(14.50 hodin)
(pokračuje Semelová)

Díky všem těmto závažným pochybením tak mohlo dojít např. k tomu, že byl umožněn nákup dvou budov v Opletalově ulici v Praze Univerzitou Karlovou za 372,5 mil. korun, přičemž tyto budovy byly v době ukončení kontroly již rok a půl prázdné. Že například Univerzita Palackého v Olomouci kvůli chybám v zadávací dokumentaci stavěla nový pavilon Přírodovědecké fakulty o tři roky déle, než plánovala, a rozpočet stavby se tak vyšplhal na dvojnásobek, tedy na 1 mld. korun. Že se nepodařilo dodržet rozpočet ani báňské Technické univerzitě Ostrava, která u technologického pavilonu překročila původní rozpočet o 24,7 %, u pavilonu velkých poslucháren FaST pak o 46,5 %.

Vím, že současný ministr školství Petr Fiala nebyl v této funkci v době, kdy k těmto záležitostem došlo. Nicméně se domnívám, že zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je natolik závažná, že je potřeba se jejím obsahem zabývat, ale také informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, jaká opatření Ministerstvo školství přijme či přijalo, aby k podobným pochybením nemohlo v budoucnosti znovu dojít. V neposlední řadě pak očekávám, že součástí této informace bude i otázka vyvození zodpovědnosti u konkrétních osob.

Navrhuji proto zařadit tento bod na jednání této schůze, a to na středu 31. října jako první bod odpoledního jednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan kolega Ivan Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout změnu pořadu této 47. schůze, která spočívá ve vypuštění bodu 91, sněmovního tisku 699. Jedná se o zákon o dani z přidané hodnoty a je to senátní návrh. Samozřejmě tento návrh podávám na základě dohody s příslušnými senátory. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tedy vyřazení z pořadu schůze - rozumím tomu, pane kolego? (Poslanec Ohlídal souhlasí.)

Teď tady mám dvě přednostní práva - pan předseda John, poté pan předseda Tejc. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek John: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je pravda, že policie se konečně v posledních dvou letech nadechla a vyšetřuje velkou kauzy. Je z toho vidět, jak obrovské množství majetku bylo rozkradeno a ukradeno občanům této republiky v minulých letech. Ten počáteční optimismus je třeba ještě podrobit potom pečlivému zkoumání, jestli dojde skutečně k odsouzení, jestli se podaří ty velké ryby dostat opravdu do vězení a zabavit jim majetek. A pokud by se to nezdařilo, je třeba nasadit i jiné nástroje, aby občané této země měli pocit spravedlnosti. Měli pocit, že krást se tady nebude vyplácet a že kdo krade, ten bude potrestán a nebo bude připraven o majetek. To je ostatně nejlepší prevence trestné činnosti, když krást se nevyplácí.

Proto si myslím, že je stále důležitější, přijmout zákon o registrovaném majetku, kde by občané přiznali svůj majetek, a bylo možné zhodnotit, jestli se k němu dostali legální cestou, nebo nedostali. Proto prosím o zařazení tisku číslo 748, návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku, jako první bod prvních čtení, na tuto schůzi. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane poslanče, ještě jednou. Nový bod by se jmenoval...

 

Poslanec Radek John: Ne, je to zařazení sněmovního tisku 748, návrh zákona o přiznání k registrovanému majetku. A prosím jako první bod prvních čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Bod prvních čtení. Ano, děkuji. Prosím pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení bodu, a to sněmovního tisku 801, daňové zákony, bod 10 této schůze, a to druhého čtení, na dnešní den jako první bod, je-li to možné.

Chtěl bych požádat o podporu všechny v tomto sále, protože podle mého názoru není možné nadále zůstávat jako Sněmovna nečinná a nerozhodnout o tom, jaké budou daně, především daň z přidané hodnoty, od 1. ledna příštího roku. Chtěl bych upozornit na to, že pokud nic neuděláme, tak hrozí, že od 1. ledna bude daň na potraviny, daň na léky, na veřejnou dopravu, ve výši 17,5 %. Pokud tento balíček projde ve znění, jaké navrhuje vláda, bude daň z přidané hodnoty zvýšena o 1 % na 15, příp. 21 %.

Rozpočtový výbor přijal usnesení - přijala ho většina, protože výbor je složen podle poměrného zastoupení, tak předpokládám, že to bude názor většinový i Sněmovny -, že bude zachována pro příští rok DPH 14 a 20 %, a bude tedy možné sestavit rozpočet na základě čísel, která budou reálná. Nikoliv tak, jak jsme se dozvěděli dnes, kdy pan ministr financí musí stahovat návrh rozpočtu, protože je postaven na nereálných číslech, což většina z nás už věděla před měsícem a před dvěma. Pan ministr se to zřejmě dozvěděl dnes.

Já doufám, že tento můj návrh bude podpořen, protože důležité je, abychom v tomto týdnu, případně nejpozději na začátku příštího týdne definitivně rozhodli o tom, jaká bude daňová politika od 1. ledna. Protože to je zodpovědné. Nezodpovědné je odkládat rozhodnutí o tom, jaké budou daně, za kongres jakékoliv politické strany, ODS nevyjímaje.

Zároveň říkám za sociální demokracii, že sociální demokraté podpoří zachování DPH na letošní úrovni, byť bychom si dokázali představit snížení DPH, ale to je bohužel v této pravicové Sněmovně nereálné. Chceme zachovat od 1. ledna DPH na současné úrovni, ale zároveň nepodpoříme ani jedním hlasem tento daňový balíček vlády.

Pokud tedy Sněmovna tento daňový balíček odmítne, a já věřím, že jsme k tomu blízko, a rád bych, abychom se k tomu dopracovali co nejdříve, pak tedy, nebude-li přijat, ne díky sociální demokracii, ale díky tomu, že ani vláda pro něj nenajde důvěru ve vlastních řadách, pak platí jediné - vláda Petra Nečase končí. A já myslím, že bychom tuto agonii, toto trápení, neměli prodlužovat. Myslím, že i pan premiér Nečas by jistě uvítal, že už bude vědět, jaký bude jeho osud.

Rád bych vás tedy požádal, abychom co nejrychleji rozhodli, tedy tak, že druhé čtení tohoto daňového balíčku se uskuteční dnes, byť já bych jej spíš přesněji nazval nikoliv daňový, ale zdražovací balíček, a třetí čtení podle toho, kdy skončí projednávání, buď v pátek, nebo další týden ve středu. Ale to bych si v tuto chvíli nechal až na další diskusi, protože skutečně podstatné je, aby bylo ukončeno druhé čtení. A od toho se bude odvíjet zařazení čtení třetího.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Druhé čtení na dnešek jako první bod. (Poslanec Tejc souhlasí.)

Pan kolega Igor Svoják. Prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Dovolím si navrhnout dvě změny programu této schůze, a sice zařazení bodu číslo 12, sněmovního tisku 590, druhé čtení, zkráceně legalizace využití konopí pro léčebné použití, a to jako pevně zařazený bod tento pátek. Druhý můj návrh se týká bodu číslo 38, sněmovního tisku 700, prvé čtení, zkráceně návrh na odstranění povinnosti vyžadovat od rodičů dítěte souhlas obou rodičů ke zdravotní péči, a to na pátek, pevně zařazený druhý bod. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě prosím, kdybyste mi zopakoval ten první návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP