(14.40 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, rád bych poděkoval Poslanecké sněmovně za konstruktivní přístup. Já pevně doufám, že jsem byl nejenom prvním, ale také posledním předkladatelem návrhu zákona o státním rozpočtu, jehož návrh uspěl přesto, že mu ho Sněmovna hodila za hlavu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců koalice.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji panu ministrovi a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme začít projednávat další bod s pořadovým číslem

45.
Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala
a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 785/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Musím konstatovat, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Tento postup nebude možný, protože tady je veto 51 poslance. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 785/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Pavol Lukša. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Pavol Lukša: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já si dovoluji vystoupit jako zástupce skupiny předkladatelů ke sněmovnímu tisku 785, k novele zákona o Pozemkovém fondu.

Smyslem předkládaného zákona je využití příjmů Pozemkového fondu České republiky na zajištění národního spolufinancování Programu rozvoje venkova, na národní podpory, na programy podpor pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, na podporu lesního hospodářství, na zabezpečení vápnění lesů, na podporu vodního hospodářství, na financování nového programu výstavba čističek odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury již v roce 2012 a na národní doplňkové platby, takzvané přímé podpory.

Společným jmenovatelem pro všechny jmenované oblasti je nedostatek finančních prostředků, které byly alokovány pro rozpočet pro účely ve státním rozpočtu pro rok 2012. S ohledem na skutečnost, že je již měsíc říjen, považujeme schválení tohoto zákona za klíčové, aby se zemědělští podnikatelé nedostali do konce roku do ještě větších problémů, ale současně aby Česká republika splnila svoje zákonné závazky. Celkový objem prostředků činí 2,3 miliardy korun.

Prosím vás o propuštění do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Dědič.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu návrhu zákona, který předložila skupina poslanců, a to novely zákona číslo 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu. Zejména bych chtěl upozornit na to, že tento návrh zákona umožní zajištění národního spolufinancování Programu rozvoje venkova, podporu vodního hospodářství, financování nového programu výstavba čistíren odpadních vod a vodohospodářské infrastruktury v obcích do tisíce obyvatel a podporu pro pozemkové úpravy na protipovodňovou prevenci. Já myslím, že zejména všechny tyto oblasti si zaslouží financování na základě tohoto zákona. Ještě jednou tedy prosím o propuštění do dalšího čtení a věřím, že dojde ke schválení ještě na této schůzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane zpravodaji. Jak jsem již konstatoval, vzhledem k vetu 51 poslance nemůžeme vyhovět žádosti o schválení v prvním čtení, proto si dovolím vznést dotaz, jestli má k této předloze někdo nějaký procedurální návrh. Protože tomu tak není, tak nezbývá než přikročit k návrhům na přikázání výborům.

(K poslanci Papežovi:) Bohužel pane poslanče, rozprava už byla ukončena. Kolega Kováčik?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, možná jsem si nevšiml, omlouvám se, jestli to tak bylo, ale vy jste se zeptal, jestli má k té předloze někdo nějaký procedurální návrh, a nezaslechl jsem, že by byla otevřena rozprava. Já si myslím, že když nebude žádná námitka, že by se tady dala otevřít rozprava a v rozpravě by se mohly načíst ty návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Velice se omlouvám, možná to byla moje chyba. S vaším souhlasem se tedy vracíme do obecné rozpravy - není-li proti tomu námitka? Není.

 

Poslanec Pavol Lukša: Pane předsedající, otvírám rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže poprosím pana kolegu Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jsem rád, že se to vyjasnilo. Já bych si dovolil pouze v otevřené rozpravě navrhnout jménem předkladatelů tohoto návrhu zákona návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na dva dny. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Není již žádná přihláška do rozpravy? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se teď zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh?

Žádný jiný návrh nevidím, proto zahajuji hlasování, abychom přikázali předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49, přihlášeno 177, pro 146, proti 1. Konstatuji, že jsme předložený návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru.

 

Nyní ještě musíme hlasovat o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 2 dny - návrh pana kolegy Papeže.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50, přihlášeno 177, pro 135, proti 10. Konstatuji, že návrh na zkrácení lhůty byl přijat. Tím můžeme skončit projednávání tohoto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP