(15.50 hodin)
(pokračuje Mencl)

Myslím ale, že problém je přece v něčem úplně jiném. Problém je v tom se dohodnout a nastavit znovu motivační systém, nebo aspoň systém z velké části motivační tak, aby ty obce, které jdou dopředu, dělají rozvoj, věnují na to své finanční prostředky, skutečně měly větší úspěch než ty, které to nedělají. V této chvíli to tak není. V této chvíli naputují peníze do obce, ať ta obec něco dělá, či nedělá. Já tento systém považuji za nemožný a jsem hrozně rád, že tady z řady kolegů zleva zprava padlo to, že se skutečně musíme zabývat motivačním systémem.

Brno. Já tedy skutečně nejsem schopen vytáhnout za celý stát údaje o tom, jaké daně kde byly vybrány, ale vím dobře, že Brno má podíl na HDP tohoto státu 5,8 %. To je tedy výrazně více, jedenapůlnásobně více, než má tedy obyvatel, a podíl na sdílených daních má 5,5 %. Čili podle mého názoru Brno přispívá tím ještě dalším mnohým, protože dobře také víme, že se bavíme pouze o 20 procentech na vybraných daních a tento návrh říká 4,7 %, což já považuji za nepřijatelné a byl bych velmi rád, kdybychom si předtím, než začneme dělat rozdělování peněz, udělali nějakou inventuru, jak vlastně jednotlivé obce se podílejí na národním produktu nebo na výběru daní. Zvolme si vhodné kritérium, myslím, že v době computerů není problém to spočítat, a udělejme si inventuru, jak na tom vlastně vůbec ve státě jsme, a hledejme motivaci pro to, aby ty obce se rozvíjely svým úsilím a nejen tím, že budou čekat a dohadovat se o tom, jaké procento dostanou.

Já to beru jako začátek debaty, ano, ale velmi prosím, abychom se bavili racionálně a neříkali si tady prostě, že jedna skupina zrovna teď je na tom líp než ty ostatní. Já také musím říci, že Brno není, tak jak by se zdálo, na druhém místě žebříčku. Brno je na 15. místě. Možná že by bylo zajímavé se podívat, které obce jsou před ním. To vzniklo tím, jak jsme tady minule dali rozlohu. Takže dneska je nejlepší vlastně být občanem obce, která leží někde v horách, dejme tomu, okolo je obrovská planina nebo lesy, které koneckonců ty obce většinou ani nespravují, protože většinou je tam nějaký národní park nebo něco takového - a Brno je patnácté. Pokud toto přijmeme, budeme 49. až 50.

Prosím, abychom si nalili čistého vína a abychom skutečně udělali nějakou hodnotovou tabulku. A samozřejmě nemám vůbec nic proti tomu, aby byla projevena solidarita s těmi obcemi, které problém mají. Nemám také nic proti tomu, aby byly dány finance na žáka, tak jak to tady kolegové navrhují. To já považuji za správné, když jsou tam takové měřitelné hodnoty, to zcela určitě. Ale odmítám prostě zásadně debatu na to, že zrovna teď se soustředíme na ta čtyři města, protože se nám zdá, že tato města mají nějaký nadbytek, a odvolávat se na nějaké zahraniční žebříčky, které podle mého názoru jsou absolutně nesrovnatelné. Chci se zapojit do té debaty, ale žádám, aby Ministerstvo financí prostě připravilo racionální a reálný podklad, jaké jsou skutečné podíly obcí na vybraných daních, abychom vůbec dokázali posoudit, kde jsou skutečně reálné problémy, a ne jenom si s tím pinkali, tak jak to tady kolegové předvádějí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu kolegovi Menclovi. Nyní pan kolega Pavel Bém se hlásí s faktickou poznámkou, po něm paní kolegyně Wenigerové též s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bém: Vážená paní předsedkyně já si dovolím jenom krátce formou faktické poznámky vaším prostřednictvím poděkovat za probíhající debatu, poděkovat opozici za její názory. Není to tak úplně časté, kdy bychom byli schopni o věcech věcně argumentovat, a nikoliv z takovéhoto úzkoprofilového politického prizmatu.

Rád bych poděkoval panu poslanci Menclovi, protože zdánlivě debata o rozpočtovém určení daní by mohla vypadat tak, že se tady hádá mezi sebou bohatý a chudý, a takovým tím jánošíkovským rozměrem v duchu bohatým brát a chudým dávat bychom tady mohli vést válku proti bohatým, velkým městům. Já si myslím, že ten prvek solidarity, na který poukázal pan poslanec Mencl, že to vlastně tak není, že dnešní rozpočtové určení daní je postaveno na principu, že tam, kde se vybírají daně, v těch velkých městských aglomeracích, a nebudu říkat bohatých městech radši, abych se někoho nedotkl, tak tato města svým solidárním přístupem a prostřednictvím státu samozřejmě dávají a pomáhají těm chudším.

Chtěl bych ještě poukázat na dva nešvary. Ten jeden nešvar je, že se přichází do Poslanecké sněmovny s návrhy zákonů a argumentuje se ne úplně tak, jak ty návrhy, zákony, a co ty návrhy zákonů říkají. A dovolím si poopravit pana kolegu Polčáka.

Pane kolego, prosím pěkně, když ten zákon čtete, tak z něj zjistíte jednu pravdu v té argumentační rovině, na kterou vy jste ukázal, to znamená, nejvíce jsou stigmatizována města velikosti pět až deset tisíc obyvatel. Ale z toho návrhu zákona nevyplývá, že právě tato města by měla být podpořena. Z toho návrhu zákona bohužel vyplývá, že i ty malé obce, které vlastně dnes ve srovnání s těmi pěti nebo desetitisícovými obcemi nebo městy stigmatizovány jsou daleko méně, tak i ty z něj těží. Čili buďme proboha féroví, buďme otevření, buďme korektní.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čas, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Bém: Ano, děkuji. Druhý nešvar si nechám někdy na jindy. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní kolegyně Jaroslava Wenigerová. Faktická poznámka, poté pan kolega Polčák, další faktická poznámka.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych mohla vlastně pokračovat v tom, co zde řekli mí předřečníci, týkající se Prahy, Brna, a já jsem tedy obyvatelka Ostravy. Ale nebudu v tom takto pokračovat, přestože velmi děkuji za slova pana kolegy Mencla. A protože to vyjádřil úplně přesně i za mě jako za obyvatelku Ostravy, tak jsem přesvědčena, že povedeme věcnou debatu, ne že někomu bereme, druhému dáváme na úkor koho či někoho, a hlavně že nebudeme stavět velká města proti obcím malým, menším a naopak. Ano, já tedy podpořím tento návrh do dalšího čtení za předpokladu zcela věcné debaty. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já vystupuji naposledy a snad jen velmi krátce. Já jenom opravím pana kolegu poslance Béma minimálně v tom tvrzení, že velká města přispívají na menší města. Je třeba si uvědomit, že HDP Prahy je 26 % podle aktuální ročenky ČSÚ a podíl Prahy na rozpočtovém určení daní obcí je 33 %. Takže není to tak, že by velké město Praha přispívalo na ta menší. Je to přesně naopak. Je třeba si srovnat fakta. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě řádné vystoupení pan kolega Vodrážka David.

 

Poslanec David Vodrážka: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, já myslím, že jak to tady poslouchám, že tento kruciální problém může rozlousknout pouze zahraniční výbor, protože mám pocit, že zde nastává střet minimálně dvou světů ne-li civilizací. Takže opravdu myslím, že zahraniční výbor bude ten správný, protože ekonomické poučky, kterými se zde častujeme, a kdo má víc peněz a kdo méně, skutečně nemůže rozlousknout nikdo jiný. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto návrhu zákona. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Hlásil se pan kolega Rádl? Hlásil jste se. Promiňte. Já jsem vás neviděla. Omlouvám se. Vám rozprava skončena není. Slovo má pan poslanec Aleš Rádl. Prosím.

 

Poslanec Aleš Rádl: Děkuji. Dámy a pánové, já bych do toho vnesl ještě jednu takovou myšlenku, která tady bohužel nezazněla. Ale my bychom měli taky uvažovat o tom, jak pomoci k rozpočtům obcí prostřednictvím zmenšení počtu obcí, které jsou dneska na území České republiky, protože Česká republika je zcela anomální v počtu obcí, co se týče evropského standardu. Je tady řada politiků, kteří se tím evropským standardem mnohdy zaklínají. Já jenom pro srovnání: srovnatelné Holandsko má 400 obcí a Česká republika má asi 6 000 obcí, takže ta úvaha o tom, jak zracionalizovat rozpočty a hospodaření obcí by se měla také odehrávat tímto směrem. Já pamatuji, že ministr Kalousek kdysi tímto směrem uvažoval. Patřím do obce, která přišla jeho první reformou o poměrně významné finanční prostředky, a tehdy jako jedno z řešení, které nabízel, tak skutečně bylo právě řešení, jak by se ty obce měly slučovat do velkých celků, tak domnívám se, že Ministerstvo financí tuto myšlenku nějakým způsobem opráší a znovu ji vrátí do hry.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP