(16.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Nemá cenu, abychom to komplikovali, protože jako člověku, který působil na radnici, je mi jasné, že občan nerozlišuje, co je státní správa, co je veřejná správa, co je samospráva, a že v okamžiku, kdy není obsloužen na tom ORPéčku, tak jako první, komu to klade za vinu, je často ten, kdo za to nemůže, to znamená buď ta dáma či pán za přepážkou, anebo starosta. A tady jednoznačně byla vina na straně státu, a proto si myslím, že pokud byla domluva na této částečné kompenzaci, nebo na úplné kompenzaci, nebyl jsem u těch dohod, tak to nemáme komplikovat nějakým vyúčtováním apod. Já si myslím, že když to přiznáme na počet přepážek krát pět tisíc, tak to stačí. Nemyslím si, že se to bude účtovat, jestli se to použilo na odměny. Věřím, že většina peněz, protože celkem to bylo zhruba 15 milionů ve dvou vlnách - jedna byla dřív, teď ta druhá vlna má asi 5,5 milionu -, věřím, že většina peněz skončila na odměnách těm, kteří museli kvůli nekvalitnímu projektu trávit přesčasovou práci na přepážkách a kteří čelili mnohdy, řekl bych, rozladění klientů a občanů, aniž by za to mohli.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak ještě pan poslanec... Už ne. Děkuji. Můžeme to ukončit a můžeme pokročit k poslanci Antonínu Seďovi, který bude interpelovat paní ministryni Ludmilu Müllerovou ve věci přílepku k sKartě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážená paní ministryně, zřejmě budeme pokračovat v dialogu z minulého týdne a já se vrátím k projednávanému bodu, který byl vlastně přerušen. Nejprve chci zdůraznit, že problém s přílepkem k sKartě, který způsobil, že od ledna příštího roku se nepřipouští jiná možnost výplaty podpor v nezaměstnanosti než přes sociální karty, způsobili koaliční poslanci z řad ODS, TOP 09 a přeběhlíků z Věcí veřejných zvoucí se LIDEM. Jestliže se tato koaliční chyba neopraví, pak se, paní ministryně, dostanete do nezáviděníhodné situace: buď dodržíte zákon a nevyplatíte podpory v nezaměstnanosti, protože tito lidé nedostali sociální karty, nebo, paní ministryně, porušíte zákon a podpory vyplatíte.

Vážená paní ministryně, rozumím tomu, že jste problém zdědila, nicméně jej musíte řešit. Uvědomte si, že na základě chyby koaličních poslanců a vlády mohou po Novém roce zůstat ti nejpotřebnější bez peněz. Proto se ptám, paní ministryně, jak tento problém vyřešíte, protože, znovu zopakuji, platné znění od ledna 2013 stanoví, že podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se vyplácí prostřednictvím karty sociálních systémů, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobré odpoledne. Prosím paní ministryni o odpověď na tuto interpelaci. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane poslanče, odpovídám na vaši interpelaci a ostatně, jak jste sám podotkl, tato interpelace byla již předmětem dnešního dopoledního jednání v Poslanecké sněmovně, a dovolte mi tedy stručnou rekapitulaci.

Nové znění upravující výplatu podpory v nezaměstnanosti uvádí zákon o zaměstnanosti takříkajíc do souladu s ostatními zákony upravujícími výplatu sociálních dávek, a jak už bylo řečeno, výplata právě podpory v nezaměstnanosti má touto novelou zákona probíhat prostřednictvím sKarty. Výše uvedená právní úprava byla přijata v souvislosti s vámi zmiňovanou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí formou přílepku, nebo také možná ne přílepku, ale pozměňovacího návrhu. V dané době je nutno podotknout, že tehdejší představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí předpokládali, že sKarta již bude příjemcům podpor v nezaměstnanosti při rekvalifikaci a klientům pobírajícím kompenzaci odstupného předána. Chci asi podotknout, že ke zpoždění v procesu vydávání karet došlo mj. i v souvislosti s přezkoumáním celého systému Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a následně také neuvěřitelně dlouhou cestou právě toho nosiče, čili zákona o sociálně-právní ochraně dětí, i přes pana prezidenta. Díky této situaci, máte pravdu, že není od ledna příštího roku v zákoně o zaměstnanosti příslušné přechodné ustanovení, které by upravovalo výplatu do doby předání sKarty.

Za naše Ministerstvo práce a sociálních věcí jsem si této situace vědoma. Věřte, že jsme tuto situaci velmi podrobně rozebírali v minulém týdnu i při jednání s panem premiérem a s Českou spořitelnou, kdy jsme představili celý návrh řešení všech legislativních postupů, a já jsem již avizovala, že bude v příštím týdnu do Poslanecké sněmovny předložen legislativní návrh, který bude tuto situaci řešit, to znamená, bude spočívat v doplnění přechodného ustanovení do zákona tak, že do doby vydání sKarty bude výslovně umožněn dosavadní způsob výplaty. Do doby přijetí právní úpravy, která napraví tuto opravdu významnou legislativní chybu, bude úřad práce i nadále vyplácet podporu v nezaměstnanosti a při tomto postupu se bude opírat o legislativní výklad, který se používá analogicky pro ostatní zákony upravující dávkové systémy.

Vážený pane poslanče, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Pan kolega Seďa bude mít ještě doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji paní ministryni. Vlastně zopakovala ten dotaz. Já jenom jednu věc, že prostě může být asi legislativní návrh v paragrafu 90 jednacího řádu, nicméně legislativní proces je docela dlouhý, takže zřejmě se to k 1. lednu nestihne, takže úřad práce zřejmě bude vyplácet příspěvky v rozporu se zákonem, ale s tím si poradíte a vaše Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jenom chci říct, že ten přílepek či pozměňovací návrh byl protlačen přes odpor opozičních poslanců. Opravdu se jedná o přílepek, protože byl k jinému zákonu.

A já jenom mám doplňující dotaz, jak se vy sama stavíte ke kartě sociálních systémů, k jejím funkcím, a zda máte v zámyslu měnit tuto kartu či omezit její funkce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím ještě paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová: Vážený pane poslanče, na tu poslední otázku, to znamená, jaký já mám přístup k sKartě. My jsme vedli v poslední době velmi mnoho jednání, která povedou ke zlepšení jednak legislativní úpravy, která povedou ke zlepšení, a k výraznému zlepšení, smlouvy Ministerstva práce a sociálních věcí s Českou spořitelnou a samozřejmě která by vedla k daleko většímu komfortu ve vztahu ke klientům, to znamená k těm, co pobírají sociální dávky. Takže já v tuto chvíli i v souvislosti s dohodou s panem premiérem nemíním od pozice a od systému sKarty ustupovat. Samozřejmě za podmínky, že projdou jednak v Poslanecké sněmovně a potom i dále úpravy, které budu navrhovat.

A v souvislosti s otázkou, jak rychle stihneme legislativní proces, musím říci, že určitě se podpora v nezaměstnanosti vyplácí stejně jako výplaty, to znamená za měsíc pozadu, a první podpory za rok 2013 budou vypláceny v únoru. A já věřím, že díky některým ustanovením v jednacím řádu budeme schopni tento termín zvládnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Interpelaci s pořadovým číslem 17 paní kolegyně Bohdalová stáhla, takže můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Adama Rykaly na paní ministryni Karolínu Peake, která je bohužel omluvena. Prosím, pane kolego, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP