(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane premiére. Chce se vyjádřit k usnesení Senátu zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Laudát? Nechce. Proto k tomuto bodu otevírám rozpravu. Do rozpravy má písemnou přihlášku opět kolega Paroubek, kterého zde nevidím. Není přítomen, jeho přihláška propadá. Je zde někdo další, kdo se hlásí z místa do rozpravy? Jelikož tomu tak není, rozpravu končím. Co se týká závěrečných slov, nebudou přednášena závěrečná slova.

Proto můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 621/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 621/4."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem tohoto usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 72 přítomno 178, pro 141,proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a přistoupíme k dalšímu bodu. Tím je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 733/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se s hořkým úsměvem přiznám k tomu, že tuto technickou a harmonizační novelu jsem měl připravenou poměrně dlouho a úmyslně jsem její předložení zdržel, aby se nám nepletla s konsolidačním balíčkem, který Sněmovna schválila v letních měsících, a aby se tak nepletla s parametrickými změnami DPH, což jsem neměl v úmyslu. Tak přesně to se nám nakonec povedlo, a jak se tak dívám na seznam přihlášených, tak určitě i povede. Těším se na diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 733/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Suchánek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jste se již zmínil, rozpočtový výbor projednal tento tisk na své schůzi dne 18. září a obdrželi jste jeho usnesení pod číslem tisku 733/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Rykala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, včera jsem zde hovořil ke Kalouskově škrticímu batohu, který má mimo jiné zvýšit DPH na 15 a 21 %. Změna DPH na 15 a 21 % způsobí velký rozruch ve společnosti, státní kase nepřinese ani korunu a ve svém důsledku podlomí naši ekonomiku. Zvýšením daně z přidané hodnoty ze současných 14 a 20 % na navrhovaných 15 a 21 % narostou ceny základních potravin, narostou ceny standardních služeb a vlastně všeho, čímž zatlačíme lidi k ještě většímu šetření a strádání než doposud. Lidé si nebudou moci zajít už ani do divadla či do kina, koupit si kvalitnější potraviny anebo pravidelně jezdit na výlety po českých luzích a hájích.

Sociální demokracie ruku v ruce s občany České republiky bojuje proti tomuto nespravedlivému zvyšování daní, kterým pan ministr Kalousek kryje svou neschopnost získat peníze i z jiných zdrojů než z kapes občanů České republiky. Podporou zvýšení daně z přidané hodnoty na 15 a 21 % jdeme sami proti sobě. Krásným vánočním dárkem by byl pád vlády Petra Nečase. Pokud by však vláda padla v souvislosti s neschválením Kalouskových daňových zákonů, tak by od 1. 1. 2013 začala platit společná sjednocená daň z přidané hodnoty 17,5 %. Nečekejme ani na jedno a podpořme naši ekonomiku a naše občany.

Z tohoto důvodu si dovoluji v rámci zákona, který právě projednáváme, předložit pozměňovací návrh, který by od 1. 1. 2013 zachoval daň z přidané hodnoty ve výši 10 a 14 % místo blížících se 17,5 % nebo v případě odhlasování asociálního Kalouskova návrhu 15 a 21 %. Pomozte mi tuto nepříjemnou situaci zachránit a nadělit lidem alespoň trochu jistoty a naděje pro budoucnost. Návrhem pozměňovacího zákona o DPH, který vrací daně na původní úroveň 10 a 14 %, nepomůžete jen obyčejným lidem, pomůžete české ekonomice, kultuře, školství, zdravotnictví a mnoha dalším důležitým resortům. Prosím, podpořte tento návrh, ke kterému se samozřejmě ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Babák. Není přítomen. (Hlasy ze sálu: Je přítomen!) Pardon, omlouvám se. Omlouvám se, pane kolego, jste takové malé postavy, že jsem vás přehlédl.

 

Poslanec Michal Babák: V pořádku, pane místopředsedo, já to nějak zvládnu.

Takže pane místopředsedo, dámy a pánové, rád bych vám představil k tomuto návrhu novely zákona o dani z přidané hodnoty, sněmovního tisku 733, pozměňovací návrhy, které jsme za Věci veřejné podávali, a to jsou jednak pozměňovací návrh pod číslem 7304 - je to v podstatě to, co jsme avizovali již včera i dnes, a to že pokud neprojde daňový balíček pod tiskem 801, tak v podstatě od 1. 1. 2013 platí 17,5procentní sjednocené DPH, čemuž chceme předejít, a proto podáváme pozměňovací návrh, který toto DPH řeší a nechává v sazbách 14 a 20 % i pro rok 2013. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP