(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je snad poslední. Ještě se dívám, jestli někdo v rozpravě nevystoupí. Pokud ne, tak snad můžeme rozpravu... Paní předsedkyně, vystoupíte až se závěrečným slovem? Takže můžu nejdřív rozpravu ukončit. Takže teď rozpravu ukončuji a paní předsedkyni požádám, kdyby nyní vystoupila se závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já vám jdu jenom poděkovat za trpělivost, s jakou jste sledovali dosavadní průběh projednávání v prvém čtení.

Návrh je komplikovaný. Není jednoznačný názor, zda takto má zákon vypadat, nebo nemá. V podobné úpravě už byl nachystán v závěru minulého volebního období, tedy před dvěma lety v polovině roku 2010. I společnost má na to odlišný názor, část společnosti se bojí, zda tím neumožňujeme, tímto krokem, legalizaci měkkých drog, to je oprávněná obava. Na druhé straně jsou zde argumenty, které zazněly ve prospěch nemocných. Že i mezi podepsanými devíti je šest lékařů a tady jsou přítomni, ve vší úctě, další lékaři, kteří mají odlišný pohled na zákon, je zcela přirozené vzhledem k tomu, že to není jednoduchá věc, že je to opravdu komplikovaný návrh.

Vítám debatu, která tady zazněla. Vítám všechny argumenty všech, kteří vystupovali. Myslím si, a pokud se nemýlím, nezazněl návrh na zamítnutí, čili prostor pro jednání odborníků v příslušném výboru je otevřen. Věřím, že všechny argumenty se vší vážností právě na této půdě budou zváženy. Já vám v tuto chvíli děkuji za péči, kterou jste dosud této normě věnovali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Můžeme tedy přikročit hlasování. Asi bychom se měli zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zeptám se, jestli ještě chce někdo jiný než výbor pro zdravotnictví. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Dědič: Dobrý den, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se jedná i o pěstování, navrhuji projednání v zemědělském výboru. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Já jsem to přeslechl. Zemědělský, ano. Dobře, takže ho budeme hlasovat také. Děkuji za nápovědu. Ještě jsem vás svolal.

 

Budeme tedy hlasovat nejdřív přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zdravotnictví? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 62 přihlášeno 156, pro hlasovalo 141, proti nula. Takže zdravotnictví jsme odhlasovali.

 

Teď budeme hlasovat zemědělství.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zemědělství, stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 přihlášeno 155, pro hlasovalo 102 (potlesk napříč sálem), proti 26. Tak to bylo přijato.

 

A to je zřejmě všechno. Můžeme tedy ukončit projednávání tohoto bodu.

Vážení kolegové, mohu vám sdělit, že po dohodě klubů, s výjimkou tedy klubu Věci veřejné, který s tím tedy nevyslovil souhlas, ale po dohodě ostatních klubů bych si dovolil ukončit tento jednací den.

Dovolte mi, abych řekl jednu věc na závěr. My jsme tady vedli v tomto týdnu často poměrně tvrdé boje. Já vám navrhuji na chvilku na to zapomenout. Jsme příslušníci jednoho národa. A dovolte abych vyjádřil přání, že naše fotbalová reprezentace dnes pomstí včerejší porážku Petry Kvitové. Držme jim palce. (Potlesk napříč sálem.)

Děkuji, přeji pěkný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 12.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP