Stenografický zápis 6. schůze, 14. února 2014


(Schůze zahájena v 9:30 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klán


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - třetí čtení

Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vladimír Koníček


58. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Klán


32. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Roman Váňa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Matěj Fichtner


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Koníček


80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení

Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl


68. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 51/

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Skalický


28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Kováčik


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Radim Fiala


31. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Votava
Předseda PSP Jan Hamáček


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Opálka


63. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 19/

Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek


65. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012 /sněmovní tisk 22/

Poslanec Martin Komárek


69. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 /sněmovní tisk 52/

Poslanec Martin Komárek


70. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Michal Hašek


71. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP