(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Odpoví paní ministryně kultury. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, milí kolegové. Jestli dovolíte, odpovím a budu se spíš zaměřovat v té odpovědi na koncepci jako takovou, protože váš dotaz byl velmi široký a opravdu by si zasloužil více prostoru na odpověď. Těch dotazů tam bylo velmi mnoho, tak jestli dovolíte, půjdu k té koncepci.

Dne 19. října 2012 jsem ustavila expertní tým pro řešení otázek spojených s problematikou Národního divadla. Tento expertní tým byl stanoven také na základě požadavků nejenom ze strany odborné veřejnosti, ale také ze strany těch, kteří v Národním divadle pracují. Tento tým pracoval po dobu čtyř měsíců, myslím si, že velmi usilovně. Během těch čtyř měsíců členové tohoto expertního týmu se velmi zevrubně seznámili nejen se všemi dostupnými materiály ve věci transformace Národního divadla, které to byly, můžete najít v materiálu, který je vyvěšen na stránkách Ministerstva kultury, ale seznámili se také s ekonomikou této příspěvkové organizace a se spoustou dalších podkladů. Samozřejmě že se členové týmu setkali nejenom se současným vedením Národního divadla, ale také s celou řadou zaměstnanců, přičemž jim v tomto ohledu byl poskytnut ze strany Ministerstva kultury velký prostor pro tato setkávání. Výsledkem jejich několikaměsíčního úsilí se stal právě citovaný návrh transformace Národního divadla, se kterým jsem se stejně jako vy a spousta jiných, také já v první řadě, seznámila. V podstatě je to materiál ne příliš obsáhlý, je osmistránkový a je spíše obecný, jestli to tak mohu říct.

Dne 1. února 2013 jsem na základě doporučení expertního týmu, vlastně doporučení, které plynulo z tohoto transformačního návrhu, jmenovala s účinností od 1. srpna 2013 nového generálního ředitele Národního divadla pana docenta Jana Buriana. Myslím si, že v této chvíli není prostor na to, abych říkala, kdo je to Jan Burian, protože si myslím, že odborná veřejnost ho velmi dobře zná. Myslím si, že to je člověk, jsem o tom přesvědčená, že je to člověk na svém místě.

V této souvislosti musím ale také zdůraznit, že závěry expertního týmu nejsou a z povahy věci ani nemohou být rigidním nástrojem nově jmenovaného ředitele při reformě Národního divadla. Předložený materiál chápu nejen já, ale je potřeba ho taky tak chápat, jako doporučení, které vzniklo pro Ministerstvo kultury, jakým směrem by se mělo Národní divadlo dát při své reformě, jakým směrem by se mělo dále ubírat. Úkolem nově jmenovaného ředitele tak nutně bude nejprve provést podrobnou analýzu současného stavu této příspěvkové organizace, a teprve pak na základě tohoto vyhodnocení přistoupit k přiměřenému řešení v mezích právních možností, v mezích, které odpovídají této rámcové koncepci. Všechny následné kroky reformy Národního divadla tak budou vycházet z dané, reálné situace, ve které se soubory Národního divadla nacházejí, a budou, a tak se taky k tomu veřejně zavázal pan docent Burian, prodiskutovány se zástupci jednotlivých souborů a se zástupci odborových svazů. K tomu jsme se zavázali i my a budeme na tom i nadále trvat.

První krok k jakémusi vyjasnění různého chápání zmiňovaného materiálu expertního týmu byl učiněn už včera, to možná víte, kdy se zástupci odborových organizací Národního divadla, kteří vyhlásili vámi zmiňovanou tady před chvílí 5. února stávkovou pohotovost, sešli jak s pověřeným ředitelem Národního, tak nově jmenovaným ředitelem divadla a také se zástupci Ministerstva kultury. Zástupci odborů byli ubezpečeni o tom, že koncepce expertního týmu není a nemůže být pro Národní divadlo do každého podrobného puntíku závazná. Samozřejmě. Znovu říkám, je to obecná věc.

Na včerejším jednání byly vyvráceny i konkrétní nesprávné interpretace této koncepce, mezi nimiž mi dovolte zmínit například několik těch věcí, které jsou zavádějící. Například přesun opery Národního divadla z historické budovy Národního divadla do budovy Státní opery nebo vytvoření jednoho jediného orchestru nebo třeba ukončení působení činohry Národního divadla ve Stavovském divadle a její nahrazení novým nebo jiným externím souborem. To jsou samozřejmě velmi zavádějící věci, které se nezakládají na pravdě. Skutečně budou další kroky vycházet z vedení, na základě rozhodnutí nového vedení Národního divadla.

Doufám, milá paní poslankyně, že jsem vám alespoň částečně poskytla vysvětlení přístupu mého úřadu k návrhu transformace z pera expertního týmu. Tento návrh je v posledních dnech podsouván Ministerstvu kultury k mé lítosti téměř jako dogmatický manuál této reformy Národního divadla, kterým by snad mělo být i Ministerstvo kultury vázáno. Tak tomu ovšem není, a jak už jsem říkala, ani nemůže být.

Děkuji vám za pozornost a za čas, který jste věnovali mé odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní ministryně. Paní kolegyně, budete chtít položit ještě doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji, paní ministryně. Bohužel jsem se úplně nedozvěděla odpovědi na svoje otázky. Chápu, že samozřejmě je těch otázek celá řada, pošlu je i písemně. Ale v té koncepci, jak říkáte, se hovoří o některých věcech zcela explicitně. Například se zcela explicitně hovoří, že budova Národního divadla nebude obsazena žádným souborem. Explicitně se hovoří o tom, že v budově Národního divadla by se měla prezentovat i další česká divadla, že tam budou hostovat zahraniční baletní, činoherní i operní soubory. Vím, že říkáte, že to není nějaké dogma, nicméně ta koncepce je koncepce, ke které se přihlásil právě i pan ředitel Burian. A tím, že Národní divadlo, respektive Ministerstvo kultury nevypsalo otevřené výběrové řízení, kdy by se uchazeči hlásili se svými vizemi, tak jsem z toho spíše nabyla dojmu, že toto je opravdu určitý manuál pro ředitele.

Ptala jsem se právě, jakým způsobem si představujete fungování Národního divadla a zvláště té budovy Národního divadla. Jestli má opravdu vzniknout jakási garáž, do které budou zajíždět zahraniční a české soubory. To by bylo velmi nešťastné. Navíc to je věc, která se tady objevila někdy v roce 1990.

Jinak otázek mám ještě celou řadu a samozřejmě vám je dám písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Budete ještě reagovat, paní ministryně? Prosím, vaše dvě minuty.

 

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková Samozřejmě velmi děkuji za ty dotazy, protože je velmi důležité, abychom si na ně odpověděli. Já se jenom chci znovu vrátit k tomu, že to skutečně není dogma. Vlastně celý tento materiál i s formou výběrového řízení, tak jak bylo nastaveno, vznikl právě proto, že odborná veřejnost tento způsob jakéhosi směru nebo zpracování materiálu si přála, protože - a to právem a správně - předpokládala, že kdo jiný než tým odborníků a expertů může připravit jakési obecné zásady, nebo spíše doporučení, jakými by se mělo Národní divadlo do dalších budoucích let ubírat. To, že bude uzavřené výběrové řízení a nebude otevřené, to také vychází právě z těchto požadavků či doporučení právě odborné veřejnosti, ať už těch, kteří pracují v divadle, či těch, kteří se zabývají divadlem jako takovým a kulturou, třeba i z pozice médií a podobně. My jsme to respektovali, já jsem uznala, že Národní divadlo si zaslouží, aby se právě pro Národní divadlo vybíral ředitel jinou formou než takovým klasickým výběrovým řízením, a to přímým konkrétním oslovením, takovýmto přímým výběrem. Takže k tomu jsme taky přistoupili. A teď je na panu řediteli novém, který je jmenovaný, a na jeho týmu, který si kolem sebe postaví, aby s touto koncepcí, s tímto návrhem doporučujícím pracovali dál. Není to skutečně dogma.

Ani my bychom si nepřáli, aby Národní divadlo bylo divadlo, kterým budou takzvaně protékat různá jiná divadla, různé scény se tam budou střídat, to určitě ne. Ale já si myslím, že právě teď je prostor k té diskusi. A určitě bude dobře, když se setkáme společně nejenom my dvě, ale když se třeba setkáme i s panem Burianem, který je schopný svoji představu o tom, jakým způsobem bude s tímto materiálem dále pracovat - (Upozornění na čas.) Děkuji za upozornění. Jakým způsobem by s ním chtěl nakládat.

Takže děkuji ještě jednou a těším se na vaše otázky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP