(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Promiňte, že zdržím, ale opravdu jenom chvilku. Já jsem chtěl trochu pomoci panu kolegovi Komárkovi, protože on se tady snažil věcně a poctivě říct, jaké jsou varianty vůči podmínce pana prezidenta. Myslím si ale, že na tu třetí jste zapomněl a že by bylo potřeba, aby ten výčet byl úplný.

Ta třetí možnost je, že vládní koalice navrhne prezidentu republiky pouze takové kandidáty na ministry, kteří budou schopni předložit negativní lustrační osvědčení. Takto to totiž tady bylo celých dvacet čtyři let. Pak takové podmínky nejsou, ten problém neexistuje a již druhý den bychom tady mohli řešit skutečnou práci, a nikoliv problém bývalého agenta Státní bezpečnosti. To je skutečně něco nového. Takže prosím, kolegové, já vám do toho nesmím mluvit samozřejmě, ale zkuste se nad tím zamyslet a uvažte a řekněte si: My, hnutí ANO, zkusíme navrhnout do vlády pouze ty, kteří mohou předložit čisté lustrační osvědčení. To je ta třetí možnost, pane poslanče, a neměla by být opomenuta. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Prosím vás, já dneska znovu zopakuji a prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl k panu Kalouskovi. Kde bere právo předjímat rozhodnutí soudu? A kde bere právo říkat estébák a ministr financí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Gabal s další faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Gabal: Nerad musím vaším prostřednictvím osvěžit kolegovi Kalouskovi paměť. Připomenu jméno Jana Kavana. (Hlasy z pléna.) Jana Kavana.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestliže není žádná další - je faktická poznámka pana předsedy poslaneckého klubu pana Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že je to správné připomenutí a pojí se se stejným jménem: Miloš Zeman. (Potlesk několika poslanců.)

Hovořil jsem znovu o té podmínce a panu poslanci Volnému to osvěžím, že pokud by zaznělo: My, hnutí ANO, předložíme pouze takové nominanty na členy vlády, kteří mohou disponovat negativním lustračním osvědčením, jak je v této zemi a v této demokracii zvykem, pak takový problém by nebyl. To je jenom ta třetí podmínka. Já jsem chtěl pomoci panu poslanci Komárkovi, protože on říkal pouze dvě varianty, a toto je nepochybně průchodná varianta třetí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážená demisní, nebo zbytku demisní vlády, kolegové a kolegyně. Víte, já když poslouchám některá čísla, protože čísla jsou mým oborem, tak se mi trošičku zvedá adrenalin. Tady bylo řečeno 500 tisíc že je vlastně úředníků, kteří řídí tento stát. První stupeň hlouposti je nevědomost. A já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího napravit nevědomost pana poslance Korteho v tom smyslu, že bych mu řekl přesná čísla. Těch úředníků je zhruba 75 tisíc, z toho 18 tisíc je ve státních orgánech a ti všichni ostatní do těch 500 tisíc zhruba, to jsou hasiči, to jsou policajti, to je celní správa, to jsou nepedagogičtí pracovníci, to jsou pedagogičtí pracovníci, to jsou pracovníci ve zdravotnictví, to jsou pracovníci... a teď už mě nenapadá ani kdo všechno. Takže jenom aby bylo jasno, když používáme čísla, tak je používejme, prosím vás, přesně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Korte.

 

Poslankyně Helena Válková: Já bych ráda jenom reagovala na tu třetí variantu, kterou zde přednesl před chviličkou pan poslanec Kalousek.

On ještě existuje také jiný výklad právní, který umožňuje výklad toho příslušného ustanovení lustračního zákona tak, že se nevztahuje na ministry. Objektivně vzato, většina našich odborníků se spíše shoduje na opačném výkladu, to znamená, že lustrační zákon se vztahuje i na ministry právě s ohledem na ta správní řízení, která na příslušných ministerstvech mohou běžet. I to řeší potom ta budoucí právní úprava, o které se teď diskutuje. Nicméně v tomto ohledu asi právní výklad není tím podstatným, je to spíše výklad politický. A já se nemůžu ubránit dojmu, že se čím dál více odchylujeme od věcné diskuse k výměně různých politických invektiv.

Chtěla bych jenom pana Kalouska poprosit, aby si vzpomněl skutečně na to hlasování o zákoně v roce 2002, tuším, že to bylo na jaře, já jsem si našla i stenopis, i ten sněmovní tisk 794, a celá KDU-ČSL v čele s ním tenkrát hlasovala i pro změnový zákon shodně, čili hlasovala pro přijetí. Takže teď to odchýlení od původního stanoviska vyjádřeného hlasováním mi připadá velmi výrazné. Takže i v tomto směru zřejmě hraje politika větší roli, než se na první pohled zdá.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Válkové. Pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jedna věc je právní názor a souhlasím, že na všechno mohou být různé právní názory. Já myslím, že zejména ti, kteří jsou profesionálové v legislativě a v právu vědí, že důležité taky je, jak se postupuje, jaké jsou právní zvyklosti. Všichni ministři všech vlád v České republice předkládali negativní lustrační osvědčení. A možná má někdo jiný právní názor. Ale vy měníte zavedenou právní praxi. Nic víc, nic míň. A tvrdíte, že někdo má jiný právní názor.

Ta praxe byla úplně jednoduchá. V okamžiku, kdy jsem byl navržen do vlády, mi zavolali - ne premiér, ne předseda strany - z Úřadu kanceláře prezidenta republiky a říkali: Zítra, abyste mohl přijet v 15 hodin na Hrad, musíte dneska do deseti dodat tohle, tohle, tohle a taky negativní lustrační osvědčení. A protože jsem byl v Opavě a ne v Praze, tak jsem si ho ještě nechal vyřídit a přinesl jsem tam tak, abych to splnil. Nikdo o tom nedebatoval, bylo to normální, bylo to jasné. Vám to nevyhovuje, tak řekněte - všichni to měli, ale někdo má právní názor, že to všichni dělali špatně a nemuseli to mít. Jinak ale opravdu měníte právní zvyklosti. A je až úsměvné, jak se snažíte tohle to zamlžit, rozpliznout, vykládat tady úplně o něčem jiném. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Připraví se pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Zavadila. Děkuji za poučení, jež se mi dostalo. Jsem velmi potěšen, že zjišťuji, že někdo tady v tom sále poslouchá, co se říká. Ovšem problém je, že slyší jenom to, co chce slyšet. Já jsem prosím neřekl, že máme 500 tisíc úředníků. Já jsem řekl, že je zde 500 tisíc státních zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Schwarze.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já jsem ještě koukal na hodinky. Dobré odpoledne, pane místopředsedo.

Kolegyně a kolegové, já se musím zeptat ve faktické poznámce. Prosím vás a k čemu bylo těm ministrům lustrační osvědčení, kam tu republiku dotáhli? Dotáhli ji tam, že tito doktoři, co tady sedí, nebo policajti bývalí, jako jsem já, nebo miliardáři, jak někteří říkáte, museli jít do politiky, museli udělat hnutí a voliči jim dali hlas. Nezlobte se, ale fakt se upřímně ptám, k čemu těm ministrům to bylo. Co udělali tak převratného? Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S další faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem poslanec za hnutí ANO a nejsem zaměstnanec Agrofertu, jak to tady dva měsíce poslouchám. Takže prosím vás, nejsem zaměstnanec Agrofertu, jsem poslanec hnutí ANO a tamhle za oknem je deset milionů občanů, kteří koukají na to, co tady děláme. To je první.***




Přihlásit/registrovat se do ISP