(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan kolega Kováčik, poté paní kolegyně Klasnová.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den a říkám to s plným vědomím.

Navážu na kolegu Zaorálka, který vás nabádal - běžte a mluvte s lidmi. Běžte a mluvte ale s lidmi, kteří tvoří tu nejširší veřejnost. S těmi, kteří teď, v této době, každou hodinou, každou minutou se perou s následky povodní, mluvte s těmi, kteří se perou s následky i vaší politiky a nemají práci a nemají prostředky k životu. Mluvte s těmi, kteří udržují chod této země tak, aby alespoň minimální potřeby občanů, obcí a institucí byly naplněny. Mluvte i s těmi poctivými státními a jinými veřejnými úředníky a pracovníky, na které touto kauzou také může padat podivná mlha. Protože znáte tu českou vlastnost našich lidí, kteří jsou schopni všechno dávat dohromady. Na všechny padne odlesk anebo třeba kapka špíny.

Ale jsem zvyklý mluvit krátce a řeknu vám to tedy krátce.

Od včerejška mi není příliš dobře. Přičítal jsem to následkům určitého virového onemocnění (smích v části sálu), je na mně vidět, že mám rýmu a kašel zvládám jenom za pomoci silných léků. Po vystoupení pana premiéra mi bylo jasné, že to v té viróze určitě nebude. A takhle špatně je mnoha lidem. Ani nemají rýmu či jinou virózu. Prostě jenom koukají, nevěřícně, s podivem, s otevřenými ústy na to, co je tady také možné.

Dozvídáme se tady i z vystoupení pana zástupce Ištvána o praktikách, podivných praktikách používaných vládou i předsedou vlády či jeho bezprostředním okolím při realizaci rozhodnutí často někoho úplně jiného, než k těm rozhodnutím či námětům je vůbec oprávněn.

Ptám se tedy za prvé: Je skutečně jisté, že podobných praktik, o kterých se tady dovídáme, nebylo používáno i v dosavadní době při schvalování - a víme, že v posledním roce či roce a půl jsme tady probírali velmi zásadní a velmi důležité zákony - při probírání těchto velmi zásadních a velmi důležitých zákonů? Je jisté, že podobných praktik například nebylo použito při schvalování, při prosazování tzv. církevních restitucí a řady dalších věcí?

Druhá otázka, nebo druhá věc, která mě docela trápí, a možná v tomto světle zazní alespoň světélko odpovědi, je jisté, že ta odpověď na častou otázku, proč vládní návrhy zákonů, které vláda protlačí, a leckdy i za cenu dramatického zkrácení lhůt, leckdy i za cenu dramatického obcházení či překračování mantinelů a okrajů jednacího řádu, jsou tyto zákony koneckonců tak špatné, že jejich realizace je buď úplně nemožná, anebo přinášela a přináší tolik problémů, že je potřeba vzápětí je korigovat. A vůbec se třeba v této souvislosti nechci zmiňovat konkrétně, jako například o sKartě a podobných záležitostech.

V této souvislosti, a když půjdete za těmi lidmi, o kterých jsem mluvil, za těmi deseti miliony dolními, tak spolu s nimi, a věřte mi že ano, spolu s nimi, Komunistická strana Čech a Moravy volá: "Petře Nečasi, již minimálně několik hodin přesluhujete ve funkci premiéra. Okamžitě odstupte z této funkce, máte-li v sobě alespoň trošku lásky k vlasti a trošku cti! Uvolněte ten prostor pro nové volby, pro nové rozdání karet a pro možná - já si nejsem jist, jestli se to podaří, ale ten pokus se musí udělat - restart slušnosti české politiky!"

Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že to pan poslanec Bárta zrušil a paní poslankyně Klasnová...? Nebo jak to bylo? Nejdřív paní poslankyně Klasnová, tak jsem to pochopil správně. Znovu všem opakuji, protože jsou tady pokusy o přihlášení některých, kteří nemají přednostní právo, že nemohu nikomu udělit slovo, pokud nemá přednostní právo. Není to rozprava.

Prosím, paní poslankyně Klasnová.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiznám, že se mi v podobných diskusích nevystupuje lehko a nereaguje se mi lehko, protože bohužel - či spíše bohudík - se pořád víc cítím normálním občanem a ne politikem a toto jsou okamžiky, kdy se za tuto profesi stydím. Byť si myslím, že stydět by se měli jiní.

Mne překvapila i po těch třech letech v Poslanecké sněmovně míra pokrytectví a politického cynismu pana premiéra Petra Nečase. Hovořil zde o tom, kdo poškozuje zájmy České republiky. To ale nejsou média, to nejsou orgány činné v trestním řízení, které konají pouze svoji práci. Ten, kdo poškozuje zájmy České republiky, je tato vláda.

Došlo zde ke zneužití vojenské kontrarozvědky, k porušení zákona o zpravodajských službách. Hovořila o tom už celá řada mých předřečníků a já na to nechci už nijak zvlášť navazovat. Pouze bych chtěla říct, že ty nejapné výmluvy pana premiéra, které zde použil, jsou nedůstojné čestného člověka a ponižuje tím i intelekt občanů České republiky, kteří se v tuto chvíli třeba dívali na přenos z Poslanecké sněmovny.

Pak jsou tady dva další činy, o kterých jsme se dověděli při tiskové konferenci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Politická korupce. Pan premiér se zde snažil nabudit dojem, že politická korupce v podobě rozdávání trafik, v podobě rozdávání postů, v podobě de facto plýtvání veřejnými finančními prostředky je přece zaběhlá politická praxe a jako taková je zcela v pořádku.

Tak já vás upozorňuji, pane premiére, že v pořádku to není a že takhle to nevnímá většina, drtivá většina občanů České republiky. A pokud toto je první krok k tomu, aby se tak nedělalo, tak já tomu tleskám. Tleskám tomu, že nezávislému advokátu a spolupracovníkovi Transparency International se podařilo dovést své trestní oznámení až do toho, že skutečně policie a orgány činné v trestním řízení začaly v té věci konat.

Pak je zde poslední věc, kterou se snažili jak pan premiér, tak pan ministr financí naprosto abstrahovat od celé té věci, a to je zátah v sídlech pana Rittiga a Janouška. Já bych chtěla upozornit, že se zasahovalo také na útvaru rozvoje města, hlavního města Prahy, že se zasahovalo v Lesích České republiky. Tyto věci nejsou odvislé od politiky této vlády. Je mi líto. To nelze toto říct. Pan Rittig je osoba, která je prokazatelně propojená minimálně na Ministerstvo zemědělství. Já jsem opakovaně, ještě i v době, kdy jsem byla místopředsedkyní Sněmovny, upozorňovala na to, že se tuneluje státní podnik Lesy České republiky. Dala jsem v souvislosti s touto věcí trestní oznámení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP