(16.20 hodin)
(pokračuje Benda)

Body 17 a 139, sněmovní tisk 605, novela zákona o obecně prospěšných společnostech. Body 27 a 149, sněmovní tisk 577, novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a body 28 a 150, sněmovní tisk 578, novela zákona o jednacím řádu Senátu.

Může, nebude-li proti tomu žádná námitka, být o všech návrzích hlasováno současně. Pokud bude námitka, pak bychom o nich hlasovali zvlášť. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Teď pan poslanec Pavel Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu 165, což je tisk (sněmovní dokument) 3587, je to Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, a to jako první bod v pátek. Pokud by byl přijat návrh pana poslance Paroubka, tak jako druhý bod v pátek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je časový harmonogram státního rozpočtu. Takže na pátek jako první bod.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pan kolega Paroubek navrhoval jako první bod svůj, takže pokud by prošel jeho návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, my tady máme jako první bod guvernéra. Takže po guvernérovi.

A teď pan poslanec Aleš Rádl. Ruší, úplně ruší, tak to rušíme. Pan poslanec Igor Svoják.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si navrhnout změnu programu, a sice vyřazení dvou bodů, které jsou navrženy v tomhle pořadu schůze, a sice bod 12, sněmovní tisk 590, prosím o vyřazení druhého i třetího čtení tohoto návrhu zákona, a dále bodu 16, sněmovní tisk 603, rovněž prosím vyřadit z programu schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže druhé i třetí čtení bodu 12 a 16. Pan poslanec Jan Chvojka je další přihlášený.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom na úvod krátkou poznámku. Je jen málo horších věcí, než jsou Věci veřejné ve vládě, a to je, když jsou Věci veřejné v opozici. (Veselost v sále.) Prokristapána, nechcete je zpátky? Já to asi nevydržím!

Chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu, tuším, č. 53, tisk 752, novela zákona o specifických zdravotních službách, a chtěl bych ho zařadit, pokud to řeknu správně, jako první bod zítra, ve středu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Ještě jednou. Který to byl bod?

 

Poslanec Jan Chvojka: Bod 53, tisk 752, jde o novelu zákona o specifických zdravotních službách. Myslím si, že zařazení tohoto bodu má své opodstatnění. Jde o novelu zákona, která nyní stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. My navrhujeme velmi krátkou novelu, aby se toto týkalo jenom prohlídky před vznikem pracovního poměru, a ne před každým pracovněprávním nebo obdobným vztahem. Myslíme si, že v nynější úpravě jde o šikanu jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. A je třeba si uvědomit jednu věc. Tento zákon se nyní týká i například členů volebních komisí. Za měsíc máme krajské volby, po celé republice bude spousta lidí pracovat jako členové volebních komisí a i tito lidé, kteří na pouhé dva dny, nebo maximálně na čtyři při senátních volbách budou sedět ve volebních komisích, budou muset podstoupit zdravotní prohlídku. Já si myslím, že je to nesmysl a že by bylo velmi účelné tuto novelu zákona, kterou navrhuje ČSSD, projednat co nejdříve, co nejrychleji, jak navrhujeme, a to znamená v režimu § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kam jste to chtěl? Ještě jednou.

 

Poslanec Jan Chvojka: Zítra ráno jako první bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Řekněme po pevně zařazených bodech. A teď se hlásí pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tady někdo zapomněl podklady, ale kvůli tomu jsem nepřišel. Navrhuji z programu vyřadit body 3 a 125, což je druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona 320 o finanční kontrole.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřadit body 3 a 125. Dobře. Paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěla jsem přednést stejný návrh jako pan kolega Stanjura, ale ještě jeden návrh. Prosím o vyřazení z této schůze bodu 19, je to sněmovní tisk 657, z důvodu neprojednání ve výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Devatenáct taky vyřadit. Pan poslanec Babák. (Není v sále.) Pan poslanec Babák, který se nechal zařadit na konec písemných přihlášek, já ho tady mám přihlášeného a dávám mu slovo, jenže on tu není. Hlásí se pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem moc rád, že se pan premiér vrátil do sálu. Moc mě mrzí, že tady nemáme pana ministra Pavla Dobeše, nicméně jak jsem inzeroval na začátku, snažil jsem se na závěr těchto bodů připomenout neutěšený stav na Ministerstvu dopravy a požádat o zařazení bodu Informace ministra Dobeše o stavu D47 a D1.

Ředitelství silnic a dálnic, potažmo Ministerstvo dopravy, viditelně pomáhá nechvalně proslulé společnosti EUROVIA, která své kvality prokázala, když našim občanům postavila dálnici D47 na netradičním podloží, a tedy především odpadcích. Odchod generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Reného Poruby nastal v situaci, kdy bylo rozběhnuto několik arbitráží se společností EUROVIA a kdy mezi ŘSD a stejnojmennou společností probíhala rozsáhlá jednání k reklamačnímu řízení na této dálnici. Co se však po nástupu Pavla Dobeše, respektive po odchodu Reného Poruby z ŘSD dále nestalo? Ta samá společnost EUROVIA začala stavět úsek D1 z Ostravy na státní hranice s tím, že Ředitelství silnic a dálnic připustilo, že společnost EUROVIA využila mezery ve smlouvě a takzvaně fiktivně předala tuto stavbu státu. Tímto fiktivním předáváním za prvé Ředitelství silnic a dálnic nemůže uplatňovat sankce za pozdní předání nekvalitního díla, za druhé tímto postupem všechny náklady s provozem této stavby přecházejí nikoliv na vadného dodavatele, ale na stát. V tuto chvíli bez ohledu na to, že na tomto úseku stavby jsou stejné problémy jako na dálnici do Ostravy, tak státu nezbývá, než jen pasivně se bránit zmíněným reklamačním řízením, které je právně náročné na dokazování z hlediska nedodělků a vad na stavbě vzniklých. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP