(12.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování, a to podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 528/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 528/5."

Je zde žádost na odhlášení. Odhlašuji vás a prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Počkám malý okamžik, než se dostaví do jednacího sálu všichni zákonodárci, abychom mohli absolvovat toto hlasování.

 

Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování pořadové číslo 67. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67, přítomno 153, pro 88, proti 35. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Tím končím projednávání bodu 8. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní senátorce Vrecionové.

 

Budeme se věnovat následujícímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony
a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 619/ - třetí čtení

Prosím ke stolku zpravodajů ministra vnitra Jana Kubiceho. Zpravodajem ústavněprávního výboru je pan poslanec Jan Chvojka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 619/2.

Otevírám rozpravu. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Slovo dostane pan zpravodaj. Prosím, abyste nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy. Poprosím vás také o stanoviska k těmto návrhům. O totéž požádám pana ministra. Slovo má zpravodaj, pan poslanec Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Přeji všem hezké odpoledne. Procedura by neměla být až tak složitá. Budeme hlasovat o třech pozměňovacích návrzích. První je pozměňovací návrh ústavněprávního výboru ze dne 20. března. Je to v zásadě legislativně technický pozměňovací návrh. Potom máme pozměňovací návrh druhý pod písmenem B. To je můj pozměňovací návrh. Potom máme pozměňovací návrh pod písmenem C, to je pozměňovací návrh pana poslance Aleše Rádla. Pokud by prošel můj návrh pod písmenem B, tak už C bude nehlasovatelné. To je vše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl návrh procedury. Ptám se, zda má někdo námitku proti této proceduře. Je poměrně jednoduchá, nemusíme tedy o ní nechat hlasovat. Prosím pana zpravodaje o první návrh. Požádám o stanoviska.

 

Poslanec Jan Chvojka: Prvním návrhem je, jak už jsem řekl, pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Ano. (Stanovisko ministra je souhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 68. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 přítomno 158, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jan Chvojka: Druhým pozměňovacím návrhem je můj pozměňovací návrh. Stanovisko je velmi silné zásadní ano. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 69. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 69 přítomno 158, pro 56, proti 69. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Rádla. Stanovisko je velmi silné ne. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování pořadové číslo 70. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70, přítomno 159, pro 63, proti 56. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 619, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 71. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 71, přítomno 159, pro 94, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 61, sněmovního tisku 619. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP