Stenografický zápis 33. schůze, 9. října 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Sklenák


132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová


131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 479/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Rais


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Farský
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Syblík
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


7. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Zuzana Šánová
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Gabal


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Václav Votava
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Zbyněk Stanjura


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Junek
Poslanec David Kasal
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Koubek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Petr Kudela
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Pavel Čihák
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Jiří Koubek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo ve 14.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP