Stenografický zápis 53. schůze, 15. května 2013


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Jan Husák
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc


138. Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 836/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jan Husák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Husák
Poslanec Daniel Korte


132. Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové, Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Husák
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Husák


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Daniel Korte


118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení

Poslanec František Laudát
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Václav Baštýř


120. Vládní návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh /sněmovní tisk 803/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Petráň


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


127. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


128. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - třetí čtení

Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout


129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


131. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 743/ - třetí čtení

Poslanec Radim Jirout


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 777/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec František Laudát


136. Návrh poslanců Dagmar Navrátilové, Jiřího Rusnoka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - třetí čtení

Poslanec Václav Baštýř


139. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - třetí čtení

Poslanec Radim Jirout
Poslanec Jan Smutný


140. Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Milan Urban


142. Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 883/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Michal Babák


122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 829/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Radim Jirout


137. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 822/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Bém
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava


149. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2013 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2012) /sněmovní tisk 926/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Petr Skokan


142. Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 883/ - třetí čtení

Poslanec Petr Skokan
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 891/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Jana Drastichová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


157. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2012

Poslanec Vladimír Koníček


158. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 až 2011

Poslanec Vladimír Koníček


160. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům k projednání /sněmovní dokument 6272/

Poslanec Pavel Suchánek


48. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Drobil
Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno v 15.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Václav Votava
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Vacek


90. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radim Jirout
Poslankyně Miloslava Vostrá
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP