(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adamec Ivan - zdravotní důvody, Adámek František - zahraniční cesta, Adamová Markéta - zahraniční cesta, Birke Jan - bez udání důvodu, Farský Jan - do 10.00 hodin bez udání důvodu, Fiala Radim - do 12.30 hodin pracovní důvody, Fischerová Jana - zahraniční cesta, Gabrhel Vlastimil - dopolední jednání, pracovní důvody, Grospič Stanislav - zahraniční cesta, Hovorka Ludvík - do 13.00 hodin pracovní důvody, Komárek Martin - od 12.00 hodin pracovní důvody, Langšádlová Helena - zahraniční cesta, Lobkowicz Jaroslav - pracovní důvody, Matušovská Květa - osobní důvody, Maxová Radka - pracovní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Pražák Karel - zdravotní důvody, Putnová Anna - od 14.30 hodin do 20.00 hodin pracovní důvody, Schwarzenberg Karel - pracovní důvody, Šarapatka Milan - zahraniční cesta, Vondrášek Josef - zdravotní důvody, Vozdecký Josef - zdravotní důvody, Ženíšek Marek - pracovní důvody. Z dnešního jednání do 12.30 hodin se též omlouvá předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Dále se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel - zahraniční cesta, Marksová Michaela - odpolední jednání, pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - osobní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - od 14.30 do 15.30 hodin pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta. Tolik k omluvám. (V sále je velmi silný hluk.)

Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body 157, 1, dále bychom pokračovali bodem 108, 80, 77, 102, 112 a 95. Jsou to sněmovní tisky 454, 617, 491, 225, 167, 425, 333, 403. Připomínám, že ve 12.45 hodin máme pevně zařazený volební bod 179, což jsou návrhy na změny ve složení orgánů.

Eviduji zde jednu přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to pana poslance Martina Kolovratníka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám dobré jitro, resp. dopoledne, a obracím se na vás s prosbou, s žádostí volební komise o nové zařazení jednoho volebního bodu a pak pevné zařazení celého bloku volebních bodů dnes před obědem. Má informace se rozchází od návrhu volební komise ze včerejšího odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane kolego, moc se omlouvám, ale je tady vysoká hladina hluku. Prosím kolegy, aby se ztišili, abychom následně věděli, o jaké změně programu budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za zmírnění hladiny hluku ve sněmovně, aby kolegové věděli, co budeme volit.

Nejprve mám prosbu na zařazení úplně nového bodu na pořad této schůze. Je to bod, který se jmenuje Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. To je jedna žádost.

Druhá žádost je pevné zařazení všech tří volebních bodů na pevnou hodinu 12.45 hodin, a to v následujícím pořadí: nejprve bod 179, což je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny veřejným hlasováním na plénu, a poté dvě tajné volby ve Státních aktech - nejprve bod 180, Návrh na jmenování členů Kontrolní rady technologické agentury České republiky, a poté nově zařazený bod Návrh na volbu předsedy stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru. Nejprve jeden nový bod, a potom všechny tři ve 12.45 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do programu? Není tomu tak. Dvěma hlasováními rozhodneme o návrhu pana poslance Kolovratníka.

 

První je žádost o zařazení nového bodu, a to je návrh na volbu předsedy komise FAÚ.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 122, do kterého je přihlášeno 132 přítomných, pro 127. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Kolovratníka, a to je zařazení všech tří volebních bodů 179, 180 a nově zařazeného bodu volby předsedy FAÚ na 12.45 hodin dnešní jednací den.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 123, do kterého bylo přihlášeno 136 přítomných, pro 132. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodů dle schváleného programu. První bod, kterým bychom se dnes měli zabývat, je bod

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jiří Petrů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 154/2, byly doručeny dne 2. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 154/3.

Vidím, že pan navrhovatel má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s tímto návrhem jsem vás povšechně seznámil v prvním a ve druhém čtení. S pozměňovacím návrhem pana kolegy Petrů souhlasím. Toť vše na úvodní slovo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. V tuto chvíli otevírám rozpravu. S přednostním právem se do ní hlásí paní poslankyně Černochová. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolím si panu ministrovi navrhnout -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, moc se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale je tady velký hluk. Myslím si, že je to nekolegiální. Pokud si kolegyně a kolegové vyřizují své věci v sále, učiňte tak v předsálí, ať můžeme v klidu jednat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP