(12.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji moc, paní předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, k mé profesi patřilo sledovat vývoj v této oblasti nejenom posledních 20 let, ale musím zaběhnout i do minulosti po druhé světové válce. Mluvíme o rozpočtovém určení daní. I tenkrát se plánovalo, i tenkrát se rozdělovaly daně. Tenkrát ty daně, a navážu potom dál, tvořil hlavně přínos do státního rozpočtu lehký průmysl, bižuterie, textil, oděvní průmysl. A ten, kdo to čerpal, byl těžký průmysl, který v té době konkurenceschopný nebyl, který nevydělával, kromě zbrojařů na západních trzích. Valuty chodily díky ženám v nepřetržitých provozech v lehkém průmyslu.

Přišel 90. rok - no a co? Oblast, kterou zastupuji, oblasti, které představuji, přišly o rudné doly, přišly o textilní průmysl, přišly o zpracování dřeva, přišly o zpracování surovin, a teď narážím na kolegu Stanjuru, zde nepřítomného, o zásluhovosti obcí. Čím se zasloužily obce o to, že dostaly ze státních peněz na rozvoj průmyslových areálů? Že se jim dobudovaly za státní prachy, za prachy nás všech dálnice, aby mohly produkovat. Je to v pořádku. A když přijde taková oblast, jako je moje, s tím, že dostává stamiliony, aby nedělala zemědělství, a že by chtěla dělat něco pozitivního, vydělat si na svůj život, tak narazí na giganty, kteří mají svoje zastoupení v této Sněmovně a kteří říkají: Hoši, ale tady ne, tady už jsou dveřečka zavřený. Energetiku? Já vím, že to umíte udělat levnějš, ale my bysme přišli o svoje monopolní zisky! Hoši, tak to ne! Pěkně budete dostávat dál dotace ve stamilionech a dělat nebudete.

Takže ať jsou to plynaři, ať jsou to elektrikáři, prostě jestliže chceme nabídnout nově vznikajícím firmám levnější energii a umíme to, tak na to máme tady zřízení, Poslaneckou sněmovnu. Akorát řekne: Tak to ne, hoši! A pořád jsme u toho stejného začarovaného kruhu. Takže o nějaké zásluhovosti bych byl opatrný. A pokud mluvíme o Ostravsku - každý regionalista dneska ví, že jestli máme dneska ohroženou oblast, a opravdu ohroženou, tak je to Ostravsko. Vždyť Porúří, které prošlo před 30 lety ohromnou transformací, vždyť to máme před sebou na Ostravsku. Kde budete, chlapi, potom chodit škemrat, aby vám někdo pomohl? Co budete potom dělat, až vám to tam klekne jako nám všecko a budete hledět s otevřenou pusou, co s tím?

Tak, prosím vás pěkně, uvědomme si, že jestli se dneska někomu daří, nemusí to být zítra pravda.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, dalším přihlášeným je pan poslanec Novotný mladší. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný ml.: Dobrý den. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Vážení poslanci, vážená vládo, já jsem velmi pozorně poslouchal příspěvky. Bylo tady toho řečeno hodně. Mimo jiné tady předseda klubu ODS mluvil o různých parametrech, které by měly být nastaveny při tomto zákoně. Já bych se tady přimlouval a rád bych poukázal na to, že rozpočtové určení daní by mělo mít ambici pomoci - a nebojím se to říci - těm zaostalým krajům. Koho tím myslím? Myslím tím kraje, které historicky byly postižené, ať už to bylo tím, že byly v území Sudet. Jsou to kraje, které jsou v periferii České republiky. Jsou to kraje, které po celou dobu dodávaly do této republiky uhlí, energii a podobně. A jsou to kraje, kde dneska je největší nezaměstnanost. Jsou to kraje, kde jsou nízké platy, a jsou to kraje, kde nůžky od vyspělejších a vyspělých krajů se neustále rozevírají. O kterých mluvím? Asi si to umíte dobře představit, jsou to kraje, jako je Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj. To jsou kraje, které, opravdu bych řekl, jsou dneska na tom nejhůře. Takže bych prosil, aby koaliční partneři vzali i toto na vědomí, a prosím je o to, aby se zabývali touto myšlenkou, zda není možné právě tímto způsobem těmto krajům pomoci. Když už se mluvilo o parametrech typu autobusová doprava apod., tak si myslím, že toto jsou daleko důležitější parametry. A pomoci právě těmto, nebojím se znovu opakovat, zaostalým, zaostalejším krajům.

Existuje usnesení vlády z roku 2010, kde jsou vyjmenovány okresy, jednotlivé okresy, jako je okres Sokolov, okres Chomutov, okres Most a další, které mají být podporovány. Tímto usnesením vlády je řečeno, že mají být speciálně podporovány, aby se tam snižovala nezaměstnanost, sociální napětí a podobně. Takže tady je příležitost. Znovu opakuji: poprosil bych, abyste toto brali v úvahu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte mi také, abych se i já vyjádřil k projednávané materii, tedy k návrhu na rozpočtové určení daní. Je to už takový evergreen, neustále o něm diskutujeme, nicméně asi nebude nikdy rozpočtové určení daní spravedlivé vůči všem obcím.

Jsem rád, že tady pan předřečník, pan hejtman Novotný, hovořil i o hospodářsky zaostalých regionech. Možná nezmínil okres Tachov, ze kterého jsem, který také je usnesením vlády zařazen mezi hospodářsky slabé regiony a vyžaduje soustředěnou podporu státu. Je to dáno usnesením vlády. Bohužel, papír snese všechno a myslím si, že je to jenom na papíře, není to tedy faktická pomoc. A on po takové pomoci volal a já se k němu určitě připojuji.

Budu pravděpodobně interpelovat pana ministra Jankovského právě v této věci, protože dříve byl otevřen program na podporu těchto regionů a obcí, které jsou zařazeny mezi hospodářsky slabé, nicméně pro letošní rok, zdá se i pro roky příští, tato vládní koalice, Ministerstvo pro místní rozvoj, vůbec nehodlá takovýto program otevřít. Program, který by měl podporovat právě rozvoj takovýchto hospodářsky zaostalých regionů.

Chci říci, že chápu starostu a samozřejmě i ze svého regionu, že nejsou spokojeni s tím, jaké sdílené daně prostřednictvím rozpočtového určení daní přicházejí do jejich obcí, do jejich rozpočtů. Jsou to rozpočty, se kterými si jistě zvláště menší obce nebudou moci, když to řeknu lidově, vyskakovat a nemohou si dovolit větší investice, někdy i vůbec nějaké smysluplné investice pro rozvoj obce.

Na druhou stranu ale samozřejmě vnímám i hlasy, které přicházejí, a konkrétně z Plzně, protože Plzeň je vlastně regionálním centrem Plzeňského kraje, mého regionu, kteří zásadně nesouhlasí s tím, jak je nastaven tento návrh rozpočtového určení daní, kdy má Plzeň, a nejenom Plzeň, je tam Praha, je tam Ostrava, je tam Brno, mají přijít o poměrně významné částky, významné prostředky z rozpočtového určení. U Plzně to dělá 900 mil., sice je tam nějaké přechodné období, je tam i nějaká kompenzace, nicméně to si myslím, že je velice slabá náplast na ty prostředky, které Plzni mají být odebrány. Je třeba chápat to, že Plzeň, ano, je centrem regionu, zajišťuje řadu veřejných služeb, které jsou potřebné pro celý region, ať je to kultura, sport, školství atd. Takže s tím asi se ztotožnit nemohu. Ale znovu opakuji, že já přeji více prostředků v rozpočtovém určení daní pro menší obce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP