(20.30 hodin)
(pokračuje Doktor)

Já bych se rád vyjádřil k účasti pana policejního prezidenta v celé té kauze a musím říci, že se jí účastní nikoli v nějaké vedlejší epizodní roli. Považuji jeho účast za krajně nevhodnou a jeho podíl na zvyšování emocí za naprosto nepřehlédnutelný. Pokud má pan Lessy, pan policejní prezident Lessy, pocit, že Miroslav Kalousek překročil zákon, ať podá žalobu, což mu koneckonců ukládá zákon, a myslím, že jako šéf policie toto velmi dobře ví. Pokud tedy podle jeho pocitu a podle jeho hlubokého přesvědčení pan ministr financí či kdokoli jiný z pánů, které má ve svém hledáčku, překročil zákon, ať učiní to, co mu ukládají zákony české země, ať podá trestní oznámení a ať nesvolává tiskové konference. Já jako daňový poplatník protestuji proti tomu, aby si bral policii a policisty jako rukojmí a posouval se do role nějakého batmanského hrdiny, který bude napříště možná v přímém přenosu nebo na tiskových konferencích označovat tu bezpráví, tu někomu nasazovat pouta či dobývat zpět zcizené majetky a podobně.

Zveřejnil-li pan policejní prezident jeden telefonát jednoho politika, prosím jej, ať zveřejní všechny. Vyzývám pana policejního prezidenta Lessyho, aby zveřejnil všechny telefonáty všech politiků, jejich poradců, asistentů a jiných šeptalů a šidilů, kteří volají panu policejnímu prezidentu, vemlouvají se mu do přízně či nepřízně či pokoušejí se ovlivňovat děj věcí, s kterými je on jako člověk, jako policejní prezident ve styku. Vadí-li telefonáty Lessymu, musí vadit i telefonáty každému jinému yettimu, zdůrazňuji na úrovni policejního ředitelství i krajů. Takových okolností, kdy se politici na nejrůznějších úrovních vemlouvají a pokoušejí volat policejnímu sboru, důstojníkům policie v nejrůznějších úrovních... Nebude rozhodně jeden jediný, bude jich více, a já věřím, že pan policejní prezident jako statečný muž vystoupí na tiskové konferenci a předvede ten celý seznam.

Kdyby náhodou teď měli třeba poslanci Věcí veřejných pocit, že já jako poslanec křivdím panu policejnímu prezidentovi či mám selektivní paměť, tak bych rád připomněl zejména poslancům Věcí veřejných, že ve chvíli, kdy jiní úředníci státu, mám teď na mysli úředníky finančně-analytického útvaru, pořádali tiskové konference a zabývali se výhradně kauzou jednoho z poslanců, tehdy koaličních poslanců, pana Michala Babáka, byl jsem já jako jediný poslanec poslaneckého sboru, celé Sněmovny, ten, kdo vyzval Kalouska, aby okamžitě vypnul verbální ostřelovače tohoto úřadu, a protestoval jsem proti tomu, aby svolávali jakékoli tiskové konference. Mám pocit, že selektivní paměť a selektivní postupy jsou lůnem nespravedlnosti a klientelismu, a protestuji proti takové věci.

Obracím se teď i na předsedu sociální demokracie pana Bohuslava Sobotku a očekávám, že se stejným zaujetím, se kterým tady hřměl, bude pronásledovat a kritizovat své hejtmany, členy sociální demokracie, pro obcházení zákonů, spojení s dopočitatelnými ekonomicko-politickými skupinami, a že stejně jako tady jmenoval členy ODS a členy jiných politických stran, sem přijde ještě jednou, vztyčí ten prst a se stejně silným hlasem bude volat jména členů sociální demokracie. Kdyby náhodu se cítil ztracen v této úvaze, přinesl jsem mu buzolu, může se zorientovat (Ukazuje buzolu.).

Navrhuji, pane kolego prostřednictvím předsedající dámy, podívejte se třeba domů k nám, na jih. V roce 2009 bez výběrového řízení rozdány smlouvy na dopravní obslužnost v řádu stamilionů korun, den před účinností nového zákona překlopeno volně bez soutěže na nové smluvní vztahy do roku 2019. Opakuji: den před účinností nového zákona, bez soutěže, řády miliard korun. Vazby k jednotlivým subjektům v řádu stamilionů korun. Kdybyste stáli o jiný příklad. Trochu odlehčeně řeknu, pak se tedy usmějte hezky jihočesky. Kdyby vám to připadalo jako hloupé heslo, to je oficiální kampaň Jihočeského kraje, kterou bojuje za růst hrubého domácího produktu, kampaň vašeho jihočeského hejtmana. To my se tak usmíváme v Jihočeském kraji za veřejné peníze, aby ekonomika rostla. Pokud stačí příběh z Jihočeského kraje, podívejte se na sever Čech, zkuste si odskočit na sever Moravy, pojďte ještě jednou zpátky a říkejte jména vašich hejtmanů, kteří se nepochybně dopouštějí stejných selhání při správě veřejných zdrojů jako lidé, které jste jmenoval.

Pro mne osobně tedy sociální demokracie nenabízí žádnou alternativu, pro kterou bych se musel zamýšlet nad návrhem sociální demokracie na vyslovení nedůvěry. Souhlasím s tím, že je vládu potřeba zkoušet. Je správné nahlížet pod ruce ministrů a jejich úředníků. Namísto toho však, abychom tady teď v tuhle chvíli porozuměli výkyvům ve výběru daní, zejména daně z přidané hodnoty... A jen tak mimoděk, kolegové, výběr letošního května, května roku 2012, ve srovnání s výběrem daní května 2011: 30,6 %! Sedmdesátiprocentní výpadek ve výkonu jedné jediné daně. Vy jste tomu nevěnovali jako opoziční strana jednu jedinou minutu svých projevů. Neviděl jsem žádného sociálního demokrata, který by navrhoval ministru Kalouskovi odstoupení pro takto exemplární výpadek ve výběru jedné jediné daně. To jste pominuli! Ale my se tady budeme ve velkém stylu hádat o to, komu Kalousek volal a komu nevolal.

Návrh je trestuhodný, jednání je protiústavní! Protestuji proti takové atmosféře v Parlamentu České republiky. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále prosím paní poslankyni Marii Nedvědovou a po ní je přihlášen pan poslanec Josef Novotný, zástupce strany Věci veřejné. Paní kolegyně Nedvědová má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, bohužel za působení této vlády, se domnívám, přestává náš stát už vůbec fungovat jako stát. Já bych chtěla upozornit na jednu ze základních funkcí státu, která jako jedna z mnohých však téměř nefunguje, resp. funguje se stále většími obtížemi. Bezpečnostní situace pod vedením této vlády se spíše zhoršuje, neboť procento objasněnosti trestných činů je na jedné z nejnižších úrovní za posledních 50 let. V současnosti se sice daří rozkrývat některé věci, o kterých policie před nedávnou dobou ani nevěděla či si netroufla je šetřit, natož je stíhat, ale to vyvolává na nejvyšších místech zděšení. Takové kritické výroky a útoky na stranu orgánů činných v trestním řízení, jaké v poslední době často od některých zástupců koalice slyšíme, mohou některé policisty, státní zástupce či soudce znejistit. Šéf protikorupční policie také sám připustil, že na podobné výroky, kterými koaliční poslanci i ministři v minulých dnech častovali, jsou zvyklí spíše ze strany podezřelých či obviněných. Je opravdu obtížné teď přesvědčit policisty, státní zástupce i soudce, že mají i nadále volné ruce. Kvůli současné situaci mohou zejména policii opustit někteří zaměstnanci, stejně se mohou cítit i státní zástupci a soudci.

Je totiž zřejmé, že se nyní policii daří rozkrývat systém propojení podnikatelské sféry s politikou. To jsou ti naši slavní kmotři, o kterých se všeobecně ví, ale dosud se na ně nikdo nemohl pomalu ani křivě podívat. Ne ti malí na okresech či krajích, ale ti nejvyšší. Podle všeho byl takový systém budován léta, a to za přispění politiků na regionální i vrcholné úrovni. Jen představa, kolik současných politiků včetně poslanců je trestně stíháno, je zdrcující a lze důvodně očekávat, že nás čekají ještě další a další překvapení. Nebo možná že už to ani žádná překvapení nejsou.

Je zvláštní, že policejní prezident Petr Lessy se právě v současné době obrátil dopisem na své podřízené, aby jim jednak poděkoval za dosud odvedenou práci a jednak aby je vyzval k vytrvalosti v boji proti jakýmkoli tlakům. Naprosto logicky z toho proto vyplývá závěr, že právě nyní se může rozhodovat o další nezávislosti policie, státního zastupitelství i soudů a jejich schopnosti odhalovat závažné trestné činy i v nejvyšších patrech české politiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP