(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já nechci být chytlavý na každé slovo, které tady dneska zazní, ale jednoho slůvka jsem si všiml v projevu pana místopředsedy Sněmovny, a to bylo to vyjádření, že o zákonech této země rozhoduje vládnoucí třída. Tak já pevně věřím, že my všichni ostatní - a trošku mě mrzí, že se tak necítí místopředseda Sněmovny - se cítíme jako reprezentanti svobodných občanů bez ohledu na třídy, pohlaví, politické názory a cokoli jiného a že zákony této země považujeme nikoliv za produkt vůle vládnoucí třídy, ale produkt svobodných občanů této země. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já jenom doufám, že pan poslanec Novotný myslel pana místopředsedu Filipa. Děkuji, pane poslanče.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně, tak jsem si připomněl při té poslední poznámce jeden billboard. Střední třído, braň se! To byl třídní boj! (Smích, potlesk.) Ale to nebyl ten důvod, proč jsem se přihlásil.

Víte, probírá se to ze všech stran. Já jsem v Poslanecké sněmovně svědkem tohoto problému už od roku 2002. Nikdo zde neřekl, že v těch nešťastných letech před rokem 1989 byl v České republice poměr jeden úředník na téměř 150 občanů, dneska je to jeden úředník na 40 občanů. Nejde totiž jenom o státní správu, ale o veřejnou správu, která má obrovský podíl na tom, že má přenesenou působnost. Tady toho se nikdo nedotkl. Víte, řešit jenom státní správu bez veřejné správy, respektive bez přenesené působnosti, je polovičatost. Když si vzpomeneme na rok 2000 a ustavení krajů, kdy jeden má počet obyvatel jako město Ostrava a čtyři více než milion 200 tisíc obyvatel, tam byla ta příčina nárůstu úředníků v České republice. Pak zrušení okresních úřadů a vytvoření trojkových obcí, a když si spočítáte v každém okrese, kolik tam narostlo úředníků, a ti žijí úplně jinak než ti na té státní správě. A když jsme zrušili - nebo vytvořili nové krajské úřady, tak jsme na ně převedli působnost především v dopravě, školství, zdravotnictví, životním prostředí, ale kupodivu na ministerstvech, která do té doby za tuto činnost zodpovídala, se nesnížily počty úředníků. (Předsedající upozorňuje na čas.) To je vše, co jsem chtěl říct. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dále se o slovo přihlásil zpravodaj tohoto zákona pan poslanec Chvojka. Ten svoji přihlášku stahuje. Pokračujeme tedy v řádných přihláškách a na řadě je pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, hned na začátek bych chtěl zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Opálku. Ano, před rokem 1989 bylo méně úředníků. Rozhodně. Protože řadu úředničiny zvládla operativa StB. (Ironický smích a potlesk zleva.) Já si myslím, že se tady všichni shodneme na tom, nejspíše s výjimkou teď tleskajících komunistů, kterým tímto blahopřeji k včerejšímu výročí 90 let od úmrtí V. I. Lenina, že lustrační zákon v podobě, v jaké existuje, je v rámci Ústavy přijatelnou formou ochrany před nedemokratickými prvky z doby před listopadem 1989. Jeho význam jako učitel vidím dnes především v morální rovině. I když tu politickou také nelze zanedbat. Ten význam je přece nad slunce jasnější. Ti, kteří morálně a politicky pochybili za minulého komunistického režimu, totalitního režimu, musí z toho vyvodit za toto pochybení svou odpovědnost. A já to takhle učím i své děti.

Učím to děti formou pohádky o kůzlátkách a zlém vlku. Ta pohádka je zajímavá v tom, dámy a pánové, že má dvě varianty konce. Jedna varianta bylo to, že se toho zlého vlka zbavíme tak, že ho hodíme do studny. Tuto variantu řešení problému s komunisty a estébáky jsme nezvolili, a proto saháme k té humánní, k té skvělé variantě, a to je ta, že potrestaný vlk má v břiše kameny. A tím, že má v břiše kameny, tak je jednou provždy diskvalifikován páchat nedobroty.

Nový služební zákon v tom chápání jeho předkladatelů má umožnit to, co je nepřístupné na nižších úrovních. Jak mám, prosím vás, svým dětem vysvětlit, a nejen dětem, že potřebují čisté lustrační osvědčení pro zvolení do akademického senátu univerzity, ale pan ministr ho mít nemusí? Přivede nám opravdu pan premiér Sobotka do vlády vlka s kameny v břiše? Toho vlka, ke kterému se váže jiný příběh, který se teď dobře vypráví.

Je to příběh z jednoho masopustního odpoledne roku 1982 z jedné bratislavské vinárny U Obuvníka. V tom roce mi bylo právě tolik, kolik je dneska mému synovi. V tom příběhu byli tehdy také tři vlci, dva ostřílení, jeden byl nováček. A já vám ocituji veřejně přístupný zdroj. Trochu se v tomto případě omlouvám za svoji čechoslovenčinu, ale zvykejme si:

Po privítaní a krátkom spoločenskom rozhovore boli v krátkosti rozobrané rodinné pomery menovaného s ciežom overenia si správnosti získaných poznatkov k rodinným příslušníkom menovaného z hžadiska aktuálnosti. Kandidátovi bol opätovne zdôraznený význam spolupráce v boji proti vonkajšemu, ako aj k vnútornému nepriatelovi a bol vyzvaný, aby sa ke spolupráci s orgánmi ŠtB vyjadril. Kandidát uviedol, že plne chápe potrebu boja proti činnosti vonkajšieho a vnútorného nepriatela, zameraný proti záujmom ČSSR. Kandidát bol ďalej vyťažený s ohžadom na úmrtie súdruha Brežněva, o čom je spracovaný samostatný záznam. Potom bol kandidát vyzvaný, aby se vyjadril, či chce naďalej spolupracovať s orgánmi kontrarozvedky, s čím menovaný súhlasil. Po vyjadrení súhlasu bolo menovanému oznámené, že spĺňa predpoklady kladené na spolupracovníka československej kontrarozvedky, a bol mu predložený k podpisu písomný zväzok, ktorý bol zakamuflovaný v propagačnej brožúre. Kandidát zväzok po prečítaní podpísal bez ďalších otázok a súhlasil, aby bolo i nadialej používané krycie meno Bureš.

Z další části spisu: Heslo pro kontakt s iným operačným pracovníkom Nesiem vam materiály od pána Bureša.

Já se ptám pana Sobotky, jestli je tu, prostřednictvím pana předsedajícího: Vytěžovat - existuje vůbec nějaká morální šance, že nám bude někdo ministra financí někde vytěžovat? A prosím vás, kde?

Tady zaznělo, že tohle celé je pohádka a že my si máme počkat, až jak rozhodne soud. Já říkám: Ať si počká pan Babiš. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A teď smršť faktických poznámek. První faktická poznámka pan předseda poslaneckého klubu KSČM, pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Slyšeli jsme nedávno, myslím, že to byl poslední víkend, že ODS bude jiná, lepší, nová. Vidíme, že nebude asi, když i nové, mladé tváře z ODS bojují dávno vybojované minulé války. Když - a podle mého soudu je mimo - ta rvačka, co tady probíhá, v okamžiku, kdy sám pan kolega předřečník právem poukazuje na to, jak paradoxní je, když i jeho děti musejí mít, chtějí-li být členy akademického senátu, lustrační osvědčení, i když se narodily po roce 1989. Je tady přece, přátelé, jedna velmi snadná cesta. To minulé volání po tom, že stačí pět let, eventuálně deset let platnosti lustračního zákona, vyslyšet podvakrát takové době, nebo třikrát takové době, a lustrační zákon na příští schůzi Poslanecké sněmovny zrušit. Bude mít i syn pana kolegy po problému.***
Přihlásit/registrovat se do ISP