(17.20 hodin)

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, už v minulém vystoupení jsem v podstatě naznačil, že mám problém s tím, že v současné chvíli po odvolání, resp. po ukončení práce v pozici generálního ředitele Vězeňské služby pana Dohnala, je pan Dohnal v prostoru, který nemůžeme vůbec identifikovat. Není ani na jiném funkčním místě, není ani v zálohách, je prostě ve vzduchoprázdnu. A mě by zajímalo, paní ministryně, co s tím míníte konat, co s tím míníte dělat, jak se tato situace bude řešit.

Zároveň času využiji ještě k jedné záležitosti, protože vy jste výboru pro bezpečnost odpověděla na dotazy, které tam vznesli individuální členové v domnění, že individuálním členům dáte odpověď a pak ten souhrn se může někde na výboru objevit, ale my jsme tuto formu prostě nepoznali, my ji nemáme, my jsme dostali jakýsi souhrn jednotlivých odpovědí. Chtěl bych jen upozornit, abyste stejně nepostupovala v případě odpovědi na interpelace, protože tam je to jednoznačně, ale opravdu jednoznačně v jednacím řádu řečeno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Snad paní ministryně spravedlnosti bude spravedlivá a nebude porušovat zákon o jednacím řádu Sněmovny.

Poprosím pana poslance Reného Čípa o jeho interpelaci na paní nepřítomnou ministryni Michaelu Marksovou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec René Číp: Děkuji ještě jednou za slovo.

Vážená nepřítomná paní ministryně, dovolte, abych vás interpeloval s problémem nedodržování zákoníku práce ze strany některých zaměstnavatelů a pracovních agentur. Z informací, které jsou nám médii předkládány, se nedomnívám, že by se jednalo o nějaké bagatelní problémy, ale spíše o často zavedený systém, který je využíván i jinde. Prosím vás tedy o vaše vyjádření, zda považujete média skutečně za kompetentní osobu, která je pověřena tento problém řešit. Já se spíše domnívám, že touto problematikou jsou pověřeny úřady práce, Státní úřad inspekce práce a v případě v poslední instanci soudní aparát. Mohla byste nám dále sdělit, jaký počet těchto oznámení byl v roce 2013 těmito úřady řešen a s jakými výsledky? Zaměstnanci jsou také často nuceni firmami či pracovními agenturami již při nástupu do zaměstnání podepisovat pracovní smlouvy v takovém znění, že z toho zůstává rozum stát. Jaké máte informace o tomto problému a co hodláte podniknout pro zlepšení stávajícího stavu? Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, jak sám řekl, bude mu odpovězeno písemně.

Poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Svatopluka Němečka. Připraví se pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, problém, se kterým se na vás obracím, patrně není příliš znám ve velkých městech, ale podle mých informací je ve venkovských oblastech o to palčivější. Jde o nedostatek zubních lékařů, či snad lépe řečeno jejich nepříznivé rozmístění na území České republiky, které zásadním způsobem snižuje dostupnost jejich služeb, tedy specifického okruhu zdravotní péče. Důvody tohoto jevu jsou zřejmé. Absolventi stomatologie se na venkov příliš nehrnou a i jejich starší kolegové preferují zřizování svých ordinací ve větších městech. Zubní lékaři, kteří na venkově působí, stárnou a po jejich odchodu do starobního důchodu často není nikdo, kdo by je nahradil. Důsledky pro obyvatele menších obcí a měst jsou zřejmé. Jsou nuceni si hledat nového zubního lékaře, kterého často nenacházejí, a pokud ano, tak jsou nezřídka nuceni dojíždět do velkých vzdáleností. S ubíhajícím časem se problém prohlubuje.

Vážený pane ministře, věřím, že se shodneme na tom, že problém nedostatku zubních lékařů je třeba řešit, a to neprodleně. Ptám se vás proto, zda a kdy s jeho řešením počítáte a jaké prostředky přitom hodláte užít. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně, bude jí snad odpovězeno písemně. Pan poslanec Stanislav Polčák bude interpelovat nyní pana nepřítomného ministra Martina Stropnického a pak ještě deset z vás a tím interpelace ukončíme. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane místopředsedo i za sečkání času, vzal jsem si jiný papír. Nicméně ve věci, kterou zde mám na stole, bych chtěl oslovit nepřítomného pana ministra Martina Stropnického v souvislosti s informacemi, které se ke mně dostaly prostřednictvím zástupců klubů a spolků sdružujících majitele a provozovatele historické vojenské techniky.

V posledních dnech jsem byl jako host účasten hned několika akcí spojených s oslavami osvobození naší země a ukončení druhé světové války. Tyto akce bývají již tradičně spojeny s ukázkami historické vojenské techniky a jsou mezi občany velice oblíbené. Jsou vyhledávaným zpestřením jak pro nadšence historické vojenské techniky, tak pro celé rodiny s dětmi. Málokdo by si ovšem dokázal představit oslavy výročí bez spojeneckých vojáků ve starém džípu či starém obrněném transportéru, ale ovšem takováto může být realita následujících roků.

Byl jsem velice znepokojen, když jsem byl na téměř každé akci bez výjimky osloven zástupci těchto sběratelů a provozovatelů historické techniky, ale i širší veřejností a byl konfrontován s velice nepříjemnou skutečností, jakou je dopad zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. Měl jsem možnost se blíže seznámit s tímto právním předpisem a musím konstatovat, že tento zákon je ve svých důsledcích, patrně nezamýšlených, nicméně skutečně velmi zásadních důsledcích, navazujících vyhlášek, konstruován tak, že de facto znemožňuje provozovatelům historických vojenských prostředků tuto prezentaci na takovýchto setkáních. Dospěl jsem k závěru, že je bezpodmínečně nutné změnit tento zákon a předpisy, jelikož k historické vojenské technice a k právům jejích vlastníků, stejně jako k celé problematice soukromé prezentace historické vojenské techniky a jejího využití pro veřejné kulturní akce, přistupují vlastně likvidačně. Sběratelskou činnost, muzejní činnost, vlastnění a nakládání s historickou vojenskou technikou, pořádání historických vojenských akcí a renovaci nebo dopravu historické vojenské techniky rozhodně není nejen dle mého názoru vhodné vystavovat takovým represím, jak je možno nazvat tuto zákonnou úpravu, kterou jsem zde citoval. Naopak bychom měli v rámci zachování tradic tyto aktivity podporovat.

Vážený pane ministře, vyzývám vás, abyste v této věci neprodleně podnikl potřebné kroky, které povedou k úpravě zákona č. 229/2013 Sb. tak, aby novela již plně odpovídala skutečnému stavu věci na poli této historické vojenské techniky a zmírnila tak dopady stávající právní úpravy. Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další řádnou přihláškou pan poslanec Václav Klučka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Helenu Válkovou, Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Víte, když jsem psal přihlášku na tuto interpelaci, tak jsem ještě netušil v té době, že tu v dnešní interpelační den nebude ani nikdo coby parlamentní zpravodaj z Ministerstva spravedlnosti, takže ono by to možná bylo lépe napsat destabilizace na Ministerstvu spravedlnosti. Hned řeknu, v čem je problém.

Je tu dobrá a vžitá praxe, že jakmile nadiktujete interpelaci, tak parlamentní zpravodaj v momentě, kdy se to rozlosuje, za vámi přijde a ptá se, co chcete, co konkrétně chcete po paní ministryni nebo panu ministrovi, na jaké oblasti se má odpovídat, co všechno bude v interpelaci z vaší strany řečeno. Až takhle daleko to jde a ono to není špatné, protože aspoň jsme potom nachystáni z jedné i z druhé strany a interpelace mají svůj smysl. To, že tu dnes nikdo z Ministerstva spravedlnosti nebyl, vím, že parlamentní zpravodajka je na zahraniční cestě, je na dovolené nebo já nevím, na to má plné právo, já ji za to neodsuzuji. Ale proč tu nebyla žádná náhrada? Proč se nás nikdo neptal, proč nás někdo nekontaktoval a neřekl si o to, co má být obsahem třeba i odpovědi v jednotlivých oblastech? Destabilizace - sice říkáte, paní ministryně, že ona není, ale mně se zdá, že něco špatného tady je. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další interpelací měl být pan poslanec Daniel Korte, ten ale interpelaci stáhl pro nepřítomnost pana ministra. Následuje interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky, připraví se pan poslanec Stanislav Polčák, tentokrát na přítomného ministra Marcela Chládka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP