Stenografický zápis 6. schůze, 7. února 2014


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 9.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Jeroným Tejc


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Votava


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Vondráček


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Gabriela Pecková


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - druhé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Jiří Koskuba
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec David Kasal
Poslanec Ivan Adamec
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 11.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP