, že bych řekl, že rozpočtové určení daní by mělo mít ambice - nejenom že máme ambici snížit státní aparát a ať si to spravují lidé a obce sami a držet se evropského standardu, to znamená 30 jít do sdílených daní a dalších pobídek pro samosprávy, kraje do 20 % a stát si nechá těch ubohých šedesát padesát procent. Takové ambice zatím nemáme a ani tady nebudu tímto to jenom odbíjet.

Já přeci jenom využiji toho, že zpravodaj podrobně hovořil, a k některým věcem zde si dovolím vaši pozornost chvíli snažit udržet a pár minut tomu věnovat přeci jenom v obecnější podobě.

Jak už zde zaznělo, a v tom je asi shoda, že rozpočtové určení daní je nutné nějakým způsobem řešit, ale bohužel jako ateista musím říct, že je to neustále vnitropolitickým evergreenem. Již před několika lety, myslím v roce 2004, tehdejší ministr financí pan Sobotka sliboval na finanční konferenci Svazu měst a obcí, a tak to slibovali i jeho nástupci, dneska možná dokonce vláda až vyhrožuje, že tak učiní. Nikdo tak neučinil od té doby. Proč? To je otázka, na kterou si musíme nejdříve odpovědět. Důvody vždycky byly nějaké, že jsme to zejména nechtěli spojit s rozpočtovým určením krajů a obcí, že by se nám to těžce zvládalo. Tak jsme se soustředili na kraje. Tento návrh a ta modifikace, kterou navrhuje ODS, když to dobře vnímám, vlastně říká, že se pustíme do obou věcí: jak do obcí, tak do krajů, protože Prahu budeme dotovat tzv. přerozdělením vnitřním, tj. zase měnit koeficienty daňové výnosnosti krajům. Takže tady to asi odpadlo už, tato obava, a teď se do toho chceme pustit. Ale myslím si, že tam byly ještě důvody jiné. A hlavní je ten, abychom nedospěli k názoru, že musíme ne stávající balík peněz přerozdělovat a hledat nadmořské výšky, různá motivační kritéria, ale abychom jenom rozdělovali to, co můžeme, abychom nepřevýšili tu částku a nedostali se nad 130 miliard, na které už byly obce v roce 2008.

Ekonomická krize samozřejmě ještě více ukázala naléhavost řešení rozpočtového určení daní, protože výpadek je více jak 30 miliard a možná to bude ještě více, když to budeme počítat proti roku 2007, 2008, a naděje, že se dostaneme v roce 2012 na úroveň před třemi čtyřmi lety se zatím nenaplňuje. V tomto roce očekáváme další výpadek daní, což bude mít vliv zejména na chod těch menších obcí, které nemají jiné rozpočtové příjmy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP