(11.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek má slovo. Po něm vystoupí pan místopředseda Bělobrádek, který je zatím posledním z těch, kteří avi... Tak už není poslední. Zatím posledním bude pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já už budu stručný, protože vystupuju potřetí. Já prostě nevěřím tomu, že tomu nechcete porozumět. Já si myslím, že tomu rozumíte, jenom to chcete zamlžit. Prostě vládní koalice se dohodla s prezidentem republiky, že projde-li tento text do druhého čtení, již nebudou muset ministři předkládat lustrační osvědčení. Babiš bude prvním precedentem. Potom nebude důvod žádat to od kohokoli jiného. O nic jiného tu nejde. To znamená, aniž by se změnilo písmenko, dohodou těchto dvou ústavních institucí, prezidenta republiky a Poslanecké sněmovny, se zásadním způsobem změní podmínky pro jmenování ministrů. Nevěřím, že tomu nechcete rozumět. Vy jenom nechcete, aby se to pojmenovalo. Z tohoto hlediska musím říct, že jsou mnohem srozumitelnější komunisté, kteří naprosto jasně říkají, o co jim jde. A vám, i když jde o to samé, tak se to snažíte zamlžit za něco jiného.

Já jsem fascinován vystoupením nebo mírou pragmatismu pana předsedy Bělobrádka. Říká, že je to podmínka prezidenta republiky, že když ji nesplníme, tak tady bude dál Rusnokova vláda. Kdyby si pan prezident republiky přál, aby dámy tady zatančily častušku a pánové kozáčka, tak by pravděpodobně říkal totéž. Tak prostě když nezatančíme, tak tady bude dál Rusnokova vláda, proto jakékoli podmínky pana prezidenta republiky je potřeba splnit. Ale tím pádem odevzdáváme ústavní pravomoci Poslanecké sněmovny na Hrad! To je přesně to, čemu se tato Poslanecká sněmovna musí bránit! Prosím pěkně, já chápu, že jistá míra pragmatismu do politiky patří, ale toto už není pragmatismus. To je prostě jenom pasivita, servilita dotažená do konce jenom proto, abych mohl být zítra jmenován.

A ještě krátkou odpověď panu poslanci Sklenákovi. Samozřejmě, já si na to hlasování z roku 2002 dobře vzpomínám, jako na řadu jiných hlasování, která bych radši neprožil, protože ve své politické kariéře nejsme všichni hrdi na každé hlasování, které jsme dělali. A obojaké pokrytectví strany lidové, v jejíchž barvách jsem tenkrát hlasoval, obojaké pokrytectví k vyrovnání se s minulostí bylo jedním z důvodů, proč řada z nás v roce 2009 tu stranu opustila a založila jiný subjekt, kde se něco takového prostě nedělá. A já jsem chvíli věřil tomu, že s novou politickou reprezentací té strany zmizelo i toto staré know-how. Zdá se, že know-how je silnější než osobnosti. (Krátký potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Bělobrádek. Po něm je přihlášen pan předseda Fiala a zatím poslední pan předseda Schwarzenberg.

 

Místopředseda PSP Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, lze jen zopakovat to, že ani minulá koalice úplně vždycky neodmítla všechno, konečně to tady zaznělo, panu prezidentovi - amnestie apod.

Co se týká toho, co tady nezaznělo a co já bych tady chtěl zdůraznit. KDU-ČSL je proti zrušení lustračního zákona, nebude hlasovat pro zrušení lustračního zákona. Je to zcela jasné stanovisko. Znovu opakuji a děkuji za připomínku, jsem nováček ve Sněmovně, pokud přikážeme výborům tento návrh zákona o státní službě, nebo novelu, tak se bezpochyby nezmění ty podmínky, které jsou v lustračním zákoně, tzn. i účinnost, která by byla po schválení nového zákona o státní službě, tak by se nic nezměnilo, tzn. takhle to není. Rozhodně bych si nechtěl nechat podsouvat to, že splníme jakoukoli podmínku. Já myslím, že to je velice sice zábavné, nikoliv však realistické.

Já skutečně vidím dvě možnosti: ano, může tady pokračovat Rusnokova vláda, může pokračovat možná i neomezeně dlouho, anebo holt skončí. To jsou dvě možnosti. Myslím, že právě tím, že se přikáže zákon o státní službě výborům, se nic nemění na našem právním řádu. Pokud tomu tak je, tak asi tomu opravdu nerozumím. A domnívám se, že pokud se tohle stane, že to není nic tak zásadního. Naopak dojde nám tento návrh do výborů, bude se projednávat a pak může být skutečně diskuse nad tím, ať tato zásadní norma skutečně platí tak, jak má. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala má slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, celá ta debata mě jenom utvrdila v tom, že můj příměr s řidičákem je naprosto přesný. Pan Babiš je možná dobrý řidič, to já nevím, ale postrádá řidičské oprávnění. Všechno, co zde organizujete, je jenom proto, aby mohl řídit bez řidičského průkazu, a to je prostě špatně.

V jednom máte ale pravdu. Pravidla hry určujete nikoliv vy, ale určuje je nový personalista vlády, kterým je pan prezident. A pan prezident jako personalista si zve na pohovor jednotlivé ministry a klade různé podmínky, ale svoje podmínky. A když mu nevyhovují obecná pravidla, tak vám dá návod, jak je porušit. Já tohle chápu, panu prezidentovi rozumím, protože to tak dělá už nějakou dobu. Co ale nechápu, je, že na to přistupujete vy. Jediné, co děláte, je, že oslabujete parlamentní demokracii, a to tedy na sebe berete hodně velkou odpovědnost. (Větší potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Schwarzenberg má slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedo, dámy a páni, poslankyně a poslanci, před nějakými 700 lety, tak dlouho je to, odsoudil jeden londýnský soudce následníka anglického trůnu, tzv. černého prince, Black Prince. Tím byl průlom v matce demokracii k právnímu státu, který sice potom ještě dlouho trval, než byl plně realizován, ale bylo stanoveno, že i člen panovnické rodiny a následník trůnu je podřízen zákonu a soudu.

Dámy a pánové, my tady jednáme opačně. My jednáme v předklonu před přáním hlavy státu a tímto zákonem stanovíme, že členové vlády jsou nad zákonem, který platí pro všechny ostatní. Tohle je náš pokrok v demokracii. Prosím zamyslete se nad tím, co tady děláte. Že z pragmatických důvodů popíráme všechny zásady právního demokratického státu. Děkuji mnohokrát. (Výrazný potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A slovo má pan předseda klubu Úsvit pan poslanec Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi říct také několik slov k zákonu o službě státních zaměstnanců. Tento návrh zákona v Poslanecké sněmovně leží dvacet let. Asi jsme si všichni položili otázku, proč se za těch dvacet let neprojednal. No, neprojednal se proto, že každé vládě, která tady byla za těch dvacet let, by okleštil podmínky a zhoršil podmínky k ovládání státní správy. V podstatě žádná vláda, která tady byla, reálně nechtěla, aby tento zákon o službě státních zaměstnanců byl schválen.

My jsme se rozhodli, že ho chceme začít projednávat. Že ho chceme začít projednávat, a je nám jedno, jestli to bude dnes nebo za čtrnáct dní nebo za týden nebo za měsíc. A máme k němu výhrady. Máme k němu mnoho výhrad. Ale přesto si myslíme, že je dobré začít ho projednávat. Naše výhrady dáme do pozměňovacích návrhů, které zde předneseme ve druhém čtení, a podle toho, jakou proměnou tento zákon projde, se rozhodneme, jestli o něm budeme hlasovat a jak o něm budeme hlasovat, o zákonu jako celku, ve třetím čtení. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP