(17.00 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

CzechTourism na realizaci projektu spolupracuje s Asociací hotelů a restaurací České republiky a Asociací kuchařů a cukrářů České republiky. Tito partneři se podílejí jmenovitě na výběru regionálních pokrmů, včetně receptur, samotné certifikace restaurací a následné kontroly dodržování podmínek udělení certifikátů. Certifikáty jsou platné po dobu tří let, poté je provést novou recertifikaci. To jenom k úvodu k tomu projektu, abychom všichni věděli, o co se jedná.

Nyní k částce. Celková alokace projektu je 30 milionů. Ta částka 1,5 miliardy je částka na všechny projekty, na které má CzechTourism právo žádat v období 2007 až 2013. Čili tento projekt je v uvozovkách pouze za 30 milionů. Indikátory projektů jsou stanoveny jako počet vytvořených marketingových produktů cestovního ruchu a počet realizovaných kampaní. Výše uvedené indikátory vycházejí z národního číselníku indikátorů a jsou také definované v programovém dokumentu Integrovaného operačního programu, což je program, ze kterého je tato akce vlastně financována. V současné době je v České republice certifikováno téměř 400 restaurací, což si myslím, že je prozatím hodně, které jsou rozmístěny ve všech turistických regionech České republiky.

Chtěla bych ještě zmínit, že samotná certifikace restaurací probíhá pod odborným dohledem Asociace hotelů a restaurací, čili těmi certifikátory není někdo jenom z MMR nebo CzechTourismu, ale jsou v tom zahrnuty opravdu i ty dvě instituce, o kterých jsem hovořila. Každá z restaurací musí dodržovat stanovená certifikační kritéria. Mě překvapuje, když říkáte, že tam nevaří česká jídla. Do toho bych se podívala, jestli dovolíte, a ověřila si to spíše osobně, až budu ve funkci trošičku déle.

Jinak konec toho projektu je 30. 6. 2015, čili ještě máme zhruba osm měsíců na dokončení projektu.

To je zhruba vše, co bych k tomu nyní řekla. Jenom upřesňuji, ta částka opravdu není 1,5 miliardy, ale je to 30 milionů. Osobně považuji tento projekt za celkem vhodný pro Českou republiku. Jednak je tady propojen jak cestovní ruch, tak i kultura. Za mě vše v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Ptám se paní kolegyně Kovářové, zda má zájem o doplňující otázku. Ano. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k doplňující otázce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Myslím, že se shodneme, že podobné aktivity jsou pro Českou republiku přínosné. Můj dotaz spočíval v tom, kdo ponese odpovědnost, pokud se skutečně zjistí, že byla masivním způsobem porušována pravidla. Jakým způsobem bude ta odpovědnost vyvozena, zda jenom v podobě odebrání certifikátu tak, jak píšete ve své odpovědi, a zda by se v případě, že se zjistí, že šlo o porušení podmínek, vracely nějaké prostředky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, paní ministryně, máte slovo k doplňující odpovědi.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Ano, pokud zjistíme, že některá restaurace nedodržela podmínky platné pro certifikaci, bude jí certifikát odebrán a na to opravdu dohlédnu, protože mně to udělá problém v naplňování indikátorů, za které teď jako ministryně pro místní rozvoj ručím.

A ještě na vaši otázku, kdo ponese odpovědnost. Já samozřejmě musím dohledat, kdo vůbec ten projekt vymyslel, kdo za tím stojí, kdo podepisuje veškeré platné dokumenty vůči těm restauracím. Čili pokud najdu nějaké pochybení, jsem samozřejmě ochotna s tím Poslaneckou sněmovnu seznámit na příštím jednání, pokud už to budu mít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci. Protože je pan kolega Šincl nepřítomen, nemůže tedy pana kolegu Brabce interpelovat a paní kolegyně Černochová i pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš mě shodně informovali, že tato interpelace nebude dnes projednána, že se dohodnou na jednání tak, jak to bylo předneseno v interpelaci 35.

Tím jsme vyčerpali všechny interpelace a vyčerpali jsme tedy i program dnešního odpoledního jednání. Já vám děkuji a přerušuji jednání naší schůze do zítřka do 9 hodin s tím, že ráno začínáme podle schváleného pořadu, a to pojištěním provozu motorových vozidel, to je třetí čtení, a zákonem o myslivosti v prvním čtení. Takže pan kolega Šidlo, pan ministr zemědělství, paní kolegyně Zelienková, Matušovská a Kováčik budou připraveni zítra na první body našeho jednání.

Děkuji vám a přeju vám hezké odpoledne. Připomínám, že zasedá rozpočtový výbor a ostatní výbory a komise, které svolaly jednání po 18 hodině. (Do sálu i na galerii vchází několik lidí.)

Kolegové, kteří sem přišli, uvidí akorát závěr dnešního zasedání, protože bude schůze přerušena do zítra do 9 hodin do rána.

 

(Jednání skončilo v 17.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP