(12.10 hodin)

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, ve svých předchozích vystoupeních jsem uváděl, že tak aby byl naplněn konečný cíl této senátní iniciativy, je zapotřebí změny jednacích řádů obou komor českého Parlamentu. Vůli změnit váš jednací řád jste vyjádřili předchozím hlasováním. Toto je, pravda, samostatný návrh zákona, přesto vás žádám o schválení změn jednacího řádu Senátu. Senát tím vyjadřuje vůli alespoň na své straně zkvalitnit průběh přijímání nových zákonů.

Myslím, že vše podstatné bylo řečeno v prvém i druhém čtení a nemá význam to tady opět opakovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane senátore. Prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Chvojku.

 

Poslanec Jan Chvojka: Díky bohu k tomuto návrhu nebyly žádné pozměňovací návrhy, to znamená, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku hned.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane kolego, máme před sebou ještě rozpravu.

 

Poslanec Jan Chvojka: Vy jste se mě ptal.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Já jsem tím měl na mysli vaše úvodní slovo jako slovo zpravodaje. Mohu potvrdit, že návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny, nicméně k tomuto bodu otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Přejete si, pane navrhovateli, pane zpravodaji závěrečná slova? Nepřejete. Sice byl do rozpravy přihlášen pan kolega Paroubek, ale protože ho tady nevidím, tak jeho přihláška propadá. Z toho důvodu jsem rozpravu ukončil.

Můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Pane zpravodaji, potvrdíte mi to?

 

Poslanec Jan Chvojka: Přesně tak, jak jsem řekl, k tomuto návrhu nebyly žádné pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat pouze o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Přečtu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 578."

Ještě je tady žádost o odhlášení, takže vás opět odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Aby bylo naprosto jasno a bezpochyby pro kolegy, kteří přišli z předsálí, tak přečtu ještě jednou návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 578."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 123, přihlášeno 132, pro 123, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končíme projednávání bodu 130. Děkuji panu senátorovi, panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za omluveného pana ministra Martina Kubu pan ministr Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, nacházíme se ve druhém čtení. Chtěl bych poděkovat hospodářskému výboru, který se tomu věnoval. Chci vás informovat, že hospodářský výbor uplatnil celkem sedm pozměňovacích návrhů, které vlastně zpřesňují uvedenou novelu, uvedený návrh zákona, a Ministerstvo průmyslu (nesrozumitelné) budeme deklarovat až ve třetím čtení s těmito pozměňujícími návrhy vyslovilo souhlas.

V zásadě se jedná o implementaci nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a dále se upravuje akreditační proces podle požadavků, které vyplynuly z praxe.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 824/1. Prosím pana zpravodaje výboru kolegu Velebného, aby se ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, hospodářský výbor na své 38. schůzi dne 16. ledna letošního roku přijal usnesení č. 230 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 824. V tomto usnesení hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Bedřicha Dandy, zpravodajské zprávy poslance Ladislava Velebného a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 824 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Dámy a pánové, toto usnesení včetně pozměňovacích návrhů jste obdrželi prostřednictvím elektronického systému Poslanecké sněmovny pod číslem 824/1. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Protože tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Protože nepadly žádné návrhy, zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj, pan navrhovatel, přejete si závěrečná slova? Ne. Takže nemáme návrhy, o kterých bychom hlasovali, proto můžeme skončit projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

36.
Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
/sněmovní tisk 892/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby předložený návrh opět za omluveného pana ministra Martina Kubu uvedl pan ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP