(12.20 hodin)
(pokračuje Blažek)

Opravdu si myslíme, že takový anglický parlament je tak kvalitní proto a funguje tak dlouho, že má kvalitní jednací řád? Demokracie je o sdílení společných hodnot, kdy buďto sdílíme, nebo nesdílíme, a ani zaváděním vyšetřovacích komisí a neustálým zkvalitňováním procesních pravidel pokud ty hodnoty nesdílíme, tak demokracii nezkvalitníme.

Vyšetřovací komise, ať už je jakákoliv, závisí na tom, kdo ji zřizuje. Pokud ji zřídí parlament, takováto komise vždy vydá pouze a jenom politické rozhodnutí. Vždy v závislosti na tom, kdo je jejím členem. Když tu paní poslankyně Válková jmenovala aféru Watergate, to je přesně ten příklad, který měl pouze politické důsledky, nikdy neměl žádné trestněprávní. A pokud by je měl mít, tak by to měl činit někdo jiný. To, že u nás v podstatě žádná vyšetřovací komise zřízená parlamentem nedosáhla nikdy žádného závěru, to je přesně dáno tímto. Pomíjím úplně otázku, pokud jde o připuštění jiných osob do těchto komisí, než jsou členové parlamentu, kde bychom ty osoby vlastně našli a jak bychom se shodli na tom, kdo je renomovaný a kdo není. Tak znovu opakuji, i kdyby to byla jenom čistě občanská komise, bude-li zřízena parlamentem, bude to vždy komise politická, zřízená politickým orgánem, nikoli justičním, která může přijmout pouze politické stanovisko. A žádná spása pro demokracii od takovéto komise skutečně nehrozí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Stanjura s faktickou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď přesně nevím, jak to procesně udělat, když chci hovořit k vám a přitom mám mluvit prostřednictvím předsedajícího. Tak to zkusím bez toho prostřednictví.

Paní místopředsedkyně, to není možné, abyste řekla, že se má poslanec hlásit písemně. To prostě není možné. To si ten jednací řád nejdřív musíte změnit a pak tohle můžete vyžadovat. To je prostě manipulace řízení, nic jiného. Přece jasné je, že kteří dají písemně, mají přednost před těmi, kteří se hlásí rukou. Všichni to vědí. Ti, kteří mají přednostní právo, mají přednost před těmi, kteří se hlásili písemně či rukou. A faktická připomínka má přednost i před těmi, kteří mají přednostní právo, a před těmi, kteří se přihlásili písemně, a před těmi, kteří se přihlásili rukou. Ale není možné, že vy libovolně budete vyvolávat a řeknete: Vás, pane poslanče Blažku, ne, protože vy jste mi neodevzdal písemnou přihlášku. Kdyby se pan poslanec Blažek domáhal toho, že bude dřív než ti, kteří se přihlásili písemně, tak byste měla pravdu. Takhle to prosím není možné a prosil bych, aby se to už neopakovalo. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Když dovolíte, pane poslanče, já jsem poprosila. Pana Blažka jsem poprosila propříště. (Nesouhlas a výkřik Přečtěte si jednací řád! z lavic ODS.) Prosím, přestaňte na mě halekat. Děkuji.

Chcete s přednostní nebo s faktickou (k poslanci Kalouskovi.)? Faktická pana Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já prosím pana poslance Stanjuru, aby paní předsedající nepeskoval. Oni sem přišli z jiného světa. Oni se dohodli s panem prezidentem, že bude všechno jinak. Tak si na to zvykněte! (Slabý potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan Stanjura s faktickou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vím, že se vám to těžko říká, ale jsem poslanec jako vy, tak zkuste na to nezapomínat, paní místopředsedkyně.

Žádné příště, já jsem vás právě prosil, abyste to příště už nepoužívala. Prostě platí jednací řád. Já když chci zareagovat na nějaké vystoupení někoho z mých předřečníků, tak kvůli tomu nepoběžím se někde přihlásit. Protože většinou je to reakce. Ať se vám to líbí, nebo ne. Pokud nezvládáte řízení, tak to dejte někomu jinému, propříště.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za poučení a prosím přihlášeného do rozpravy pana poslance Polčáka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se pokusím možná trochu odlehčit tu vypjatou atmosféru.

A to právě ukazuje, proč ty procesní normy jsou potřeba, pane kolegu Blažku prostřednictvím paní místopředsedkyně. Jsem přesvědčen, že bychom tedy měli jaksi skutečně přijmout to, že procesní jednací řád Sněmovny musíme změnit podle vůle - ne jenom podle nějaké nahodilé většiny, ale skutečně podle zástupců všech poslaneckých klubů zde zastoupených. Nemyslím si, že to musí být shoda stoprocentní, ale jsem přesvědčen, že bychom měli nalézt shodu na těch pravidlech, která potom budeme dodržovat všichni. A to, že poslanec se může hlásit i z místa, je pravidlem stávajícího platného a účinného jednacího řádu.

Nevím, jestli už byly vyčerpány všechny přihlášky do diskuse. Já pouze poukazuji na to, jak zde bylo hovořeno o vyšetřovací komisi, možná trochu na podporu toho, co říkala paní profesorka Válková, je třeba říci, že podobnou úpravu mají v Německu. A tamější úprava, která je i se zástupci neparlamentního prostředí, je poměrně efektivní a tamější vyšetřovací komise, které byly zřízeny, já si pamatuji pouze dvě, nejsem takový odborník na německou politologii nebo německou politiku, ale vím, že ty výsledky do jisté míry tedy měli.

Takže úplně paušálně odsoudit, že v českém prostředí zatím žádných výsledků neměly, ty máločetné, které by byly ustanoveny, to je fakt. Ale to souvisí s tím paragrafem 48. Je otázkou, jak jej vymezíme. Jaká práva a povinnosti začleníme nebo zakomponujeme pro členy těchto vyšetřovacích komisí. A samozřejmě jak takové členy vybereme, ty neparlamentní členy. To by byl asi kruciální problém. A samozřejmě teď ta úprava žádné takovéto meze neobsahuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S faktickou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím - pan poslanec Vlčák se skutečně durdí. Polčák. Já jsem nereagoval na něj, spíš na některá jiná sdělení. Jenom jsem tvrdil, ne že nejsou potřeba procesní pravidla, ale tříhodinová debata odůvodněná tím, že svět tím bude hnedka lepší, pokud budou lepší procesní pravidla, a demokracie kvalitnější, prostě tak tomu není. To je vše. Ale určitě jsem neřekl, a to mi bylo najednou připisováno, že nejsou třeba procesní pravidla.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pak poprosím pana zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, má-li někdo jiný návrh. Pan zpravodaj Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Protože legislativní proces je samozřejmě stykem s veřejným prostorem, je zde ještě výbor - já jsem to tedy nekonzultoval s paní předsedkyní, ale myslím si, že výbor pro veřejnou správu, který komunikuje s obcemi, městy, kraji, a do značné míry si myslím, že tento výbor by byl k projednání tohoto návrhu zákona příslušný, aby to nebyl jenom ústavněprávní výbor, tak bych navrhoval, aby to byl rovněž tedy i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má to své jasné opodstatnění, jak jsem zde již uvedl. A myslím si, že i minulé změny jednacího řádu projednával tento výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím paní poslankyni Chalánkovou.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobrý den. Dovolte, abych navrhla také projednání ve výboru kontrolním.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? (Nikoli.) Dobrá.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny, který svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji tímto hlasování k tomuto návrhu a ptám se, kdo je pro. Proti?

Tímto hlasování končím. Návrh byl přijat. Je to hlasování číslo 3. Přihlášeno 183 poslanců, z toho pro 168, proti žádný, zdržuje se 15.

 

Dalším návrhem je návrh přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro.

Naskočily mi tady faktické poznámky, takže tímto končím hlasování. Prohlašuji je za zmatečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP