(17.10 hodin)
(pokračuje Blažek)

Jako příklad bych dal Belgii, kde se v roce 1831 nebo 1830 vytvořil dokonce model, že tři základní moci, které ve státě existují, mají být čtyři, to znamená, že tam má být ještě moc kontrolní, a zavedli ji do své ústavy. Netrvalo dlouho a byli velmi překvapeni tím, že když tam v podstatě přijímali myšlenky Francouzské revoluce a domnívali se, že demokracie přivede kromě jiného i zmenšení státního aparátu, tak byli šokováni tím, jak strašně ten aparát narostl. A tehdy se mylně uvažovalo, že demokracie vždycky musí mít více úředníků, než je tomu ve státech jiných. Nakonec přišli na to, a u nás třeba existuje, myslím, že to vyšlo v roce 1899, knížka, kterou také doporučuji, jmenuje se Vláda v demokracii, napsal to belgický autor, a ten právě přišel na to, že neustálým zvyšováním kontroly se vůbec nezlepšilo chování lidí, ale došlo k neuvěřitelnému nárůstu státního aparátu a samozřejmě prostředků, které to Belgii stálo.

Nejsme v situaci, kdy všichni starostové, zastupitelé a vůbec občané jsou zločinci, dokonce ani ne potenciální zločinci. Kontrol u nás probíhá strašně mnoho, a když se dívám třeba před sebou na představitele hnutí ANO, vy jste vlastně, když to přetvořím do svého jazyka, vlastně vám jako by vadilo to, že některé věci - použiju slovo nefungují. A teď se ptejte, kdo vám bude postupně kandidovat do komunálních voleb, když dělat starostu již dnes není vůbec nic jednoduchého. A ti lidé teď se budou vystavovat - nejenom, že budou chodit nazí, to už chodí málem dnes, do toho nebudou schopni nic vyřídit, budou neustále kontrolováni. Opravdu je praxe taková, že se kontroluje několik věcí několikrát s různorodými závěry. Ale co je nejhorší - a to mi vadilo i na tom předchozím zákonu, který se týkal zveřejňování dokumentů: Jsme si jisti, že se nenajde policista, který například za to, že nějaký starosta nebo nějaký úředník opomene zveřejnit jakoukoli smlouvu, jakoukoli, chcete-li, fakturu nebo daňový doklad, že nebude hned dehonestován, trestně stíhán a za pět let nějaký soud řekne, že to trestný čin není?

Uvažujeme také o tom, máme provázanost trestněprávních předpisů při dnešním charakteru policie, že nebudeme ještě dále strašit všechny ty, co se chtějí ucházet o veřejné funkce, aby radši dělali to, co dělali předtím? Víte, k čemu to povede? Ti kvalitní lidé se do státní správy a samosprávy hnát nebudou, protože jim bude lépe tam, kde jsou. A to by cílem být nemělo. A já si myslím, že jedna z těch věcí, které dnes projednáváme, zákonitě povede k tomu, že ti kvalitní lidé, kteří opravdu nemají zapotřebí jenom proto, aby tam zbohatli, jít do veřejné správy, do ní prostě nepůjdou, protože jim to nebude stát za to. A to, co teď říkám, to není jenom z hlavy nějakého Pavla Blažka, ale je potřeba studovat literaturu, k jakým důsledkům vedla některá nádherná rozhodnutí těch či oněch mediálních vln.

Vzpomněl jsem si, když jsem byl kdysi, je to hrozně dávno, jako svědek na svatbě, a to je přesně ono, to, co dneska projednáváme, mnoho těchto zákonů, kdy oddávající říkal: Dnes máte nádherný krásný den, všichni slavili, a pak přijdou ty dny všední. A já vás upozorňuju, že pokud schválíme všechny tyhle záležitosti, které se na nás hrnou, jenom proto, že to vypadá moderně a krásně, tak dny všední pro ty, my to nebudeme, kterých se budou týkat, opravdu nebudou běžnými všedními dny, ale budou dny plnými kontrol, otravování a zastaví se život, protože nikdo nebude mít odvahu cokoli rozhodnout, aby nebyl kontrolován, popotahován. K tomuhle všemu to může vést.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. Prosím paní poslankyni Jourovou.

 

Poslankyně Věra Jourová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zase s úctou k vašemu času jenom faktickou a velmi stručně.

Za klub ANO bych chtěla říct, že my souhlasíme s principem posílení kompetencí NKÚ a že předpokládáme, že během legislativního procesu bude prostor k tomu, abychom otevřeli otázku kontroly samospráv tak, abychom se nedotýkali jejich ústavního práva na samosprávné hospodaření s majetkem. A dále potom kontroly obchodních společností s veřejnou majetkovou účastí, tak abychom se nedotkli jejich možnosti vůbec operovat na trhu.

O tom jsem ale nechtěla mluvit, spíš jenom abych tady řekla stanovisko hnutí ANO. Chtěla bych říct, že zákon samozřejmě bude nějak napsán a nějak bude NKÚ vykonáván, resp. prováděn. A tady si myslím, že bychom si to neměli představovat jako nějaký kobercový nálet na samosprávy, ale předpokládám, že NKÚ bude provádět něco, čemu se v běžných kontrolách v Evropské unii říká riziková analýza. To znamená, že bude vybírat společnosti, obce, kraje, které budou v nějakém určitém podezření, že nenakládají s majetkem podle zákonných předpisů. Na toto jsme zvyklí od evropských kontrolních orgánů. Když k nám jdou kontrolovat evropské projekty, tak vždy velmi dobře vyhmátnou právě ty rizikové, jdou na ně a bohužel taky nacházejí svá zjištění.

Další věc, kterou asi nedostaneme do zákona, ale měla by se stát dobrou praxí, je to, čemu se říká v právním řádu, resp. v procesních předpisech českých soudů, "ne v téže věci". Ne dvakrát v téže věci. To znamená, pokud bude známo, že na tu obec v té věci už byla kontrola jiného subjektu, tak tam už tu kontrolu nevykonávat. Takže myslím, že toto bude hodně závislé na tom, jak NKÚ tuto svou kompetenci bude provádět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. S další řádnou přihláškou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já zareaguji. Víte, ne v téže věci znamená, že se nesmí někdo dvakrát potrestat za stejný delikt. Zavedeme-li zásadu, že není možné kontrolovat dvakrát v téže věci, povede to k tomu, čemu někteří zdařilí podnikatelé říkají řízená kontrola. To znamená, objednají si kontrolu z určitého úřadu, kde někoho znají, aby vyloučili navždy do budoucna kontrolu kohokoliv jiného. Pokud jsem dobře pochopil, jak vy říkáte ne dvakrát v téže věci. Pokud jde o potrestání ne dvakrát v téže věci, to je třeba v trestních předpisech běžné a asi nemusíme o tom nějak diskutovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Blažkovi. S přednostním právem pan předseda Občanské demokratické strany pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, po vyslechnutí této diskuse navrhuji za Občanskou demokratickou stranu, aby byl návrh vrácen předkladateli k dopracování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo, registruji to, je to stejný návrh, který už tu zazněl od pana poslance Grospiče. Takže je to druhý návrh.

S dalším přednostním právem pan poslanec Fiala. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil za hnutí Úsvit k dnešním projednávaným bodům číslo 3 a 4, které spolu souvisí. Hnutí Úsvit nepodpoří návrh novelizace ústavního zákona o kompetencích NKÚ, protože tento návrh de facto i de iure tyto kompetence snižuje a neumožňuje kontrolu všech veřejných rozpočtů. Návrh ústavního zákona omezuje kontrolu obcí jen na soulad se zákony. NKÚ tak nebude moci kontrolovat vynakládání prostředků z hlediska hospodárnosti. Definice pravomocí NKÚ musí být taková, aby se vykonávala kontrola veškerého hospodaření s veřejnými prostředky a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního správního celku. Tento návrh zákona nepodpoříme. Chceme prosadit takové znění, které umožní skutečně širokou a důslednou kontrolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nevím, jestli s řádnou, nebo s faktickou, dohodněte se (k poslancům Blažkovi a Kalouskovi). Děkuji. Takže s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Víte, ještě když vidím, jak se nám blíží stěžejní bod dnešního projednávání, tak musím říci, že je úplnou ironií a absurditou dnešního dne - scházíme se proto, abychom obešli jeden zákon, který se nazývá lustrační. A abychom to přikryli, tak navalíme spoustu povinností na starosty a zastupitele. To byl krásný den!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovoluji si požádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové v délce jedné hodiny a 42 minut. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přerušuji naše jednání do 19.01 hodin. Tím pádem pro dnešní den toto jednání končím a naše jednání bude pokračovat zítra v 9 hodin ráno. Takže přerušuji jednání Sněmovny do zítřka do 9 hodin ráno. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 17.19 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP