(15.10 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Bezpečnostní strategie České republiky regionální konflikty v okolí atlantického prostoru přímo označuje za hrozbu pro naši bezpečnost. Jedním z nástrojů, jak takové situace řešit, je právě účast v misích Evropské unie. Proto je v našem zájmu, abychom se výcvikové mise Evropské unie v Mali aktivně účastnili. Naše bezpečnost je přímo provázána s bezpečností širšího regionu na jih od Evropy, tedy i Sahelu. Nelze v žádném případě pochybovat o tom, že radikalizace teroristických organizací a jejich rostoucí vliv v Mali v kombinaci se snahou ovládnout území tohoto státu představuje přímé ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky. Rád bych k tomu dodal, že nejen Mali je ohromná země sama o sobě, nýbrž to víceméně pouštní území, vlastně široký pruh od Atlantiku až k Rudému moři, kde pakliže se v Mali opravdu pevně usadí, mohou ovládnout celý tento veliký prostor. (V sále panuje silný hluk!)

Aktivní účast v misi Evropské unie je pro nás do budoucna výjimečnou možností, jak mluvit do dalšího směřování společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Kromě obrany vlastní bezpečnosti máme příležitost dokázat našim spojencům, že jsme schopni pružně a efektivně reagovat na dynamický vývoj bezpečnostní situace v našem okolí a zcela konkrétně a významně přispět k řešení závažných konfliktů. Své účasti v misi můžeme dále využít k prohloubení spojenectví a interoperability s partnery v Evropské unii i k navázání užší spolupráce se státy v regionu Sahel. Pracovat na zachování schopnosti vést společné akce bude po stažení sil z Afghánistánu mimořádně důležité.

Dle mých dostupných informací by k misi Evropské unie v Mali měla personálně přispět 18 států Evropské unie. Nejvýznamnějšími přispěvateli do mise jsou zatím Francie, Německo, Španělsko, Spojené království, Polsko, Itálie a Maďarsko. Plánovaný český příspěvek bude velmi významnou součástí mise.

Role Evropské unie v čele světového společenství je pro další vývoj v regionu zcela zásadní. Musíme si ale uvědomit, že především Mali samotné musí co nejdřív převzít odpovědnost za další demokratický politický vývoj a bezpečnostní stabilizaci země. Je naší povinností a naším zájmem k tomu co nejefektivněji napomoci a do řešení co nejvíce zapojit další důležité aktéry v regionu.

Vláda Mali vypracovala cestovní mapu, která slouží jako základ pro politickou stabilizaci země a návrat k demokracii. Malijský parlament tuto cestovní mapu schválil a v souladu s ní bylo následně vyhlášeno konání parlamentních a prezidentských voleb na 7. a 21. července 2013. Jde o zásadní signál ohledně dalšího směřování Mali.

Souhlas obou komor Parlamentu České republiky je pro vyslání českých vojáků do mise nezbytný. Pokud by Česká republika do mise žádným způsobem nepřispěla, nemohla by postupovat v souladu se svou bezpečnostní a obrannou strategií a aktivně bránit svou bezpečnost. Poškodilo by nás to rovněž i v očích spojenců, kteří na náš aktivní příspěvek do mise spoléhají. Zároveň bychom se tím do značné míry připravili o možnost relevantně ovlivňovat další směřování a vývoj vojenské i civilní dimenze společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, žádám vás o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministru zahraničí. Zazněla obě úvodní slova. Návrh projednal výbor pro obranu. Usnesení máte jako tisk 920/1. Já bych nyní požádal zpravodaje výboru poslance Jana Vidíma, aby informoval o jednání výboru a event. nás seznámil s návrhem usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, seznámím vás s usnesením, které přijal výbor pro obranu minulý čtvrtek na své 13. schůzi.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice, EUTM Mali, v letech 2013 a 2014 od 1. dubna 2013 na dobu 15 měsíců v celkovém počtu do 50 osob za účelem poskytnutí výcviku ozbrojeným silám Mali a poskytnutí ochrany silám zemí zapojených do EUTM Mali.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tedy už zřejmě nic nebrání tomu, abych otevřel všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni řečníci. Podle toho, jak se hlásili, by v rozpravě jako první měl vystoupit poslanec Jiří Paroubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se Dana Váhalová. Prosím. Můžeme začít rozpravu.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem se zájmem poslouchal vystoupení pana předsedy vlády, protože jsem čekal na potvrzení té informace, které jsem si povšiml ve sdělovacích prostředcích. Povšiml jsem si, že náčelník generálního štábu Pavel se vyjádřil, že tam nebude tak úplně výcviková mise, nebo jenom výcviková mise, ale že naši vojáci budou chránit velitelství mise, což už ovšem mění poněkud charakter mise z mise výcvikové na misi bojovou.

Vzpomínám, jak jsem byl před lety průběžně pronásledován médii i politickými odpůrci při své kritice navyšování vojenského angažmá české armády v Afghánistánu. Spojené státy v příštím roce Afghánistán opustí a s nimi zmizíme z této země i my. Co všechno se při té intervenci povedlo? V Kábulu, mluvím úmyslně o Kábulu, protože jinam moc té ústřední vlády zřejmě nesahá, se drží u moci naprosto zkorumpovaná vláda, která nemá nic společného se západními hodnotami a vlastně na ně zvysoka kašle. Možná že temnota, kterou by nastolila vláda Tálibánu, by byla ještě větší, ale to je opravdu smutné měřítko. Je zřejmé, že lidé si v Afghánistánu chtějí žít po svém. Tak je nechme žít a nechme je žít jen za jejich - myslím peníze. Vyhazování peněz českých daňových poplatníků bylo v posledních letech úplně k ničemu. Nic nepřineslo, ani méně korupce v této zemi, ani více politické plurality, ani větší práva žen v afghánské společnosti. Země se zmítá v občanské válce. A pochopitelně nelze očekávat ani žádný byznys pro české firmy v této zemi do budoucna. Shodou okolností v té oblasti, kde působí náš kontingent, mají své hospodářské zájmy Číňané, mají tam cínový důl, exploatují cínový důl, a nejsou zapojeni do žádných vojenských operací.

Nechápu po těchto zkušenostech české vládní politiky ani část opozice, že chce podpořit další dobrodružství, tentokrát na africkém kontinentě, v daleké Mali. Připomínám, že český zahraniční obchod, jeho obrat s Afrikou, se podílí na českém zahraničním obratu necelým jedním procentem a Mali z tohoto procenta představuje necelá čtyři procenta. Je to země, kde nemáme ani ambasádu.

V politice vše souvisí se vším. A já si cením politiků, kteří umějí uvažovat na několik tahů dopředu. Ti francouzští a britští to před dvěma lety evidentně nebyli. Oni zaseli bouři v Libyi, v kteréžto zemi si chtěli vyřídit účty s tamním despotou Kaddáfím, který byl jen tak mimochodem sponzorem volebních kampaní prezidenta Sarkozyho. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP