(13.10 hodin)
(pokračuje Bém)

Uvědomme si ale také, že do Prahy ročně přijíždí 5 milionů turistů. Teď já řeknu 5 milionů turistů, malá obec bude závidět, protože si bude říkat: No jo, to se vám to žije s těmi turisty. - Pražanům se nežije tak až moc růžově s turisty. Ale ono to má velmi podstatný ekonomický efekt. Praha představuje na úrovni nikoliv absolutních parametrů, ale relativních, to znamená už odpočatých, respektive odpočítaných, to znamená spra-ve-dli-vých, pravdivých 25 % hrubého domácího produktu celé České republiky. Každá čtvrtá koruna vznikne tady. A není to díky tomu, že tady má sídlo nějaká firma, která podniká na Šumavě a bojuje proti kůrovci. Ne! Každá čtvrtá koruna vzniká zde, v hlavním městě Praze. Ale z té každé čtvrté koruny 26 % představuje, nebo skoro 30 % představuje přidaná hodnota, která vzniká ve vazbě na služby poskytované v cestovním ruchu. Takže to je ekonomická síla, která vytváří daně. Ty daně jdou do rozpočtu státu a dále se přerozdělují. Čili bez Prahy by, zjednodušeně řečeno, těch peněz bylo v tom rozpočtu ale nekonečně méně.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale prosím, abyste to vedl k závěru. Děkuji.

 

Poslanec Pavel Bém: Poslední věta.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že důstojnosti této vlády, této reformní vlády, která to nemá jednoduché, peněz není na rozdávání, naopak, je třeba šetřit - důstojnosti této vlády, která se pohybuje ve složitém kontextu, ekonomickém kontextu současné Evropy, důstojnosti této vlády s ohledem na programové prohlášení by velmi prospělo, kdyby byla schopná, když už, dostát svému programovému prohlášení, závazkům z něj vyplývajících a kdyby se vzdala možnosti prostřednictvím některých svých členů prostrkovat nám, pašovat nám do Poslanecké sněmovny nedopracované a já si troufnu tvrdit i neférové návrhy zákonů o tak závažné věci, jako je financování obcí v České republice.

A dávám návrh, prosím pěkně. Podle § 90 odstavce 7 jednacího řádu Poslanecké sněmovny dávám návrh na vrácení návrhu, tohoto návrhu zákona, navrhovateli k dopracování - protože bohužel, milý Petře Gazdíku prostřednictvím paní předsedající, kterého si vážím a mám rád, tento návrh jste zpracovali špatně.

Děkuji za pozornost. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Tuto větu by vám záviděl i pan Hrabal - takhle dlouhou, ale dobře.

Mám tady další přihlášené, ale protože se má sejít také organizační výbor, nezbývá mi, než přerušit projednávání tohoto bodu ve fázi obecné rozpravy.

Já jenom vidím, že se ještě hlásí paní poslankyně Levá, která má nějakou připomínku k hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Dámy a pánové, já nechci zdržovat ani nezpochybňuji hlasování. Jen pro stenozáznam: v hlasování 38 jsem hlasovala ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já tedy vyhlašuji pauzu do 14 hodin 30 minut. Připomínám, že za pět minut se schází organizační výbor.

Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.12 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP