(12.10 hodin)
(pokračuje Šťastný)

A teď na závěr ještě jednu věc. Velmi pečlivě jsem sledoval reakce těch lidí, kteří to žádali, hlavních protagonistů legalizace konopí pro léčivé účely. V magazínu Legalizace jsem našel jeden velice zajímavý článek od paní Bryndové, která je takovou protagonistkou v tomto směru. A ona vlastně odmítá samotný zákon. Rád bych vám řekl několik vět nebo několik odstavců z tohoto jejího dopisu:

Paní Bryndová - čili to jsou ti lidé, kteří to žádají sami - říká: Považuji současný stav, kdy se nemocní lidé léčí konopím ve strachu z policie a soudů, za neslučitelný s právním státem. Mohlo by se tedy zdát, že současný vládní návrh zákona, který má učinit konopí dostupným na předpis, vychází vstříc potřebám společnosti a zlepší život občanů České republiky. Bohužel zdá se, že opak je pravdou a že tato snaha našich zákonodárců místo úlevy přinese jen hořké ovoce a zklamání. Předkladatelé návrhu zákona totiž mylně tvrdí veřejnosti, že měsíční cena léčby bude 700 až 1 500 Kč. Ve skutečnosti však bude taková léčba stát více než desetkrát tolik, a protože nebude hrazena pojišťovnou, drtivá většina těch, kteří by ji potřebovali, nebude na ni mít peníze.

A ta paní říká jednu velice důležitou věc: Předkladatelé návrhu, který má umožnit předepisování konopí lékařem a jeho výdej, tvrdí, že bude měsíční léčba stát 700 až 1 500 Kč. Je obecně známé, kdo se tím zabýváte nebo byste chtěli se zabývat, že průměrná dávka konopí při léčbě se pohybuje někde mezi 1 a 5 g na den, to znamená výše udaná cena by odpovídala 20 Kč za gram konopí. Ale přitom v dokumentu expertní skupiny, která návrh připravovala, se přímo uvádí: Pro Českou republiku cena za gram léčebného konopí by byla vyšší než 80 až 130 Kč za gram a nižší než 200 Kč za gram. Skutečná cena léčby v případě dostupnosti českého konopí by byla tedy řádově desetkrát vyšší.

A ti lidé, kteří se snaží pomoci svému zdraví samoléčbou a samopěstěním říkají: Pokud se konopí pěstuje venku nebo ve skleníku, jsou náklady zanedbatelné. Stačí slunné místo, dobrá zemina, potřebná hnojiva, jako koňský hnůj či slepičince, se na venkově seženou zadarmo. U mnoha nemocí pomáhá i slabší konopí vyšlechtěné z ptačího zobu, jehož semena se seženou zadarmo. Jak chce stát odůvodnit nemocným, kteří se vlastním vypěstováním konopí úspěšně léčí, že musí přestat konopí pěstovat a místo toho si lék kupovat za cenu černého trhu?

Jinak řečeno, světové ceny konopí jsou tak 200 až 250 Kč za gram. A ty jsou uvedeny také v tabulce dokumentů, jsou vyšší než ceny, které uvádí pracovní skupina, tedy 80 až 130 až 200 Kč za gram. Čili přímo se v dokumentu uvádí, že v zahraničních modelech se cena indoor léčebného konopí pohybovala mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou konopí na černém trhu.

Jinak řečeno, ti lidé stejně to konopí nebudou kupovat, raději si ho vypěstují sami nebo si ho koupí na černém trhu, protože jediná cesta, kdy by si ho oni koupili, by byla, že pan ministr zdravotnictví a ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny by se dohodli a došlo by k tomu, že by došlo k registraci a schválení úhrady. To znamená, že bychom se rozhodli, že budeme těch 200 až 300 Kč na gram, to znamená 200 Kč krát 5 g, čili 1000 Kč na den krát 30 dní, 30 000 Kč, čili 20 000 až 30 000 Kč měsíčně těm pacientům platit. To je jediný způsob, jak zabráníme tomu, aby ti lidé využili tohoto zákona a legálně si konopí koupili, resp. si ho zdarma vyzvedli, protože jim ho zaplatí pojišťovna. V opačném případě lidé zákona nevyužijí a budou si konopí dál pěstovat sami nebo si ho koupí na černém trhu.

Čili správný postup by byl ten, bojovat za to, abychom pacientům pomohli v rámci schválených, registrovaných léčivých přípravků neboli léků, které by si koupili v lékárně, popřípadě by si je vyzvedli v lékárně, i třeba diskuse, co zaplatí pojišťovna, co nikoliv, než dělat tento průlom.

Můj závěr proto zní:

Za prvé jsem přesvědčen, že zákon je nesystémový a prolamující bariéry, na kterých jsme vždy stavěli v lékovém zákoně.

Za druhé, nastoluje administrativní zátěž, protože musíme přidávat do stávajícího rozsáhlého systému registrace a kontroly léčiv nějaký další institut.

Za třetí, nepřináší výhody dostupnosti pro pacienty, protože nepřinese automaticky snížení ceny, jak bychom si přáli, a bez toho, aby pojišťovna tento preparát nehradila, bude stejně nedostupný jako doposud u registrovaných komerčních přípravků. Čili jedině jak bychom se tomu mohli vyhnout, je bojovat za to, aby tyto preparáty byly hrazeny ze zdravotního pojištění, a to můžeme udělat už u těch, které se standardně komerčně využívají nebo dodávají.

A za čtvrté, neřeší meritum věci, tedy nedostupnost registrovaných léčivých přípravků.

Tolik prosím můj odborný pohled - a vrátím se v poslední větě k pohledu politickému.

Já jsem nikdy nebyl tím, který chtěl ve věcech, jež se týkají lidského zdraví, bránit nějakými návrhy nebo hlasováním tomu, aby se jakýmkoliv způsobem o nich diskutovalo. Já se proto vysublimuji v tuto chvíli ze sálu a jsem připraven na půdě výboru pro zdravotnictví otevřít další a další diskusi. Nechci jakýmkoliv způsobem navrhovat či podporovat jakékoli zamítání, naopak říkám, pojďme propustit tento návrh dál. Ale prosím, diskutujme o něm i v intencích argumentů, které jsem vám dal.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a s přednostním právem se do rozpravy hlásí pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, než vám sdělím, co jsem vám chtěl říci, dvě drobné poznámky k vystoupení pana kolegy Šťastného.

Zmínil tady možnou "těžbu" opiátů z makovic v České republice, která je velmocí v pěstování máku. Jsou zákonem nastavena velmi přísná pravidla zacházení s prázdnými makovicemi. (Smích v sále.) Právě aby nemohly být zneužity.

A co se týká jeho zmínky o možnosti pěstování konopí s výběrem semínek z ptačího zobu. Ano, do ptačího zobu se používá konopné semeno, ovšem jde o technické konopí, kde obsah kanabionidu je až tisícinásobně nižší než to konopí, o které nám dnes tady jde, čili je prakticky nevyužitelné pro účely, pro které by je snad chtěl někdo používat.

Nicméně vzhledem k tomu, jaký máme program, anebo jaké body nám následují, a vzhledem k tomu, co se tady ráno odehrálo, nabyl jsem, a nejsem sám, takového neurčitého pocitu, že tady probíhá obstrukce zprava. A tak jsme se spolu s paní předsedkyní poslaneckého klubu Věcí veřejných dohodli, že pokud tato obstrukce bude pokračovat natolik, že by se snad nemělo dostat na úpravu Ústavy, že bychom v té chvíli navrhli jednání a hlasování ve věcech meritorních i procedurálních i po 19. hodině, i po 21 hodině, i po 24 hodině. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl tedy návrh hlasovat... (Hlasy z pléna: To nebyl návrh.) To bylo jenom avízo, aha, já myslel, že už rovnou budeme hlasovat, že až do noci budeme jednat.

Pan poslanec Šťastný chce reagovat. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP