Stenografický zápis 6. schůze, 6. února 2014


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod /sněmovní tisk 80-E/

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ondřej Benešík


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Pavel Holík


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Robin Böhnisch


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec René Číp


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013 /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Jana Fischerová


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Kateřina Konečná


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec René Číp


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013 /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Mihola


62. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 17/

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Nekl


63. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová


67. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/

Zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Olga Havlová
Zástupce veřejného ochránce práv Stanislav Křeček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jiří Koubek


61. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 16/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka


51. Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


52. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


64. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 /sněmovní tisk 20/

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Horáček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Martin Kolovratník


53. Návrh na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Místopředseda PSP Petr Gazdík


54. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 12.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.31 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Martin Kolovratník


56. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


59. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Jana Černochová


73. Ústní interpelace

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Adolf Beznoska
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bendl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradník
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Olga Havlová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Radek Vondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Radek Vondráček
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Bohuslav Svoboda
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Klučka
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Adam
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Anna Putnová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Alena Nohavová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Koubek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Koubek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Klučka
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Olga Havlová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Olga Havlová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Klán
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP