(12.30 hodin)
(pokračuje Skalický)

Velmi zajímavou oblastí je otázka pěstování. Pěstování bylo navrhováno s cílem, že cena konopí, které by bylo vypěstováno v České republice, může být nižší než cena konopí, které se doveze. Zde bych si dovolil, a už od začátku jsem byl v této variantě skeptický, nicméně bych zde zmínil podmínky, které všechny musejí být splněny a které se na té ceně konopí, které se bude u nás pěstovat, budou jednoznačně podepisovat.

Za prvé jsou to podmínky udělování licencí, způsob výběrového řízení, technického zajištění v souvislosti s pěstováním, kvalita, musí být zajištěno konstantní množství obsahové látky, které musí být analyzováno, to stojí nějaké peníze. Dále se musí postupovat podle správné pěstitelské praxe - a zde se domlouvá Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem zemědělství, kdo to začne psát první. Ani jednomu se do toho nechce. Nicméně tam ta spolupráce musí být zcela jasná. Jaká bude výkupní cena, kolik bude potřeba pacientů - toho konopí, bude to sto, dvě stě, tisíc, dva tisíce? Kolik toho konopí budeme vlastně vůbec potřebovat vypěstovat a na jak velké ploše, protože ta plocha musí být hlášena OSN a Světové zdravotnické organizaci, a od toho se bude odvíjet, kolik bude Státní zdravotní ústav, pardon, Státní ústav pro kontrolu léčiv jako forma státní agentury toho konopí vůbec vykupovat.

Takže já jsem si udělal velmi předběžné propočty, že v případě, že by konopí potřeboval tisíc pacientů, tak obrazně řečeno budeme potřebovat plochu o 100 metrech čtverečních ve skleníku, což je skleníček 10 krát 10 metrů. A je tedy otázkou, za jakých podmínek a v jakých cenách potom budou pěstitelé ochotni toto konopí u nás pěstovat.

Doplnil bych zde informaci z jiných zemí, kolik je tam pacientů, kteří konopí takto používají. Holandsko 1200 pacientů, Německo řádově stovky, Velká Británie 3000, Španělsko stovky. Takže rozhodně se nebude jednat o masové využívání a o tisícovky pacientů a do dneška nikdo z odborníků v České republice nebyl schopen říci, a já celkem chápu, že to nedokážou nebo nejsou ochotni odhadnout, pro kolik pacientů v nějaké náběhové křivce budeme to konopí potřebovat.

Toto všechno jsou důvody, abych se velmi přimlouval za to, aby paragrafy, které jsou spojeny s pěstováním konopí a s jeho podmínkami, byly co nejvíce odloženy, to znamená, aby byl co největší odklad účinnosti paragrafů souvisejících s pěstováním. A budu prosazovat, aby to bylo 24 měsíců jako maximální doba navržená, protože za ty dva roky vůbec zjistíme, o čem to bude, kolik to bude stát a co vlastně budeme potřebovat.

Jinak jsem chtěl potvrdit jen to, že expertní pracovní skupina pracovala velmi intenzivně, kontinuálně na všech úpravách a změnách ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a je připraven návrh, komplexní pozměňovací, který budeme předkládat do zdravotního výboru a který tyto otázky už v některých případech řeší a určitě bude předmětem jednání velmi bouřlivého i na zdravotním výboru.

Nicméně přes to vše, co jsem řekl, bych si vás dovolil požádat, abyste tento návrh podpořili a poslali do druhého čtení, kde v rámci zdravotního výboru zcela určitě dojde k dalším změnám. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana poslance Jiřího Štětinu.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážené poslankyně a vážení poslanci, ačkoli mám s sebou dost papírů, tak vás ujišťuji, že budu velmi stručný a rozhodně nebudu prodlužovat tuto diskusi, která je skutečně bohatá, a těžko bych mohl říci něco nového, protože jak z hlediska legislativního, tak z hlediska odborného, z hlediska problémů, které byly s přípravou tohoto zákona, to bylo vysvětleno a bylo by to rozhodně nošení dříví do lesa.

Nicméně jak to vidím já: Jsem velmi rád, že tento zákon konečně spatřuje světlo světa, a jsem přesvědčen, že rozhodně bude jeho projednávání daleko jednodušší, než jsme si mysleli ještě před rokem, kdy to bylo nepředstavitelné.

Já k té jediné konkrétní věci: Myslím, že až budeme tento zákon projednávat ve výboru zdravotním, případně někde jinde, rozhodně by měla být brána v úvahu stanoviska grémia majitelů lékáren. Nejsou v tom žádné finanční záležitosti, ale je tam spousta rozumných názorů, které bych já skutečně respektoval. Já si dovolím toto stanovisko předložit jednak na zdravotním výboru a současně i panu ministrovi, protože se domnívám, že takový ten manuál, jak by se to mělo naplňovat, je v názoru tohoto grémia plně obsažen.

Takže předpokládám, že tento zákon bude schválen. Předpokládám, že po jeho schválení, které by rozhodně nemělo trvat delší dobu než rok, podobně jako je zákon o NKÚ, bude k tomu ještě dopracována vyhláška jakožto prováděcí předpis.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já bych poprosil pana poslance Radka Johna ještě.

 

Poslanec Radek John: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já se drogami a drogovými závislostmi zabývám od roku 1981, kdy vyšlo Memento, ale můj projev nebude odpovídat délkou těm třiceti letům, která to řeším. Nicméně třicet let jsem přesvědčen, že je třeba legalizovat marihuanu pro léčebné účely. Za těch třicet let jsem zažil hrozné příběhy lidí, kteří opravdu jsou nemocní, opravdu trpí, opravdu byli stíháni, opravdu byli perzekvováni, opravdu se nemohli léčit a trpěli neuvěřitelné věci. Pořad Na vlastní oči od roku 1994 se snažil tlačit na poslance, aby konečně legalizovali marihuanu pro léčebné účely. Točili jsme takové případy jako Marihuanový dědeček, který si pěstuje konopí, za to je zadržen policií, odsouzen do vězení, odkud ho ale musí propustit, protože trpí smrtelnou chorobou, takže se vrátí a znovu si pěstuje marihuanu, znovu je zadržen policií, znovu je vezen do vězení, odkud ho ale musí propustit, protože trpí smrtelnou chorobou. Ten tlak na ty nemocné tím, že není legalizována marihuana pro léčebné účely, je strašný a přispívá ke zhoršení jejich nemoci. Nedávno spáchala sebevraždu jedna vážně nemocná pacientka, která ten tlak nevydržela.

My jsme se snažili, aby Ministerstvo zdravotnictví udělalo studii o prospěšnosti marihuany. Zbaběle nikdy naše Ministerstvo zdravotnictví k tomu nic neudělalo. Mezitím všechny civilizované státy v Evropě to uznaly a dneska je běžné, že marihuana pro léčebné účely je v civilizovaných zemích používána. Takže nemusíme mít studii a už je jen na poslancích, aby alespoň otevřeli vrátka.

Já chápu námitky, chápu i námitky o ceně, ale umožněme lidem, kteří jsou nemocní, aby prostě měli legální cestu, která je netraumatizuje, a aby mohli využívat blahodárných účinků marihuany, když tady jsme země, kde většina mladé generace používá marihuanu pro rekreační účely, a my s vaničkou vyléváme i dítě. Oddělujme to. Nejde o legalizaci marihuany, ale pomozme těm lidem, dejme jim legální možnost, jak se dostat legálně, bez perzekuce ze strany policie k tomu, aby se jejich zdravotní stav nezhoršoval, aby se smrt oddálila a aby méně trpěli. Takže vás vyzývám, podpořte prosím tento zákon i přes všechny výtky o jeho nedokonalosti. Otevřeme ta vrátka a pojďme v průběhu let tu věc vylepšovat. Ale začněme. Dvacet let jsme nezačali. Začněme dnes! Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP