(13.10 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Já jenom skoro faktické konstatování, že jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09 vznáším veto proti projednávání v režimu § 90. A současně opakuji svůj návrh, který jsem řekl již ve své zpravodajské zprávě, čili navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dál se přihlásil pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající, já si troufám říci, že budu mít stanovisko za celý klub ČSSD. My jsme samozřejmě byli proti přijetí občanského zákoníku, resp. nového občanského zákoníku, až na jednotlivce, a ty důvody, proč jsme byli proti, jsme jasně říkali při schvalování tohoto zákona. Já bych chtěl podpořit návrh KSČM na odložení účinnosti tohoto zákona. Důvody jsou jasné. Přijde nám, že jak státní správa, tak soudy, tak podnikatelé, tak běžní občané ještě nejsou připraveni na to, aby byl účinný takto rozsáhlý materiál. Připomenu, že občanský zákoník má něco přes tři tisíce paragrafů.

Ale chtěl bych se zeptat na jinou věc. My zde máme návrh na odložení účinnosti. Jak jsem řekl, my ho podporujeme, ale já jsem si ke svému překvapení dnes a včera v Hospodářských novinách přečetl, že samotná vláda, resp. premiér, je pro to, aby se odložila účinnost tohoto zákona, takže bych se chtěl zeptat někoho relevantního, nevím, zda pana předsedy poslaneckého klubu ODS nebo bývalého pana ministra Pospíšila, dnes místopředsedy, na to, jak to s tím občanským zákoníkem opravdu je, zda se opravdu bude navrhovat jeho odložení účinnosti, a máme zde vlastně už návrh samotný na to odložení, takže není důvod, pokud je tomu tak, že vláda chce odložit účinnost občanského zákoníku, není důvod, aby se tomu tak nestalo, a podpořme tento návrh v prvním čtení, pošleme ho do ústavněprávního výboru a tam můžeme diskutovat o tom, jestli se ta účinnost třeba nemusí odložit ještě o něco déle, třeba na rok 2016.

Každopádně gros té mojí otázky je takové: Zajímalo by mě a byl bych rád, kdyby mi někdo z vlády nebo nějaké jiná zodpovědná osoba odpověděla, jak to koalice vlastně s občanským zákoníkem vidí, zda opravdu chce odložit účinnost tohoto zákona o jeden, možná i o dva roky, tak jak jsem si dnes přečetl v Hospodářských novinách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Křeček. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedající. Já bych zdůraznil, že Česká strana socialistická je stranou širokých názorů, tak já si dovolím vyjádřit opačný názor, než řekl pan kolega Chvojka. Já bych upozornil na to, že v současné době probíhá v justici, v advokacii, kdekoliv jinde celá řada školení, přednášek, je publikována celá řada publikací, které se týkají nového občanského zákoníku. Justice se na to velmi intenzivně připravuje a jakékoli posunutí této obrovské právní normy by vneslo zmatek do této situace. Nikdo by nevěděl, co platí, co neplatí. Už se všude odkazuje, v literatuře právnické už se velmi odkazuje na 1. leden příštího roku, kdy budou platit nové instituty, a posunutím nyní tohoto termínu bychom způsobili ještě větší zmatek, než který kdy byl.

Pokud se na občanský zákoník někdo připravuje, tak se připravuje teď. Pokud to posuneme, no tak se přípravy přeruší a začne se od příštího roku znovu. Nemyslím si, že by proto byl nějaký racionální důvod takovouto normu odložit jen proto, že je složitá. Složitá bude i za rok.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nyní se hlásí s přednostním právem pan místopředseda Pospíšil. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Asi nikoho nepřekvapí, že u tohoto bodu musím vystoupit a musím v zásadě odmítnout návrh skupiny poslanců, který nepřináší pouze odložení o rok, ale fakticky to znamená zrušení nového občanského zákoníku, protože, kolegyně a kolegové, nalijme si čistého vína. Snahou je, aby občanský zákoník nebyl účinný ještě za této pravicové vlády, aby teoreticky, hypoteticky nabyl účinnosti až v rámci příštího volebního období a mohl by být tak v případě, že levice získá dominanci v této Poslanecké sněmovně, bez problémů zrušen nebo dále odložen. A to já považuji, dámy a pánové, za mimořádně nebezpečné z mnoha důvodů, kterými jsem obhajoval coby bývalý ministr spravedlnosti na půdě této Sněmovny, proč je nutné přijmout nový kodex, proč je nutné upravit nově občanské právo a odstranit tak zákon, který dodnes platí, z počátku 60. let, a který byl různými novelami, a jedná se o desítky novel, postupně různě napravován či opravován, a máme z něj výsledek, za který se opravdu, ale opravdu v civilizované Evropě musíme stydět.

Chci tady podpořit slova, která řekl můj předřečník pan poslanec Křeček, a vážím si ho za to, že říká své odborné věcné stanovisko bez vlivu na stranický dres. Já to řeknu stejně tady.

Jsem přesvědčen, že práce školicí, vzdělávací na občanském zákoníku velmi intenzivně probíhají. Navrhovatelé určitě vědí, že dnes a denně probíhají semináře, školení jak odborníků, tak řekněme laiků. Píše se a připravuje se v tuto chvíli několik komentářů k občanskému zákoníků, které vyjdou v průběhu druhé poloviny tohoto roku a které budou jak odborné, tak laické veřejnosti k dispozici. Jinými slovy, dámy a pánové, není pravda to, co říkají navrhovatelé, že by se odborná veřejnost nepřipravovala. Ba naopak, odborná veřejnost velmi tvrdě pracuje na tom, aby od počátku příštího roku mohl být nový občanský zákoník aplikován, a velmi tvrdě na tom pracují jak soudci, tak akademici, kteří, jak už jsem řekl, připravují několik komentářů k tomuto zákonu. Tedy nepodléhejme atmosféře, že odborníci, odborná obec nebude připravena. A já jako poslanec stejně doufám, že bude připraven i stát, resp. státní správa, a že vláda včas do Poslanecké sněmovny přinese doprovodné zákony, které jsou z velké části připraveny, tak abychom je v klidu v první polovině tohoto roku projednali a celý balík zákonů mohl být od počátku příštího roku schválen.

Já tedy pevně doufám, a říkám to tady zcela otevřeně, že články a úvahy, které jsem zaznamenal v Hospodářských novinách, jsou spíše mediální fabulací a že si je vláda vědoma toho, o jak významné legislativní dílo se jedná, že se jedná o věc, na které se pracovalo přes deset let, a že jakákoli odložení tento návrh zákona, resp. schválený zákon výrazně ohrožují a v zásadě likvidují. Doufám tedy, že vláda udělá vše pro to, abychom včas a řádně projednali doprovodnou legislativu a kvůli státu jako takovému nebyl nakonec občanský zákoník odložen, resp. hozen pod stůl. Já osobně bych to vnímal jako gól do vlastní branky, kdyby tato vláda přinesla návrh, kterým se odkládá účinnost občanského zákoníku. Neuměl bych to jako koaliční poslanec hájit, neuměl bych to vysvětlovat a neuměl bych se s takovým názorem ztotožnit. Takže doufám, že bude uděláno vše pro to, aby tato klíčová reforma civilního práva byla za této vlády dokončena.

Dámy a pánové, já vás velmi žádám, dejte šanci těm, kteří se dneska školí a připravují na nový občanský zákoník, aby v klidu mohli pokračovat. Platí totiž to, co řekl pan poslanec Křeček. Neuváženými zásahy do probíhajícího procesu, zásahy, které nejsou postaveny na základě faktů a znalostí toho, že bychom dnes byli v nějakém skluzu, způsobíme jediné. Způsobíme chaos v soukromé sféře, kdy právníci, podnikatelé, soukromníci, živnostníci, banky, realitní kanceláře, v zásadě všichni, co aplikují občanské právo, nebudou vědět, jaká je míra jistoty, že od příštího roku bude účinný nový občanský zákoník.

Dámy a pánové, pokud budeme koketovat s myšlenkou odkladu účinnosti, poškodíme obrovsky českou společnost, která už dneska počítá s novým občanským zákoníkem, připravuje se na něj, a jakékoli odsunutí bych považoval za mimořádně škodlivé a pro společnost nebezpečné. Prosím vás tedy o to, nenaskakujme na tuto politickou hru, podpořme původní termín 1. ledna, a hlavně udělejme všichni maximum pro to, aby doprovodná legislativa byla přijata a tento klíčový kodex, největší zákon od roku 1811, nabyl účinnosti a konečně se změnilo české postkomunistické právo a konečně jsme zde měli standardní civilní právo, jako ho mají jiné země Evropské unie.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP