(17.30 hodin)
(pokračuje Vystrčil)

Poslední věc, kterou si neodpustím, je, že se mi zdálo, že hlavně jeden z předřečníků tady vystupoval z pozice, jako kdyby si představoval, že základní tezí a základním cílem rozumného zaměstnavatele je sedřít kůži ze zaměstnance. Pokud je rozumný zaměstnavatel, rozumný majitel, tak to nikdy neudělá. Jeho cílem by měl být spokojený zaměstnanec, protože ten mu dlouhodobě zaručuje stabilitu, zaručuje klid, zaručuje kvalitní výkon práce. Pokud někdo vychází z různých historických příruček, různě zkreslených, tak by bylo dobré, aby se přece jen někdy podíval do některého moderního podniku a poopravil trochu své názory.

Já tady tvrdím, že tato novela je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Je to zaměstnanci i zaměstnavateli potvrzeno a já velmi prosím, abychom se tím řídili a abychom tuto novelu propustili do druhého čtení a následně co možná nejrychleji - a za to děkuji tady panu poslanci Jeníkovi, že navrhl urychlení toho projednání - propustili do druhého čtení a následně v Poslanecké sněmovně a v Senátu schválili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane senátore, vážení poslanci a poslankyně, v podrobné rozpravě chci konstatovat, že v obecné rozpravě vystoupili opakovaně kolega Grospič a kolega Jeník, který přednesl návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů.

Já rozumím obavám poslance Grospiče, nicméně pokud by tato změna zákoníku práce pomohla v budoucnu snížit vysokou míru nezaměstnanosti, pak rád podpořím co nejrychlejší projednání ve výboru pro sociální politiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji za závěrečná slova. Protože v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Žádný jiný návrh nevidím, tak o tom návrhu budeme hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí.

 

O tomto návrhu přikázání k projednání výboru pro sociální politiku budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 159 přihlášeno 161, pro 141, proti 1. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

A ještě budeme hlasovat o návrhu pana poslance Jeníka na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 160 přihlášeno 161, pro 81, proti 55. Tento návrh byl přijat.

 

Tím skončíme projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem 102, kterým je

102.
Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku
Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 12. června 2012 na 40. schůzi a na tomto jednání jsme jej přerušili ve stadiu obecné rozpravy. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali místo člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství pan Václav Štekl a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Bořivoj Šarapatka.

Než budeme pokračovat v této rozpravě, ptám se vás, pánové, jestli za navrhovatele nebo za zpravodaje chcete uvést ten problém po tak dlouhé době přerušení rozpravy. Prosím, pane Štekle, máte slovo.

 

Člen Rady Plzeňského kraje Václav Štekl Dobrý podvečer, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, z pověření Zastupitelstva Plzeňského kraje v zastoupení hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance pokračuji v obhajobě návrhu zákona o Národním parku Šumava a navazuji na svého předchůdce ve funkci radního pro životní prostředí a zemědělství Plzeňského kraje Petra Smutného. Mé úvodní vystoupení bude krátké, jen mi dovolte na úvod shrnout tento bod.

Návrh zákona Plzeňského kraje o Národním parku Šumava byl v Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválen v červnu 2011. V srpnu 2011 byl poslán do Sněmovny Parlamentu České republiky. Rozprava o návrhu zákona byla otevřena v červnu 2012. Po vystoupení zástupce Plzeňského kraje jako předkladatele - již jsem zmínil, byl to můj předchůdce Petr Smutný - vyslovil zamítavé stanovisko zpravodaj výboru pro životní prostředí a taktéž bylo vysloveno zamítavé vystoupení ministra životního prostředí a projednávání bodu bylo přerušeno v 19.00.

Své úvodní vystoupení bych chtěl zkrátit. Pouze na začátku bych vás chtěl požádat o propuštění tohoto návrhu zákona o Národním parku Šumava do dalšího čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, neboť v následné diskusi a i ve svém závěrečném slovu přednesu důvody pro toto své tvrzení. Děkuji zatím za úvodní vystoupení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Šarapatka, prosím.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem vystupoval v červnu 2012, když tento bod byl otevřen. Komentoval jsem zde stanovisko vlády, které je k tomuto návrhu Plzeňského kraje záporné, a odůvodnil jsem to. Na tomto svém tvrzení trvám i nadále a v rámci obecné rozpravy navrhuji zamítnutí návrhu tohoto zákona hned v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. S přednostním právem se hlásil o slovo pan ministr životního prostředí Chalupa. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan radní to již zmínil, já jsem měl dlouhé obsáhlé vystoupení k tomuto bodu zhruba před půl rokem, kdy jsem vysvětloval důvody. A protože jsem to říkal mnohokrát, při všech příležitostech, tak mi dovolte říct jedno jediné. Já velmi rozumím požadavku Plzeňského kraje i Jihočeského kraje na to, aby tady vznikl kvalitní zákon. Vím, že po tom volají všechny obce, které tam jsou, a vím, že po tom volá veřejnost. Stávající právní úprava je nedokonalá a potřebuje úpravu. Nicméně, tak jak jsem říkal v červnu a tak jak jsem říkal při všech ostatních příležitostech, ač v tom zákoně jsou celé kusy, se kterými lze souhlasit, jsou tam části, se kterými jménem vlády souhlasit nemohu. Vláda vyslovila stanovisko negativní k tomuto návrhu zákona. Máme za to, že by měl být předložen nový návrh, komplexní, který využije některé ty části, které v tom plzeňském jsou, protože jsou správné, ale v globálu ten návrh podpořit nemohu, a sděluji tedy, že s tímto návrhem za sebe i za vládu České republiky souhlasit nemohu, byť jsou tam věci, jak jsem říkal, které jsou hodnotné, a byť se novým zákonem o Šumavě budeme muset zabývat. Já udělám vše pro to, aby to bylo brzy, byť rozumím, že představa každého z nás včetně mě byla taková, že to bude rychlejší.

Děkuji pěkně a omlouvám se zástupcům Plzeňského kraje, ale oni o mojí pozici vědí, já ji říkal mnohokrát, znají ji a v mnoha ohledech se také shodujeme. Děkuji pěkně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP