(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou pan ministr Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Také jsem mluvil o tom, že plánovaná úspora byla 180 milionů korun a že si můžeme dovolit rozdělovat nespotřebované výdaje z minulého roku, protože jsme uspořili více než těch 180 milionů korun.

Také jsem v minulých odpovědích na interpelace zdůvodnil, za co byly vyplaceny odměny náměstkům na Ministerstvu práce a sociálních věcí v druhém pololetí roku 2011, a chtěl bych k tomu dodat, že pokud cílová úspora je v řádu jedné miliardy korun, tak odměna ve výši osmi milionů korun podle mě je naprosto opodstatněná.

Co se týká výše té odměny, tak my předpokládáme, že za leden bude výše uvolněných prostředků pro odměny částkou pět tisíc korun na hlavu. Ale prosím, to neznamená, že každý dostane pět tisíc. Samozřejmě ty odměny budou diferencované podle míry nasazení jednotlivých zaměstnanců.

Co se týká čerpání dovolených, tak musím konstatovat, že to je plně v kompetenci ředitele konkrétního kontaktního pracoviště. Myslím si, že to generální prohlášení není úplně na místě. Určitě to není tak, že z osmi a půl tisíce zaměstnanců úřadů práce nikdo nemohl čerpat dovolenou ve čtvrtém čtvrtletí. Samozřejmě naopak lidé, kteří zodpovídali za zavedení toho systému, za převedení například zaměstnanců z obecních úřadů na úřad práce, tak samozřejmě tito lidé odpovědní za tuto agendu nemohli čerpat dovolenou v pracovní dny na konci prosince, protože jsme prostě byli v situaci, kdy - (Upozornění na časový limit.) Dokončím jenom větu.

- úřady práce fungovaly do posledního pracovního dne v prosinci ve staré agendě a od prvního pracovního dne v lednu v nové agendě. Ani na den jsme nezavřeli přepážky, ani na den jsme nepřerušili práci.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, tohle ukončí tuto interpelaci. Můžeme dále. Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová je tuším omluvená, pokud se nepletu. (Přichází k mikrofonu.) Tak ne ne ne, omluven je ministr, vy ne. Omlouvám se. Můžete přednést interpelaci.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji. Nepřítomný pane ministře, ve věci extradikčního řízení pana Nadiradzeho 10. listopadu 2010 Ústavní soud zrušil rozhodnutí obecných soudů o přípustnosti vydání, zpochybnil obvinění orgánů Gruzie ze spáchání trestného činu a konstatoval, že rozhodnutí soudů a Ministerstva vnitra je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Následně Krajský soud v Brně v žádosti o azyl zrušil již druhé odmítavé rozhodnutí Ministerstva vnitra. Od rozhodnutí Ústavního i krajského soudu uplynulo čtrnáct měsíců. Za celou tu dobu byl ve věci azylu s panem Nadiradzem proveden pouze jeden pohovor ze strany pracovníků odboru azylové a migrační politiky ministerstva. Extradikční řízení takzvaně stále probíhá. Jedná se jednak o ignoranci rozhodnutí soudu, ale především o pokračující mnohaleté porušování práv pana Nadiradzeho a jeho rodiny.

Podotýkám, že pan Nadiradze po rozhodnutí Ústavního soudu strávil třináct měsíců a následně ještě dalších jedenáct v českých vazebních věznicích. Nedostalo se mu odškodnění, naopak v den vydání předběžného opatření Ústavního soudu, kterým byla extradikce pozastavena, došlo ze strany českých orgánů k pokusu o nelegální deportaci pana Nadiradzeho z České republiky do Gruzie, kde je pronásledován.

Ráda bych se zeptala, kdy konečně Ministerstvo vnitra zareaguje na rozhodnutí soudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr, jak bylo řečeno, je omluven, takže tato interpelace bude muset být vyřízena písemně.

Pan poslanec Antonín Seďa si vylosoval interpelaci na ministra Dobeše, který tu ale není. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, včera byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, sněmovní tisk 528. Předpokládám, že tak jako já obdrželi všichni poslanci přepis rozhovoru dvou poslanců, který se týkal právě zmiňované novely zákona a přináší velmi závažné informace. Pokusím se z přepisu ocitovat ty nejzásadnější pasáže, které již zveřejnily sdělovací prostředky:

Hele, tak nějako. Já odejdu. Ale oni asi teda ty hlasy od nás daj, ale ten zákon o pozemních komunikacích, že se tam připravuje byznys pro Janouška. To teda je docela drsný s těma reklamama.

Já si myslím, že jo. Zrušíme jedny billboardy, aby si jiný mohl postavit jinde. Já jsem to tam nenašel, teda jo.

Ten, přeci ten Bárta tam shání... Víš, co se děje na dopravě? Dyť to tam pokračuje, ten bordel, a on tlačí na Dobeše. A vydírá a vyhrožuje mu, aby prostě tam chtěl napakovat se těma prachama. Dyť tamto tam pokračuje, i ten bordel dál teďka. Takže hele, já prostě .. On se snaží někde urvat ty prachy, už neví, kde, že jo. Dyť se zeptej, co se děje kolem toho prostě. A ten Dobeš je zatlačenej do kouta.

Vážený pane ministře, ptám se, jsou zveřejněné informace pravdivé? Jakýma prachama a kdo se jimi chce napakovat? A pane ministře, opravdu máte na svém ministerstvu takový bordel? A jaký vliv má ve vašem resortu pan Vít Bárta?

Podle sdělovacích prostředků proběhl tento rozhovor mezi významnými členů poslaneckých klubů TOP 09 a ODS. A já osobně nemám důvod jim nevěřit. Pevně věřím, že tuto kauzu budou šetřit orgány činné v trestním řízení.

Nicméně se ptám, pane ministře: Nehodláte na základě těchto zveřejněných informací rezignovat na svou ministerskou funkci?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale ministr oslovený tady zřejmě není, takže to bude tedy pouze vyřízeno písemně, tato interpelace.

Pak je pan poslanec Václav Klučka. Není přítomen Václav Klučka? Není, takže ten svou interpelaci nepřednese.

Pak další je pan poslanec Petr Hulinský. Toho tady ale také nevidím.

Pak je tady pan poslanec Miroslav Jeník a ten už je. Takže pan poslanec Miroslav Jeník může přednést interpelaci na Petra Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, máme společnou zemědělskou politiku v rámci Evropské unie. Dostáváme se tento rok do dalšího kola jednání o návrhu reformy této společné zemědělské politiky.

A tak bych se chtěl zeptat, na co, pane ministře, budete v rámci těchto jednání, která budou probíhat v Bruselu, klást speciálně důraz. A potom také, v jakém stadiu si myslíte, že se v současnosti ta politika nachází, to znamená ve stadiu rozpracovanosti. A potom samozřejmě, pokud se podaří ta jednání dotáhnout do úspěšného konce, tak si myslím, že také ovlivní politiku rozvoje českého venkova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ministra Bendla, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové, pane předsedající.

Pane poslanče, já k tomu stadiu projednávání reformy společné zemědělské politiky, která bude hýbat určitě zemědělskou veřejností v průběhu příštího roku, mohu říct následující. V lednu jsme projednali na vládním výboru pro Evropskou unii rámcovou pozici České republiky k budoucí společné zemědělské politice a musím říct, že ta byla následně jednomyslně podpořena i výborem pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následně také výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu v Senátu České republiky. Celou tu pozici jsme ještě předtím, než byla projednávána na úrovni vládního výboru, také projednali s nestátním neziskovým sektorem, s Agrární komorou, s Asociací soukromého zemědělství a dalšími nevládními organizacemi, se kterými koordinujeme společné kroky a navzájem se informujeme o tom, jaký přístup má naše zemědělská veřejnost k evropské zemědělské problematice a jaká stanoviska zaujímá ministr zemědělství, případně vláda k této záležitosti.

Mezi naše důležité priority patří jednoznačně podpora konkurenceschopnosti našich zemědělců, a to nejenom v rámci České republiky směrem uvnitř Evropské unie, ale také posilování konkurenceschopnosti evropského zemědělství vůči třetím zemím. Snažíme se, aby ta opatření, která budou v tom novém období 2014 až 2020 realizována ve společné zemědělské politice, vedla ke snižování administrativní zátěže, na což si dnes řada zemědělců a zemědělská veřejnost stěžuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP