Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Adam Rykala

Schůze: 6, 12, 23, 25, 31, 49, 56, 60

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

24. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  
část č. 163 (12. 2. 2014)

78. Zpráva vlády o možnostech a postupech řešení kritického stavu nezaměstnanosti v České republice
část č. 188 (12. 2. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/ - druhé čtení
část č. 18 (15. 7. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

Slib poslance
část č. 144 (9. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 122 (22. 1. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  
část č. 46 (15. 9. 2015)

215. Ústní interpelace
části č. 135-136, část č. 149 (17. 9. 2015)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

260. Ústní interpelace
část č. 263, část č. 267, část č. 269 (15. 9. 2016)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

65. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 366 (28. 4. 2017)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 367 (28. 4. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

35. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - třetí čtení
část č. 121 (8. 9. 2017)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - třetí čtení
část č. 122 (8. 9. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP