(16.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A jestli jste si všimla, my jsme stejně razantně odmítli návrh Rusnokovy vlády. Není to tak, že jsme si vybrali jeden z těch dvou a o jednom říkáme, to je výborné, že za tři dny už bude možné projednávat. To je špatně. Souhlasím s tím, že neproběhl řádný legislativní proces ani v jednom, ani ve druhém případu, ale případ Rusnokovy vlády vy kritizujete a ten svůj materiál hájíte. Takže buď myslíte vážně nabídku na nějakou spolupráci s opozicí, pak to má smysl před podáním návrhu, a ne až vy se domluvíte, a pak nás přizvete, abychom to vzali buď na vědomí, nebo připomínkovali. My ten materiál chceme vidět a pak na něm můžeme spolupracovat. Takhle to prostě fakt nejde a já to hodnotím, nebo my to hodnotíme jako pokryteckou nabídku. Takových pracovních komisí se nezúčastníme.

Úplně stejně jste rozhodli, že nebude komise pro práci Poslanecké sněmovny. Legitimní rozhodnutí většiny, abych pak dostal dopis jednoho z místopředsedů Poslanecké sněmovny, že vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli zrušit komisi, ustavuje si svůj poradní sbor, abych do tehdy a tehdy oznámil nominanta za ODS. Tak takhle to fakt nejde, to je další příklad toho pokrytectví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě požádám pana kolegu Komárka o strpení, protože mám dvě faktické poznámky - nejdříve pan kolega Daniel Korte a připraví se pan poslanec Jiří Zlatuška. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo. Paní kolegyně Jourová zde mluvila jako kniha, jenže na mě to přesto působí jako zapřahání koně za vůz, z jednoduchého důvodu. Město Tokio má bezmála 20 milionů obyvatel, obhospodařuje ho 50 tisíc úředníků. Česká republika má 10 milionů obyvatel a máme půl milionu státních zaměstnanců. Já se domnívám, že veškeré úvahy o případném služebním zákonu, o státní službě, by měly začít od úvahy, zdali tento poměr je adekvátní.

Nebudu navrhovat redukci. Dnes se tady chystá koalice, to je její práce. Přeji vám mnoho zdaru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kortemu. S faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Nevystupoval bych s tím, kdyby pan poslanec Stanjura nedal přímou otázku. Takže bych si dovolil, pane předsedající, vás poprosit o vyřízení odpovědi panu Stanjurovi. V okamžiku, kdy byl pan současný předseda ODS na Ministerstvu školství, tak na ty úředníky, kteří byli bráni bez výběrového řízení - stačí se podívat na to, kteří s ním odešli, zejména první náměstek Nantl, neúspěšný student, bez výběrového řízení. To je příklad obsazovaných postů, které by neměly být v rámci služebního zákona. Ptal jste se, máte odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Aniž bych mohl jakkoli ovlivnit odpověď, tak to přišlo samo. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Fiala: Pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat vaším prostřednictvím přímo na pana poslance Zlatušku. Zaznělo tu jméno Jiřího Nantla, který se nemůže bránit. Jiří Nantl byl náměstkem na Ministerstvu školství v době, kdy jsem já nastoupil, a já jsem ho v této funkci ponechal. Není to neúspěšný student, já jsem ho znal jako svého studenta a jsem rád, že moji studenti jsou úspěšní i ve státní správě a že si je i jiní politici vybírali do tak odpovědných funkcí, jako jsou náměstci. Nevystupoval bych na svou obhajobu, ale zdálo se mi to nekorektní vůči panu kolegovi Nantlovi, proto jsem se takto ozval.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Pan poslanec Stanjura stahuje svoji žádost o faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych jen řekl, že v okamžiku, kdy se taková věc připraví s mírným předstihem, tak to potom může vypadat, že už tam pan Nantl jako náměstek byl. V tom případě vezmu jiný příklad z působení vlády premiéra Nečase. Odborná skupina organizace výzkumu Jednoty českých matematiků a fyziků bombardovala zhruba dva roky všechny ministry dotazy, jak je možné, že se místa ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace obsadila zčásti v rozporu se zákonem. Zákon říká maximálně dvě funkční období, v předsednictvu je dneska jeden člověk, který je tam třetí funkční období, druhá členka, výkonná místopředsedkyně, dokonce páté funkční období. Tohle je nedodržování zákona, které na jedné straně nevadí, na druhé straně se zde vybírají údajné věci, které jsou více než 25 let staré a které vadit mají.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Už tu nemám další faktickou poznámku a poprosím řádně přihlášeného pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já tu nestojím proto, abych týral pana zpravodaje, který skutečně působí smutně z těchhle řečí. Možná není sám, protože dost často odbíháme od tématu. Já jsem trošku nerad, že se mezi paní poslankyni Jourovou a mě vklínilo několik řečníků. Byla to velice zajímavá debata o Ministerstvu školství, ale já jsem chtěl navázat tak trošku na její věcný obsah.

Ale z té druhé stránky. Já jsem dneska vůbec nechtěl vystupovat, kdyby se mě v průběhu jednání pár lidí neptalo s tím, že přijalo určitou zkreslenou interpretaci tohoto jednání, kterou tu opakovaně slyšíme. Ona nejen opakovaná lež se stává pravdou, ale opakované zkreslení se stává tím, jak se to šíří - já nebudu kritizovat média, to po mně nechtějte - ale šíří se to tady a stává se to jakousi pravdou. Čili já beru námitky opozice, budoucí opozice, protože je tu budoucí koalice, budoucí opozice, možní budoucí ministři atd., já beru tu námitku velmi vážně a vůbec si myslím, že opozice a koalice v takto malé zemi, kde se nerozhoduje o nesmrtelnosti chrousta, ale jenom o tom, aby se tu lidi měli pokud možno dobře, abychom byli takovou tou normální zemí, jakou chtěl pan prezident Václav Havel, že opozice a koalice by se neměly tolik zuřivě hádat.

Čili já taky nejsem rád, že Sněmovna reaguje na podmínku pana prezidenta Miloše Zemana. Jsem přesvědčen, že jsme parlamentní demokracie, a prezident má pravomoci, které vyplývají z ducha Ústavy. Leč tu podmínku tu máme, a jak se říká - "zde je Rhodos, zde skákej". Já to nebudu říkat latinsky, abych si nehrál na chytrého, ale my té podmínky se můžeme zbavit jak? Máme možnost spolu se Senátem omezit pravomoci prezidenta, donutit ho jmenovat vládu a bohudík, nebo bohužel, jak chcete, zprava nebo zleva nebo ze středu, je to jediná možná vláda, která dává po volbách smysl. Čili můžeme jít do střetu s prezidentem Zemanem, můžeme se ho pokusit nějakým způsobem ponížit.

Druhá možnost, a já neříkám, že ideální, je vyhovět této podmínce. A když už jí vyhovujeme, tak rovnou schválit nebo připravit zákony, které po nás lidi skutečně chtějí. Já jsem si naprosto jistý, že služební zákon nebo zákon o registru smluv je v zájmu voličů. A nejen v zájmu voličů ANO, kteří si o to říkali na všech mítincích. Je to v zájmu občanů této země.

Prosím vás, pojďme si postesknout, že pan prezident klade podmínky suverénní Sněmovně, a já toto postesknutí pronáším, ale dělejme to, co děláme, a to, co řekněme věcně shrnula Věra Jourová: pojďme pracovat na služebním zákonu a dalších. Těch možností, jak je v prodloužené lhůtě upravit tak, aby byly skutečně funkční, je mnoho. A nepodceňujme sami sebe, že nedokážeme za tři měsíce udělat dobrý zákon. My těch zákonů musíme udělat pro to, abychom opravili špatné fungování této země, ještě mnoho. Takže pokud to bude rozmyslný spěch a práce sice kvapná, ale platná, tak je to dobře. Čili pojďme přestat ideologizovat, pojďme, prosím vás, se bavit věcně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP