(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Kolegyně a kolegové, omlouvám se za malé zdržení začátku odpoledního jednání do doby, než přijde člen vlády. Děkuji.

Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání dnešního jednacího dne. Než přistoupíme k projednávaným bodům, tak mi dovolte citovat omluvy. Jednak se omlouvá paní poslankyně Jaroslava Wenigerová na odpolední jednání dnešního dne z osobních důvodů, dále je to pan poslanec Josef Novotný z důvodu pracovní cesty mimo Prahu, omlouvá se paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake na celé odpolední jednání a omlouvá se pan poslanec Jiří Koskuba. To jsou omluvy pro dnešní odpoledne.

 

Přistoupíme k projednání bodu s číslem

160.
Návrh na potvrzení předsedkyně petičního výboru

Podle § 50 odst. 1 písm. t) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedu výboru v jeho funkci Poslanecká sněmovna. Chci vás informovat, že na 27. schůzi petičního výboru dne 7. prosince byla předsedkyní petičního výboru zvolena paní poslankyně Hana Orgoníková.

K tomuto bodu zahajuji rozpravu. Kdo se hlásí do této rozpravy? Registruji jednu faktickou poznámku pana poslance Votavy. Je to omyl. Děkuji. Takže neregistruji žádnou oficiální přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Protože tomu tak není, tak rozpravu končím.

 

Můžeme přistoupit k hlasování. Toto hlasování je o souhlasu s tím, abychom ve funkci předsedkyně petičního výboru potvrdili paní Hanu Orgoníkovou.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 158, přihlášeno 156, pro 102, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ve funkci předsedkyně petičního výboru potvrdili paní poslankyni Hanu Orgoníkovou. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k projednání bodu číslo

158.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 6 ze dne 24. června 2010

Prosím, aby se slova ujal pověřený člen klubu ODS pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji, aby usnesení číslo 6 Poslanecké sněmovny z první schůze z 24. června 2010 bylo změněno tak, že Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na čtyři místo dosavadních tří. Čili číslovka 3 se mění na číslovku 4.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu všeobecnou rozpravu. Kdo se hlásí do této rozpravy? Prosím, paní kolegyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady k tomu nebudu dlouze hovořit, jenom mi dovolte říci, že to nepovažuji za šťastné. V době, kdy se schvalovalo toto usnesení, to část poslanců z řad koalice naopak vítala. Bylo to jedno z opatření, které se vztahovalo k tomu, že tato vláda je vládou rozpočtové odpovědnosti, a nepovažuji za šťastné, aby se opět zvyšoval počet místopředsedů. Ale je to můj subjektivní názor, jako jsem tady řekla svoje subjektivní názory v případě platů představitelů státní moci.

Rozhodně to nepodpořím a nepodpoří to ani kolegové z klubu Věcí veřejných.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Jelikož se nikdo nehlásí, všeobecnou rozpravu končím. Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Neregistruji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa do podrobné rozpravy? Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já raději ten návrh zopakuji, aby nebyla pochybnost, že zazněl jenom ve všeobecné rozpravě. Já jsem měl pocit, že tady se vede jenom jedna rozprava. Ale dobrá. Číslovka 3 se mění na číslovku 4.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy? Protože nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení.

Vidím zde ještě žádost o odhlášení, proto vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami... Předpokládám, že všichni přítomní poslanci jsou přihlášeni. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP