(16.30 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Ani ne tak doplňující otázku jako připomenutí jedné věci. Já jsem se snažil v té interpelaci, pane ministře, upozornit na jednu zásadní věc. Já jsem pochopil, že národní prostředky nebudou těmi dostačujícími pro to, abychom hovořili o celém zkapacitnění silnice 1/26 v reálném čase, ale na druhé straně vidím velké nebezpečí toho, co se bude dít přímo na státní hranici, resp. v těch nezkapacitněných úsecích. Hovoříme o obchvatu Babylonu. Sám jste říkal, že to je pouze v úrovni nějaké studie, resp. přípravy. Já si myslím, že to jsou všechno úseky, které budou těžce poznamenány způsobem dopravy, který bude probíhat z německé strany po přivaděčích, o kterých jsem hovořil, ať už je to silnice první třídy 85, nebo silnice 20.

Co se týká železnice, byl bych velice rád, kdybyste setkání s panem ministrem dopravy Bavorska využil k tomu, že budete hovořit o projektu Donau-Moldau-Bahn, protože ta železnice je určitě důležitá i ve vztahu k regionální dopravě, nejen k mezinárodní TNT.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana ministra, má-li zájem o doplňující odpověď. Nemá.

S další interpelací prosím pana poslance Stanislava Polčáka, který bude interpelovat pana ministra Richarda Brabce. Připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo. Já si dovolím vrátit se k tématu, které už zde zaznělo a zřejmě možná ještě zazní, pokud jsem viděl seznam dalších vystupujících, a to se týká odvolání ředitele správy Národního parku Šumava. Nejsem spokojen s tím, co řekl pan ministr na interpelaci pana kolegy Zahradníka, a myslím si, že by bylo vhodné explicitněji se s tímto problémem vyrovnat, protože personální zemětřesení, které proběhlo na nejrůznějších úřadech po nástupu nové koaliční vlády, si v některých případech jako jistou daň vybralo i to, že byli odejiti lidé, jejichž kvalita dosavadní práce pro takové opatření nezavdávala podle mého přesvědčení žádnou příčinu. Nejsem schopen posoudit, zda do této kategorie patřil i bývalý ředitel správy Národního parku Šumava Jiří Mánek, ovšem zjevně si to myslí celá řada lidí, kteří i před několika dny proti jeho odvolání demonstrovali. Myslím, že tu demonstraci nelze shazovat tak, jak to učinil zde pan ministr.

Já se nehodlám stavět na tu ani na druhou stranu, jen bych rád upozornil na jeden důležitý aspekt Mánkova případu. Jeho odvolání totiž nebylo podle mého pevného přesvědčení srozumitelně a především přesvědčivě vysvětleno. V médiích se jako odůvodnění tohoto kroku objevila zmínka o tom, že správu území vnímáte každý jinak. To cituji. Takové nekonkrétní vysvětlení se mi však nejeví jako postačující a u veřejnosti může vyvolávat oprávněné pochybnosti o skutečných motivech vašeho kroku, tím spíš, že od starostů šumavských obcí vím - byl jsem s nimi v minulém týdnu -, že s prací a přístupem pana Mánka byli velmi spokojeni. Považovali jej za člověka na svém místě.

Vážený pane ministře, z výše uvedených důvodů se domnívám, že veřejnosti skutečně dlužíte obšírnější a přesvědčivé odůvodnění tohoto personálního kroku, který může mít pro budoucnost Národního parku Šumava významné důsledky. Proto vás prosím, abyste to vysvětlení podal tedy alespoň dodatečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a prosím pana ministra o jeho odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane poslanče, já jsem tady ty důvody říkal a řeknu je znovu. Pan Mánek v některých svých rozhodnutích nerespektoval zákon. To je pro mne dost zásadní důvod na odvolání. Zopakuji to znovu. Byla to některá rozhodnutí z hlediska kácení v první zóně, která soud následně vyhodnotil svým rozsudkem jako nezákonná, bylo to použití pesticidů, proti kterému protestovala Česká inspekce životního prostředí, opět to správa národního parku prohrála. Bylo to několik rozhodnutí ohledně černých staveb v rámci národního parku, opět proti zákonu.

Dnes shodou okolností proběhlo tady jednání rady v rámci operačního programu Životní prostředí, kde bylo oznámeno, že v několika případech byl zamítnut projekt Národního parku Šumava, protože prostě nebyly splněny veškeré náležitosti. Lišili jsme se, ano, máte pravdu, i v některých strategických věcech ohledně investic.

Takže já si myslím, že těch důvodů bylo celkem dost. A věřte, že já nejsem typ sekerníka. Když jsem vedl poměrně stejně velkou firmu, jako je dneska ministerstvo, a vždycky když jsem dělal personální změny, tak jsem tyto věci měl velmi rozmyšlené. Mám to rozmyšlené i v tomto případě a to, co se kolem toho rozpoutalo, máte pravdu - bývalý ředitel pan Mánek měl dobré vztahy s obcemi, s některými obcemi, ne se všemi, ale zato se třeba přerušily vztahy s Národním parkem Bavorský les, se kterým se úplně přestalo komunikovat, přestalo se komunikovat v některých aspektech i s dalšími organizacemi. Hrozí nám infringement Evropské komise z hlediska některých postupů v rámci Národního parku Šumava.

Já odmítám tvrzení, že blaho Národního parku Šumava a Šumavy jako takové rovná se jedna osoba. Věřte, že tomu tak určitě není. A dokáže se to nesporně v příštích měsících. Já jsem tam pověřil člověka, který je dvacet let velmi úspěšným ředitelem Chráněné krajinné oblasti Šumava, takže jsem vyměnil Šumaváka za Šumaváka a žádný chaos na Šumavě prostě není. Je to rozehrávaná hra určité skupiny lidí. Ta skupina lidí je navázána hodně na ODS. Vlastně i pan Mánek byl členem ODS, ale věřte mi, že ani náhodou to nebyla ideologizace té věci. Já mám i jiné členy ODS a jiných politických stran, kteří jsou v různých resortních organizacích, a nikdy jsem to neřešil a řešit nebudu. To mi věřte. To znamená, že toto tam nehraje roli. Koneckonců z mého životopisu si můžete přečíst, že já jsem ODS v roce 1991 spoluzakládal nebo byl jsem také jedním ze členů. To znamená, že toto není žádný důvod, i když to možná někdo takhle používá.

Ta pochybení byla opravdu manažerská a měli jsme zásadně rozlišné názory na věci, které já považuji za zásadní i z hlediska loajality k vedení. A troufám si říci, že já mám odpovědnost jako ministr za všechny své resortní organizace, nesu ji i za národní park a pak k tomu potřebuji lidi, kterým bych zase mohl věřit já.

My jsme si s panem Mánkem řekli, že budeme velmi korektně dodržovat nějaké dohody, řekli jsme si některé věci. My teď znovu prověřujeme některé projekty. Já jsem mu slíbil a on slíbil mně, že mediálně na sebe nebudeme střílet. To je ten důvod, proč já jsem možná některé věci neříkal úplně natvrdo do novin, protože jsme se takhle s panem Mánkem domluvili, že prostě oba budeme akceptovat, že to bylo moje manažerské rozhodnutí. A on říkal "prosím, takhle to, pane ministře, berme, nechci, abychom si říkali přes noviny, abyste vy říkal, co vlastně za tím bylo". Já jsem mu to slíbil a já to dodržuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance Polčáka o doplňující otázku.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane ministře, za to poměrně konkrétní vyjádření i osvětlení těch důvodů. Skutečně v médiích to takto nezaznělo. Nicméně jednu větu, kterou vy jste tady řekl, já mohu rozporovat už nyní. Vy jste řekl, že pan Mánek nespolupracoval s bavorskými protějšky, a já mám informace přesně opačné. Po odvolání pana Mánka například došlo ke zrušení právě společného cvičení ve věcech přípravy na mimořádnou krizovou situaci právě proto, že chybí tento partner. Bavorská strana toto společné cvičení právě v minulých dnech odvolala a působí to docela velké potíže, protože do toho byly zapojeny různé složky. Tudíž nevím, kdo vám co tedy třeba v těchto věcech konkrétně říká, ale třeba toto je zrovna jeden z těch důvodů, který podle mého názoru není pravdivý, alespoň jsem o něm byl takto já informován i ze strany starostů, s nimiž jsem se potkal.

Za druhé je nutno říci, že kroky, které by měly vést k odvolávání toho nejvyššího vedení, by podle mého názoru měly být konzultovány i s místními partnery. To není jenom o vaší důvěře k tomu vedení, ale také o tom, že ti lidé působí v určitých vztazích v určitém území. Takže tam byste to měl, myslím, konzultovat také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím o doplňující odpověď pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já z pohledu té spolupráce - věřte, že mám informace přímo od ředitele Národního parku Bavorský les, protože s ním komunikuje můj náměstek Dolejský, který tam nedávno byl na návštěvě v Bavorském lese a o tomto se právě bavili. Předpokládám, že to zrušení, nebo nepředpokládám, jsem si jist, že zrušení této akce právě souviselo s tím, že se teď čekalo na nového ředitele, a nesporně to navážeme. O tom já jsem si skutečně docela jist, že to probíhalo opravdu takto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP