(9.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. Byly podány v pořadí paní poslankyně Klasnová a paní vicepremiérka Peake, poté vystoupí pan poslanec Štětina.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan kolega Stanjura mě nepotěšil návrhem na vyřazení bodu o Nejvyšším kontrolním úřadu a já pevně věřím, že paní vicepremiérka, která se chystá vystoupit po mně, mi tento postoj vysvětlí a řekne mi, z jakého důvodu se brání koalice projednávání těchto podle mě velmi důležitých bodů, které se týkají rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu územně samosprávných celků. A byla bych samozřejmě velmi ráda, a Věci veřejné samozřejmě podpoří také pozměňovací návrh z ústavněprávního výboru, kde by se pravomoci NKÚ měly rozšířit také o veřejné instituce. Myslím si, že by to mělo být v zájmu této protikorupční vlády a vlastně všech poslanců. Děkuji. (Potlesk poslanců Věcí veřejných.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já také děkuji. A všechny, i osoby, které vystupují s přednostním právem, bych chtěla zdvořile požádat, aby pokud možno v této fázi mluvili pouze k programu a nerozváděli zde rozpravu, jakkoli si uvědomuji, že osoby s přednostním právem si to mohou dovolit.

Prosím paní místopředsedkyni vlády.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji, paní místopředsedkyně. Byla jsem požádána o vysvětlení, proč nepodpořím pevné zařazení projednávání bodu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a změny Ústavy na dnešní odpoledne a naopak podpořím návrh pana předsedy Stanjury na vyřazení tohoto bodu z projednávání na dnešní schůzi a plánované zařazení na další schůzi Poslanecké sněmovny, a to proto, že se včera sešla K9, projednávali jsme rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. To, co zde zmiňovala paní předsedkyně Klasnová, tedy shodu na kontrole obcí a krajů, tato shoda tam jasná je. Stejně tak jsme se včera přiblížili i ke shodě na dalším rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Nicméně jsme se také shodli na tom, že připravené a schválené pozměňovací návrhy v jednotlivých výborech širokou shodou v koalici nejsou ideální a Ministerstvo spravedlnosti jako předkladatel zákona spolu s Úřadem vlády připraví pozměňovací návrh, kvalitní pozměňovací návrh k novele Ústavy. Předesílám, bavíme se o novele Ústavy. Proto prosím, abychom se skutečně snažili Ústavu novelizovat kvalitně, a ne tak, abychom zde způsobili více zmatků.

Stejně tak jsme se shodli na tom, že chceme novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podrobit daleko hlubší revizi, protože tento zákon si to zaslouží, stejně tak jako si to zaslouží Nejvyšší kontrolní úřad, kterému chceme zpátky vrátit ten respekt, jaký měl v hlubší minulosti, než je tomu v současné době.

Počítáme tedy s projednáváním těchto tisků na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Mám zde dvě přihlášky s právem vystoupení přednosti, pánové Tejc a Kováčik. Dále je zde již dlouho přihlášen pan poslanec Štětina. Pana poslance Jandáka chci upozornit, že není rozprava, nemůžeme udělovat faktické poznámky, pouze vystoupit k návrhu programu.

Pan předseda Kováčik, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, budu hovořit velmi krátce.

Paní předsedající, paní a pánové, je sice hezké, že - jak byla ta zkratka - K9 se na něčem shodla. No, my na našem ústředním výboru jsme se také na něčem shodli, ale nepovažujeme za nutné, aby podle toho zrovna hlasovala celá Poslanecká sněmovna. (Potlesk poslanců KSČM.) Pro Poslaneckou sněmovnu přece rozhodnutí jakéhokoliv jiného, ať skutečného, nebo fiktivního orgánu nemá vůbec žádnou relevanci. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan kolega Vojtěch Filip, předseda Tejc svoji přihlášku vzal zpět, proto jsem ho nezvala k řečništi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, dovolím si připomenout středeční debatu, kterou jsme tady vedli s panem ministrem Kalouskem, byla poměrně vzrušená. Jestli opravdu máte takovouto představu, že rok starý vládní návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, včetně novely Ústavy, chcete znovu odložit, tak vám tedy gratuluji k tomu, že jste prodělali ty peníze z Evropské unie! (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Nyní dostává slovo pan poslanec Štětina.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu č. 34, sněmovní tisk 593, za pevně zařazený bod č. 33. Logika velí, že 34 následuje po čísle 33. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Hlásí se pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Já nechci zdržovat tím, že znovu požádám o přestávku stejně jako včera. Na straně druhé myslím, že by to bylo na místě. Chtěl bych požádat paní předsedající, aby spíše sama ze své iniciativy se rozhodla o vyhlášení přestávky v délce nejméně 30 minut, aby se sešli předsedové poslaneckých klubů, vedení Sněmovny a dohodli jsme se, o čem vlastně dnes budeme hlasovat, protože tady strávíme většinu času tím, že budeme rozhodovat o tom, co se bude rozhodovat, na to rozhodování už nám nezbude čas, a mám pocit, že stejně v úterý, ve středu, ve čtvrtek tady zase budou stát poslanci z různých klubů a budou navrhovat změny toho, co jsme si dnes schválili. Doporučoval bych, abychom se shodli na prioritách. Chápu, že bodů je hodně, ale na druhé straně právě proto, že jich je hodně, bychom měli jednat racionálně.

Nedávám návrh, ale myslím si, že by bylo dobré, aby paní předsedající po dohodě s předsedy klubů takovouto krátkou pauzu na organizační jednání vyhlásila. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Návrh nebyl podán. A já se ptám, zda se ještě někdo hlásí k úpravě návrhu programu. Není tomu tak.

Čeká nás nyní houština procedurálních hlasování. Prosím ty, kteří návrhy podávali, aby mě sledovali, a pokud se někde zmýlím, aby mě pochopili, protože toto zachytit správně není tak úplně jednoduché.

Začneme panem předsedou Petrem Gazdíkem. Ještě jednou přivolám naše kolegy a kolegyně, pokud se chtějí hlasování zúčastnit.

 

Budeme hlasovat o prvním návrhu pana kolegy Gazdíka. Tím je zařadit body č. 27, 30 a 31, jedná se o sněmovní tisky 676, 692 a 693, první čtení, na středu 13. června po bodu 98.

Zahajuji hlasování. Ptám, se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 50 z přihlášených 158 poslanců pro 89, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Dále podrobíme hlasování návrh pana předsedy Gazdíka, kterým navrhuje zařadit bod 49, sněmovní tisk 634, jako první bod v bloku prvních čtení.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 51 z přihlášených 159 poslanců pro 90, proti 25. I tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Vidíma. Ten navrhuje bod č. 98, sněmovní tisk 698, zařadit na úterý jako první bod.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 52 z přihlášených 152 poslanců pro 105, proti 15. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP