(16.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Jiří Koskuba.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jenom skutečně faktická poznámka. Já si vážím toho, co zde navrhl pan kolega Stanjura, ale osobně se přiznávám, že moc nechápu ten postup. Nikoliv že bych tady otevíral staré rány, kdy jste nám prakticky takřka všechny návrhy zákonů smetli ze stolu a dokladovali jste tak svoji jednoznačnou moc.

Já si osobně myslím, že přichází-li zákon, kde jsme si všichni řekli, že má svůj význam, ale není kvalitně zpracován, ani dokonce směrován, tak se na mě nezlobte, pak se připojuji k tomu, že je vhodnější ho vrátit k přepracování, tak jak navrhl pan primátor, protože to je lépe, než ho nechat Sněmovnou plavat a dodělávat za chodu. Nezlobte se, pak já bych musel opravdu hlasovat proti tomu - a tím nechci poškodit malé obce. Takto mám jistotu, že na něm kolegové od Starostů jistě budou pracovat a že se nám vrátí v lepší podobě, která by měla být předjednána, protože starostové jsou zde ve všech politických stranách, a bylo by to, dámy a pánové mi prominou to slovo, košer. Takto mi to připadá, že to není seriózní postup.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Zeptám se, zda se někdo ještě hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Jsme u závěrečných slov. Zeptám se pana navrhovatele, zda chce vystoupit. Pan poslanec Gazdík za navrhovatele - zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nehodlá. Pan zpravodaj? Nehodlá.

Je před námi hlasování o dvou návrzích. První návrh je vrácení navrhovateli k dopracování. S tímto návrhem vystoupil pan poslanec Pavel Bém. Druhý návrh přednesl pan poslanec Rykala, to je návrh na zamítnutí. O těchto dvou návrzích nyní rozhodneme. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu a budeme hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Pavla Béma, o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Domnívám se, že stačili již všichni přijít, ale je zde ještě žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlašuji. Prosím, abyste se všichni opět zaregistrovali.

 

Budeme hlasovat. Hlasování ponese pořadové číslo 49. Připomínám, že rozhodneme o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování číslo 49. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 49. Přítomno 156, pro 59, proti 70. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 50. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí této normy v prvém čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 50. Přítomno 158, pro 19, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh? Pan kolega Šťastný. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, s ohledem na to, že tento návrh se značným způsobem dotkne rozpočtů větších celků, větších měst, kde dochází k poskytování zdravotní péče občanům a k financování zdravotní péče, ale i sociální péče, chtěl bych navrhnout přikázání výboru pro zdravotnictví. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další návrhy na přikázání. Pan kolega Krupka. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, protože tento návrh zcela jistě se dotýká celé komunální sféry, tak po dohodě s předsedou našeho výboru bych požádal, aby byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj taktéž tím, který bude tento materiál projednávat. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrh, prosím. Není. Přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování...

Pardon, pan kolega Skokan ještě. Toto hlasování považuji za zmatečné. Slovo má pan kolega Skokan.

 

Poslanec Petr Skokan: Děkuji. Kolegové z hospodářského výboru by rádi také projednali tento návrh, takže prosím o přikázání hospodářskému výboru. Děkuji. (Ohlas v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Já se zeptám, zda má ještě někdo návrh na přikázání. Pan kolega Vodrážka. (Hlasy: Ne.)

 

Poslanec David Vodrážka: Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem avizoval, že trvám na přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji. (Smích.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o další návrhy. Prosím, pan kolega Babor.

 

Poslanec Jan Babor: Protože předpokládám, že budou petice, tak bych navrhoval přikázat petičnímu výboru. (Ironický potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další návrhy? Nejsou. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 52. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru rozpočtovému. Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přítomno 163, pro 158, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dál výbor pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování číslo 53. Kdo je pro přikázání tomuto výboru? Proti?

Hlasování číslo 53, přítomno 162, pro 50, proti 74. Návrh přijat nebyl.

 

Dále výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování číslo 54. Kdo je pro? Proti?

Hlasování číslo 54, přítomno 162, pro 150, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Dalším výborem je výbor hospodářský.

Zahajuji hlasování číslo 55. Kdo je pro přikázání výboru hospodářskému? Proti?

Hlasování číslo 55, přítomno 163, pro 50, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším výborem je výbor zahraniční.

Zahajuji hlasování číslo 56. Kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56, přítomno 163, pro 48, proti 81. Návrh přijat nebyl.

 

Další výbor a poslední je výbor petiční.

Zahajuji hlasování číslo 57. Táži se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování číslo 57, přítomno 163, pro 51, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje, a to o návrhu na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů, tedy na celkových 80 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 58. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 58, přítomno 163, pro 113, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů na celkových 80 dnů. Tím jsme projednali bod 23. Končím projednávání sněmovního tisku 541 v prvém čtení.

Dámy a pánové, to byl také poslední bod našeho dnešního jednání. Končím tedy dnešní jednací den a upozorňuji vás, že zítra, ve čtvrtek 2. 2., zahajujeme své dopolední jednání v 9 hodin ráno, a to pravidelným bodem Odpovědi na písemné interpelace. V 11 hodin jsou zařazeny body 26, 48 a 51.

S tímto konstatováním vám přeji příjemné odpoledne. Končím dnešní jednací den. ***

 

(Jednání skončilo v 16.10 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP