(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím s další faktickou pana poslance Janulíka a poté pana poslance Kostřicu.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážení kolegové. Já jenom takovou krátkou faktickou. Prosím vás, vy všichni, kteří máte pocit, že k tomu můžete něco říct, nám, co to denně děláme a denně se s tím potkáváme, nevyprávějte o tom, jak to je, nebo není, protože to je velmi směšné. My se taky jako doktoři nevyjadřujeme k výstavbě Temelína, tak vy se, prosím vás, nevyjadřujte k otázkám zdravotnictví. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Kostřicu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Já si tady dovolím reagovat na vystoupení pana poslance Plzáka. Já strašně fandím samozřejmě regulačním poplatkům ohledně pohotovostních služeb, jejich zneužívání. Je tam ale jedna věc. Uvědomte si, prosím vás, takovou záležitost, že ten pacient, kterému začne krvácet z nosu - on za to nemůže, jestli je to dopoledne, nebo je to ve tři hodiny v noci. Já jsem strašně rád, že regulační poplatky vyřeší to, že si lidi chodívali nechat vypláchnout ucho ve dvě hodiny v noci, protože tam bylo málo lidí, ale na druhé straně by lékař měl mít možnost skutečně posoudit, jestli to bylo oprávněné, či nikoli. A domnívám se, že třeba pro některé důchodce těch 90 korun za to, aby si nechal ošetřit, říkám, například to krvácení z nosu, ke kterému dochází většinou v noci, tam je to trošičku nepřesvědčivé. A proto si myslím, že názor pana profesora Svobody, abychom nějakým sociálním rozumným způsobem ty poplatky regulovali, je velmi na místě a samozřejmě by vyžadoval delší diskusi. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a dále mám faktické pana poslance Koskuby, pana poslance Svobody a poté pana poslance Kalouska. Prosím tedy pana poslance Koskubu k mikrofonu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, můj předpředřečník vám to řekl dobře a já vás tu nechci zdržovat tím, jaka to v praxi skutečně vypadá. Nicméně asi byste se divili, kam patřím. Neházejme tu po sobě stranickými nálepkami. Ale v předchozím bodě, nebo v úvodním, jste velice lpěli na tom, jak se tento bod jmenuje. Dámy a pánové, tento bod se jmenuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tam není nic o tom, že by se poplatky zaváděly, rušily. Jde o navýšení plateb a já vás prosím, pojďme uzavřít tento bod, a až budeme projednávat konečně smírně koncepci českého zdravotnictví, rád se do diskuse zapojím, rád vám ukážu z mého pohledu, jak to skutečně v praxi vypadá, protože ne každý máme patent na rozum.

Padla tu spousta naivních představ, padla tu spousta moudrých návrhů, a řeknu napříč politickým spektrem, ale my projednáváme úplně, úplně jiný bod. A já bych poprosil, abychom dostali rozum a tento bod uzavřeli, protože ten dluh a inflace za státní pojištěnce jsou takové, že ty platby si zdravotnictví zaslouží, ať to vzniklo jakkoli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se jedná o procedurální návrh a chce dát hlasovat o tomto návrhu, nebo to byla pouze výzva.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Paní místopředsedkyně, děkuji. Nerad bych vzbudil další bouři a některé invektivy od lidí, od kterých bych to nečekal, ale berete-li to takto, ano, dovolím si podat procedurální návrh na ukončení - ale ten podle mě není možný. Já jsem pouze vyzval Sněmovnu, jestli usoudíte, že to možné nově je, já tak učiním, já bych se rád hnul, ale obávám se, že poslanec nemá právo ukončovat diskusi Sněmovny. Je mi líto. Ale změnilo-li se něco, rád k tomu přistoupím a navrhnu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Máte pravdu, souhlasím s vámi, tedy pokračujeme ve faktických poznámkách. Prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Snad už naposledy. Nejprve jenom jednu takovou vtipnost. Je nás tady hodně lékařů. Návrh na ukončení diskuse se smí dát na sjezdu lékařské komory, o něm se hlasuje. Tady, i když nás je tu hodně, to není sjezd lékařské komory a takový návrh nejde v žádném případě dát.

Já si myslím, že přesto, že bylo řečeno, že téma je jiné, tak téma je přesně to, o kterém hovoříme. My hovoříme o novele pojistného, a tím pádem hovoříme o tom, jak budeme schopni tu péči finančně zajišťovat. Jsem skutečně přesvědčen, že všechna slova, která zaznívají o tom, že regulace je zbytečná, jsou slova, která nemají žádnou zkušenost s medicínou. Já se, prosím pěkně, ve světě zdravotnictví pohybuji více než padesát let, od doby, kdy mě nepustili na studia a dělal jsem zřízence v nemocnici. Věřte mi, že vím, co říkám. Žádného pacienta nevyhodíte. Nedokážete to. Pacient, který nemá zázemí, je nepropustitelný. Na ortopediích se hromadí odoperovaní pacienti, které není možné propustit. A to, co teď děláme, tuto situaci jenom znovu nastartuje a znovu prohloubí. Každý, kdo vrtí hlavou v tuto chvíli, nikdy v nemocnici nepracoval, nikdy to nedělal. Věřte mi, že opravdu vím, co říkám. Říkám to s padesáti lety životní zkušenosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Velmi se omlouvám, že zdržuji, ale přece jenom musím zareagovat na vystoupení pana poslance Janulíka, který říkal: mluvíme o zdravotnictví, tak kdo tady nejste lékaři, nemluvte o zdravotnictví, my vám taky nemluvíme do jaderné energetiky. Já bych chtěl připomenout Poslanecké sněmovně, že nemluvíme o kardiovaskulárním systému ani o mimoděložním těhotenství, nikdo z nás by si samozřejmě netroufal vystoupit. Mluvíme o veřejně pojistných systémech, to se nevyučuje na lékařských fakultách a ten problém je poněkud jiný. Stejně jako až budeme mluvit o jaderné energetice, nebudeme mluvit o štěpení plutonia, ale o návratnosti tak nákladné investice a o energetické bezpečnosti, což se také neučí na příslušné fakultě jaderné energetiky.

Já moc prosím, abychom se dokázali podívat na ten problém z té optiky, která nám přísluší, ne z té optiky profese. Kdyby měl pan dr. Janulík pravdu, tak tím největším zdržovatelem a možná v dobrém oponentem tohoto návrhu na vládě nebyl ministr financí, o kterém pochybuji, že by byl gynekolog nebo internista. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejprve, paní místopředsedkyně, k vám, nevím, čím prostřednictvím. Fakt si myslím, že kreativita při řízení schůze není možná. Pokus vás jako řídící schůze nechat hlasovat o ukončení rozpravy, já nevím, jak bych to nazval. Minulý týden jsme vás z problému dostali tím, že jsme si vzali přestávku, ale nemůžeme to dělat pokaždé, protože pak ještě budeme obviněni, že se nám nechce pracovat. Fakt to není možné. Ale kvůli tomu jsem se nehlásil.

Můj ctěný kolega poslanec říká, že my nelékaři k tomu nemáme mluvit. Ale my jsme pacienti, že jo? Jak říká můj přítel lékař: neexistuje nic takového jako zdravý člověk, maximálně špatně vyšetřený pacient. Tak za nás špatně vyšetřené pacienty, nebo potenciálně špatně vyšetřené pacienty, se bavíme o tom, jestli ty 2 miliardy, které se přilijí do systému letos na půl roku, a 4 miliardy příští rok by nenašly v tom zdravotnictví lepší uplatnění, než platit za hotelové služby. O tom je přece debata a plně to odpovídá názvu tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP