Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. června 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 151 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Dobré ráno, kolegyně a kolegové, vážení paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dosud tak nikdo neučinil.

Sděluji, že o omluvení své účasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně a členové vlády: Bém Pavel - rodinné důvody, Braný Petr - zdravotní důvody, Dobeš Josef - pracovní důvody, Filipi Dana - bez udání důvodu, Hašek Michal - pracovní důvody, Huml Stanislav do 12 hodin - zdravotní důvody, Janek Michal - pracovní důvody, Levá Ivana - rodinné důvody, Michalík Alfréd - zdravotní důvody, Rykala Adam - osobní důvody, Wenigerová Jaroslava - pracovní důvody. Z členů vlády: Nečas Petr do 14 hodin - pracovní důvody, Dobeš Pavel - pracovní důvody, Chalupa Tomáš - osobní důvody, Kalousek Miroslav od 13 hodin, Kuba Martin - zahraniční cesta, Kubice Jan - pracovní důvody, Pospíšil Jiří - zahraniční cesta, Schwarzenberg Karel od 10 do 12 hodin - pracovní důvody, Vondra Alexandr - pracovní důvody.

Dnes se budeme věnovat pevně zařazeným bodům. Jedná se o body číslo 66, 12 a 13, jde o sněmovní tisky 608, 564 a 574. Poté bychom se věnovali bodům z bloku druhého čtení, zákony, případně bodům z bloku prvního čtení, též zákony.

(V sále je velký hluk, mnozí poslanců stojí a hlasitě se baví.)

Prosím, aby na informační tabuli byl zobrazen záměr našeho programu. O slovo se hlásí pan předseda Gazdík.

Prosím o klid, ať slyšíme sdělení pana předsedy! (Hluk neutichá.)

 

Poslanec Petr Gazdík: Já zařvu. Hezké dobré ráno, milé kolegyně poslanci, vážená paní předsedající. Dovoluji si požádat o pevné zařazení bodů 27, 30 a 31, sněmovní tisky 676, 692 a 693, první čtení, na středu 13. 6. odpoledne po již pevně zařazeném bodu 98.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Jen vás požádám, abyste mi zopakoval tisky u bodů 30 a 31.

 

Poslanec Petr Gazdík: Body 27, 30 a 31, sněmovní tisky 676, 692 a 693.

Dále si dovoluji požádat o zařazení bodu číslo 66, tisk 608, smlouva o přístupu Chorvatska k Evropské unii. Je dnes zařazen jako druhý bod, ale kvůli pracovní nepřítomnosti pana ministra si dovoluji požádat o zařazení jako první bod.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Mluvíte o bodu 66?

 

Poslanec Petr Gazdík: Ano, přesně tak.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tím jsme se právě teď chtěli zabývat. Ten je teď zařazen jako první.

 

Poslanec Petr Gazdík: Tak, prosím, stahuji tento návrh. Děkuji.

Dále si dovoluji poprosit - bod číslo 49, zákon o vysokých školách, tisk 634, zařadit jako první bod bloku prvních čtení, jakmile dojde na první čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: První bod v bloku prvních čtení. Ano. Děkuji též.

Pokud má ještě někdo další návrh - pan kolega Vidím, paní kolegyně Klasnová.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, hezký den. Dovolím si ctěnou Sněmovnu požádat o pevné zařazení -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já prosím Sněmovnu o klid a pana poslance o zvýšení hlasu. Já tady opravdu neslyším a potom je to problém. (Hluk neutichá.)

 

Poslanec Jan Vidím: Provedu. Žádám o pevné zařazení sněmovního tisku 698, bod jednání 98, na úterý jako první bod jednacího dne. Jedná se o zahraniční mise.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Paní kolegyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já navrhuji pevné zařazení bodů 8 a 9 návrhu pořadu 40. schůze, tisky 351 a 352, změna Ústavy České republiky a změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu ve druhém čtení, po pevně zařazeném bodu číslo 103, to znamená na dnešek po bodu 103.

Znovu zopakuji, co jsem tady říkala už jednou, když jsem navrhovala, aby tyto body byly projednávány. My jsme tyto tisky dostali do Poslanecké sněmovny v květnu 2011. Prvá čtení proběhla téměř před rokem, 17. června 2011, tak bychom mohli oslavit roční výročí zaparkování těchto podle mě velmi důležitých tisků tím, že bychom je konečně projednali. Byly zařazeny na pořad čtyř schůzí, ani jednou se neprojednaly.

Jenom bych chtěla říci, že když Věci veřejné byly součástí koalice, tak od 5. 12. jsme svolávali koaliční jednání, 18. 4. se měla sejít K9, která to měla projednávat, 17. 4. ovšem vicepremiérka pro boj s korupcí usoudila, že všechno bude jinak. Takže já bych poprosila teď aspoň o podporu zařazení těchto bodů a projednání ve druhém čtení, tak abychom na této schůzi mohli hlasovat ve třetím čtení o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. A prosila bych, pokud to tady někdo nepodpoří z koalice, a zvláště vicepremiérka pro boj s korupcí, aby byla tak laskava a vysvětlila proč. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Chci upozornit, že v případě, že se vypořádáme s již pevně zařazenými body, tak bychom se tak jako tak právě těmto tiskům, které paní poslankyně navrhuje, zabývali.

Pan předseda Stanjura.

Ještě jednou vás prosím o klid! (Marně.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré ráno, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mám několik návrhů k pořadu jednání.

Navrhuji na dnes po již pevně zařazených bodech zařadit bod číslo 33, prvé čtení, návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona o léčivech, sněmovní tisk číslo 590, prvé čtení.

Dále navrhuji vyřadit z programu schůze druhé i třetí čtení bodu 9, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 352, bodu číslo 8, vládní návrh ústavního zákona -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane poslanče, pane předsedo, opravdu nemohu zachytit tok vaší řeči, když teče tak rychle. Vyřadit druhé a třetí čtení - prosím, nemusíte číst názvy, ale stačí mi body a čísla tisků.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bod číslo 8 a 9. Bod číslo 8 je sněmovní tisk číslo 351, bod číslo 9 je sněmovní tisk číslo 352. K tomu jsou třetí čtení ke stejným sněmovním tiskům. Mají čísla 74 k bodu 8 a 75 k bodu 9.

Dále navrhuji vyřadit z pořadu schůze bod číslo 92, návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tak nevím, na co na organizačním výboru poměrně pečlivě děláme program. Tak nevím, na co se schází grémium Poslanecké sněmovny, kde se ten program občas také zpřesňuje, když teď, v pátek ráno, dochází k tak masivnímu načítání nejrůznějších změn. Já bych chtěl všechny, kdo navrhují nejrůznější změny, požádat, aby příště, až budou přemýšlet o tom, co navrhnou jako změnu programu, přemýšleli dříve a uplatnili své připomínky především tam, kde se uplatňovat mají. Organizační výbor je právě od toho, aby učinil, srovnal jednotlivé body tak, aby program plynule běžel. Jestliže si funkcionáři Sněmovny nebo výborů nebo klubů nebo vlády potom následně naplánují nejrůznější aktivity s tím, že Sněmovna snadno přehodí jejich body tam, kam jim to zrovna osobně bude vyhovovat, myslím si, že je něco v nepořádku.

Chci avizovat, že přestože třeba návrh paní kolegyně Klasnové se mně osobně velmi líbí a je třeba ty body projednat, tak nepodpoříme žádný z návrhů na změnu programu schůze. Z tohoto důvodu! (Potlesk poslanců KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP