(18.00 hodin)
(pokračuje Skalický)

Jsem přesvědčen, že i přes všechny připomínky a řekněme náměty, které zde padly v senátní verzi, je cesta využití elektronických receptů v plošné míře cestou správnou a je to jeden z efektivních nástrojů opravdu řízení lékové politiky státu v reálném čase z hlediska spotřeby a z hlediska dostupnosti. Proto je vlastně i uvedeno období přechodné od 1. 1. 2015 a proto je i ve verzi, kterou předkládá Sněmovna, zachována listinná podoba. Samozřejmě tato listinná podoba bude pak následně definována, v jakých případech je možno ji používat.

Ještě jednou vás prosím o podporu původního sněmovního návrhu zákona a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji panu poslanci Skalickému. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova, zda chce pan navrhovatel nebo paní senátorka. (Nechtějí.)

Postoupíme tedy dál, ovšem budu konstatovat pro stenozáznam, že pan poslanec Vojtěch Filip má náhradní kartu číslo 25.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Poprosím opravdu o klid v sále, jde o hlasování o návrhu zákona. Kolegyně a kolegové, opravdu prosím zklidněme se, budeme za chvilinku hlasovat o zákonu. Nelze v takovémto hluku pokračovat v této práci. (Sněmovna se ztišuje.) Děkuji pěkně.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 783/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 783/5."

Dámy a pánové, zahajuji hlasování číslo 306. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 306, přihlášeno 175 poslanců, pro návrh 71, proti 91. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

 

Probíhá kontrola hlasování. Já zde mám faktické poznámky - pan předseda Benda? Nikoliv. A paní ministryně Hanáková? Také ne. Děkuji. (Probíhá kontrola hlasování.)

Kontrola hlasování proběhla. Jak už jsem řekl, návrh zákona jsme nepřijali ve znění schváleném Senátem. Proto nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Poprosím o nastavení kvora tak, abychom po přečtení návrhu usnesení mohli zahájit hlasování.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 783/4.

Zahajuji hlasování číslo 307. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 307, přihlášeno 174 poslanců, pro 100, proti 8. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

 

Probíhá kontrola. Mám zde prosím několik faktických poznámek. Pan poslanec Filip znovu? Nikoliv. Pan poslanec Smýkal? Pan poslanec Křeček? Pan poslanec Seďa? (Nikdo z nich.) Dobře.

Pan předseda Benda prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Velká omluva této Sněmovně. Všichni jste mě viděli, že jsem evidentně hlasoval pro, mačkal pro, přesto mám na sjetině křížek. Omlouvám se a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Máme zde námitku. Dámy a pánové, zahajuji hlasování o této námitce. Je to hlasování číslo 308. Kdo je prosím pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 308, přihlášeno 174 poslanců, pro 156 poslanců, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu zákona ve znění usnesení, které jsem již četl. Poprosím vás, abyste věnovali tomuto hlasování pozornost.

Dámy a pánové, zahajuji hlasování pořadové číslo 309. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 309, přihlášeno 175 poslanců, pro 104, proti 10. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Probíhá kontrola hlasování. Pan poslanec Petr. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane předsedající, dovolil bych si zpochybnit hlasování. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o zpochybnění hlasování, o této námitce. Prosím věnujte pozornost hlasování.

Je to hlasování číslo 310. Zahajuji hlasování. Kdo je pro námitku? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 310, přihlášeno 174 poslanců, pro 163, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opětovně hlasovat o návrhu zákona ve znění usnesení, které jsem četl.

Hlasování číslo 311. Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 311, přihlášeno 175 poslanců, pro návrh 102, proti 12. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Kontrola hlasování nepobíhá, tedy tento bod uzavírám.

O slovo se hlásí předseda klubu ODS pan poslanec Benda. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP