(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Vážená paní vicepremiérko, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil odpolední jednání, na jehož pořadu jsou ústní interpelace určené jednak předsedovi vlády ČR v době od 14.30 do 16 hodin a od 16 do 18 hodin na ostatní členy vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve tedy na předsedu vlády pana Petra Nečase a potom na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

155.
Ústní interpelace

Dříve než dám slovo v pořadí prvnímu vylosovanému paní poslankyni Klasnové, přečetl bych omluvy z odpoledního jednání. Z odpoledního jednání se omlouvá paní poslankyně Jana Kaslová bez udání důvodu, pan premiér Nečas z pracovních důvodů (bouchání do stolu), pan poslanec Svoják kvůli jednání rozpočtového výboru, pan poslanec Lukša z osobních důvodů, pan poslanec Skopal z osobních důvodů, pan poslanec Papež z osobních důvodů a pan poslanec Smutný z pracovních důvodů.

Nyní dávám slovo první vylosované, paní kolegyni Kateřině Klasnové. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo, ale omlouvám se, jestli jsem přeslechla to, že je pan premiér omluven. Není zde přítomen. Je to tak, že je omluven na celé interpelace? (Porada předsedajícího mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Omlouvám se, kolegyně přišla s nějakou informací.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Pane předsedající, tázala jsem se předtím, než vznesu svou interpelaci na nepřítomného pana premiéra, jestli je pan premiér omluven. Omlouvám se, pokud jsem to v těch omluvách přeslechla.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, pan premiér je omluven na odpolední jednání z pracovních důvodů.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Tak to je tedy velmi nemilé. Já samozřejmě interpelaci přednesu, ale přesto si myslím, že pan premiér by si měl najít čas na interpelace. Takže všichni moji kolegové budou tady interpelovat ve chvíli, kdy tady pan premiér není a nebude schopen odpovědět. Nicméně dobře.

Vážený pane nepřítomný premiére, v úterý jsem na jednání Poslanecké sněmovny chtěla zařadit bod, v němž by ministr Heger vysvětlil omezování zdravotní péče v České republice. Vzhledem k tomu, že koalice tuto diskusi odmítla, obracím se na vás jako na premiéra a žádám vás, abyste Sněmovně vysvětlil, na základě jakých parametrů se odehrává současné ořezávání sítě nemocniční péče. V této souvislosti bych vám chtěla připomenout programové prohlášení vaší vlády: Vláda definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění. Definuje taktéž místní a časovou dostupnost zdravotní péče a uloží plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit. Nezbytné změny v systému zdravotnictví budou mít dlouhodobý charakter. Proto vláda povede celospolečenskou diskusi o jeho reformě za účasti všech parlamentních politických stran.

Zcela v rozporu s tímto programovým prohlášením vlády se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo redukovat síť zdravotnických zařízení v naší zemi. O tom, jaké kde budou nemocnice, rozhodují dle memoranda uzavřeného v červnu letošního roku zdravotní pojišťovny, ačkoliv odpovědnost za síť zdravotnických zařízení musí nést především stát v součinnosti s kraji. Výsledkem je, že ačkoliv koncem roku vyprší smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi, nejsou uzavřeny následné dohody. Tři týdny před koncem roku zůstávají osudy mnoha regionálních nemocnic, a tedy jejich odborného personálu a pacientů, velmi nejisté, ať už jde o středočeský region či Ústecko nebo Liberecko. Obávám se, že řada občanů České republiky je tak vystavena bezprecedentnímu nebezpečí a nejasnému výhledu, jakou péči budou moci v příštím roce čerpat.

Podle aktuálních údajů Asociace českých a moravských nemocnic se má 8 nemocnic rušit bez náhrady dalších 12 nemocnic by mělo dostat smlouvu pouze na překlenovací období, což je de facto likvidační. Ve 108 nemocnicích celkem by se mělo rušit jedno nebo více oddělení. Existuje tedy pouhých 44 nemocnic, kterých by se škrty neměly týkat vůbec. Jen 44 nemocnic v celé České republice. Navíc smlouvy nelze stihnout uzavřít do konce roku. Prvního ledna tak vznikne bezesmluvní krajně nejistý vztah, a to především pro pacienty.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Paní poslankyně, váš čas uplynul.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: To je sice možné, ale vzhledem k tomu, že nebude odpovídat pan premiér, vzhledem k tomu, že bych v další části měla ještě minutu, interpelaci si dovolím dokončit.

Prvního ledna tak vznikne bezesmluvní krajně nejistý vztah, a to především pro pacienty. Pojišťovny nyní navrhují pouze dočasné smlouvy na půl roku pro všechny nemocnice. Hrozí, že pojišťovny budou hradit jen neodkladnou péči, nemocnice nebudou mít postupně peníze na provoz, natož na investice. Ukazuje se, že stát zcela rezignoval na garanci zdravotní péče, byť toto je jeho základní úkol, jasně definovaný i v programovém prohlášení. Naprosto vzdal garanci nemocničních lůžek a adekvátního zázemí pro pacienty. Hovoří se o redukci až 6 tisíc lůžek. Připomínám, že původně byla řeč pouze o lůžkách akutní péče, zatímco nyní se hovoří i o lůžkách následné péče a LDN, kde rozhodně nejsou žádné rezervy, naopak tato lůžka chybějí.

Pane premiére, jak hodláte nastalou kritickou situaci řešit? Proč tolerujete nesystematický přístup ministra zdravotnictví k celé věci? Proč se tato rozhodnutí, která budou mít vliv na stovky pacientů i zdravotníků, o trhu práce nemluvě, neprojednávají transparentně v souladu s programových prohlášením vlády za účasti místních samospráv pacientů a odborného zdravotnického personálu na základě zveřejnění rozhodujících kritérií? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní kolegyně. Vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra vás musím odkázat na jeho písemnou odpověď v zákonné době.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Josef Smýkal, který interpeluje pana premiéra ve věci ČD Cargo, a. s. Připraví se paní poslankyně Konečná.

 

Poslanec Josef Smýkal: Vážený pane předsedající, především děkuji za slovo. Na úvod musím říci, že to, že není přítomen pan premiér, pokládám za pohrdání Sněmovnou. Dopoledne zde byl a nezaznělo, že nebude přítomen. Myslím, že i poslanci, kteří se připravovali na interpelace, se k tomu stavěli velmi zodpovědně na rozdíl od pana premiéra. Přesto přednesu svou interpelaci.

Vážený pane premiére, mohl bych říci jen dvě slova: ČD Cargo s vykřičníkem za nimi, což by de facto mohlo stačit, aby bylo jasné, o co jde. Že situace s tímto podnikem je více než složitá. Označil bych to tak, že v případě ČD Cargo tiká časovaná bomba. O hrozbě insolvence ani nemluvě. I přes to všechno ve vládních kruzích panuje delší dobu ticho po pěšině. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP