(18.50 hodin)
(pokračuje John)

Systém registrace u bank a pojišťoven funguje, není tedy důvod, proč by stejný princip nemohl fungovat i pro společnosti s anonymními akciemi. Zástupci Věcí veřejných tedy předložili návrh na zrušení anonymních akcií na doručitele a zavedení povinnosti centrální registrace akcií na jméno a žádné jiné možnosti, protože vládní nápad ponechat volně akcie na doručitele neumožňuje plné dohledání faktického vlastníka akcií a pro Věci veřejné je z tohoto důvodu naprosto nedostatečný. Slib zrušení anonymních akcií, které dali koaliční partneři Věcem veřejným na jaře 2011, je tak podle nás jen další podvod, který na nás spáchali. Je nutné si uvědomit, že anonymní akcie výrazným způsobem usnadňují daňové úniky i korupční machinace. Zaknihováním akcií, to znamená jejich registrováním na účtu cenných papírů, by se tedy zároveň přispělo k vyšší efektivitě výběru daní a o to většinou alespoň v projevech některých politiků jde.

Vládní návrh navíc odporuje samotné představě, kterou měli otcové zakladatelé tohoto státu. Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín Švehla a Alois Rašín, tedy tvůrci základního zákona stabilizujícího tehdy vznikající národní měnu. tehdy zastávali jasné principy transparentnosti a vymahatelnosti práva v oblasti ekonomiky. Proto také když stabilizovali rodící se československou měnu, vložili hned do prvních norem zavedení transparentnosti v cenných papírech a došli tak daleko, že pokud vlastník tento princip nerespektoval, stát prostřednictvím resortu financí měl povinnost jejich akcie zabavit a pokoutný spekulativní majetek propadl státu. (V sále je velký hluk.)

V této souvislosti je naprosto neuvěřitelné, že to, co naši předchůdci za první republiky považovali za zcela běžné a nezbytné pro rozvoj republiky, naši politici posledních dvaceti let neustále odsouvali, odmítali a tvářili se, že jde o nepochopitelné drakonické opatření. To, co tu bylo běžně za první republiky, najednou nebylo možné vinou politických reprezentací uplynulých dvaceti let. Jsme evropskou abnormalitou a skanzenem ekonomické tolerance ke švindlu a k ekonomickému odkloňování, a proto náš stát ekonomicky kolabuje a není schopen bránit poctivé podnikatele a firmy.

Proto prosím, kolegyně a kolegové napříč politickým spektrem, kde jinde se inspirovat než v osvědčené praxi našich politických předchůdců z první republiky, kteří na rozdíl od nás dokázali stát stabilizovat v čase politických, sociálních a ekonomických turbulencí? Proto vás všechny vyzývám, podpořte návrh plného odkrytí vlastnictví akcií a jejich zaknihování, který je obsažen v pozměňovacím návrhu Věcí veřejných k tomuto vládnímu návrhu zákona. Místo tří možností, jak tzv. zrušit anonymní akcie, z nichž jsou dvě značně neprůhledné a chaotické, podpořte v návrhu Věcí veřejných možnost jedinou, skutečně transparentní, zapsání akcií do centrálního registru.

Dnes jsem navíc četl v novinách, že sociální demokracie se vyjádřila v tom smyslu, že Senát tento návrh opraví přesně tímto směrem. To znamená, je možné udělat to už v dolní komoře a nečekat, až nás zase Senát bude opravovat jako žáčky základní školy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Hlásí se s přednostním právem pan ministr financí Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, výzva pana poslance Johna skutečně stojí za úvahu. Podpořme ten návrh, možná že všechny anonymní akcie se stanou akciemi na definovaného adresáta. Bude to pan Müller. Bude mít svoji adresu na zbraslavské radnici a všichni budeme věřit tomu, že to je ten průhledný, transparentní sponzor Věcí veřejných. Ten bezdomovec, co dává Věcem veřejným ty desítky milionů. Já myslím, že bychom se skutečně měli zamyslet nad návrhem Věcí veřejných, popř. ho podpořit. Byla by to mimořádná legrace, kdybychom viděli, kolik akcií patří panu Müllerovi.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Faktická poznámka pan poslanec John. Prosím.

 

Poslanec Radek John: Vážení přátelé, dnes mi na blog.idnes poslali článek Temná minulost Miroslava Kalouska. Není pro slabší povahy. Upozorňuji na něj. To je ten, který nám tady káže!

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pokračujeme v rozpravě. Kdo se hlásí dále do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Zeptám se ještě na závěrečná slova navrhovatele, případně paní zpravodajky. Závěrečná slova nejsou. (Trvalý hluk v sále!)

Předtím než přistoupíme k hlasování, přečtu ještě omluvu naší kolegyně paní poslankyně Ivany Řápkové, která se omlouvá ze zdravotních důvodů.

Poprosím o klid v sále! Poprosím opravdu o klid v sále!

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Stejně tak zástupce navrhovatele se vyjádří. Paní zpravodajko, prosím, sdělte nám, jak budeme postupovat při hlasování.

Prosím o klid v sále!

 

Poslankyně Jana Suchá: Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl. Byly podány dva pozměňovací návrhy. Pod písm. A je pozměňovací návrh pana poslance Pavla Suchánka a pod písm. B je pozměňovací návrh pana poslance Michala Babáka. Takže nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích a následně o celém zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Vzhledem k tomu, že procedura je jednoduchá, není třeba o ní hlasovat. Ptám se, zda někdo má námitku proti navržené proceduře. Není tomu tak.

Poprosím paní zpravodajku, aby uvedla první hlasování.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pavla Suchánka. Stanovisko zpravodaje negativní.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr? (Negativní stanovisko.) Mám tady přihlášené faktické poznámky v tu chvíli. Paní poslankyně Bohdalová? Nikoliv. Pan poslanec Fiala? Také nikoliv.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který definovala paní zpravodajka.

Zahajuji hlasování číslo 314. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 314, přihlášeno 164 poslanců, pro návrh 19, proti 134. Návrh nebyl přijat. Paní zpravodajko, prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Michala Babáka. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Pan ministr? (Negativní stanovisko.)

 

Zahajuji hlasování číslo 315. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 315, přihlášeno 166 poslanců, pro návrh 49, proti 91. Návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Suchá: Vzhledem k tomu, že nebyl přijatý žádný pozměňovací návrh, tak nyní budeme hlasovat o předloženém vládním návrhu zákona jako celku. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr má také kladné stanovisko.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP