(10.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Je také dobré si uvědomit, že s výjimkou vyšší spotřební daně na tabák a s výjimkou vyššího zdanění hazardu my nezvyšujeme daně. Naopak jsme daně snížili. Letos jsme snížili daň z přidané hodnoty na léky a na knihy, také se zvýšily slevy na dani pro rodiny s dětmi a příští rok by měly vzrůst, pokud se nám včas podaří schválit příslušný návrh zákona. Vrátili jsme pracujícím důchodcům, už tady o tom hovořil ministr financí, vrátili jsme jim slevu na dani. To znamená, my jsme řadě skupin obyvatel snížili daňové zatížení, zvyšujeme daňové zatížení škodlivých věcí, ať už je to tabák, nebo je to hazard, a jinak v zásadě daňová zátěž stagnuje. To si myslím, že je také důležité si uvědomit, když debatujeme o výši schodku.

A jsem také rád, že toto je rozpočet, který už navazuje na aktivitu vlády v oblasti boje proti daňovým únikům. Tohle je tady těžká bitva v Poslanecké sněmovně, zčásti už ji vláda vybojovala, od příštího roku budou fungovat kontrolní hlášení, pokud jde o plátce daně z přidané hodnoty. Zčásti ta bitva tady ještě trvá - mám na mysli elektronickou evidenci tržeb. Já pevně věřím, že nakonec se podaří elektronickou evidenci tržeb schválit, a že pomůže vládě v příštím roce zvýšit výběr daní a omezit daňové úniky.

Takže jdeme cestou aktivních opatření proti daňovým únikům. A chci říci, že pro vládu se ten arzenál a rozsah opatření nevyčerpal, že jsme připraveni vést debatu o tom, jak ještě zefektivnit boj proti daňovým únikům tak, aby v naší zemi nedocházelo k daňovým podvodům. To, co přispěje k příjmům rozpočtu, budou nejenom ta opatření proti daňovým únikům, ale také zrušení druhého pilíře. Pevně věřím, že se to podaří v letošním roce také tady v Poslanecké sněmovně definitivně schválit.

Vážené poslankyně, vážení poslanci. Na závěr svého vystoupení bych vás chtěl požádat o podporu zákona o státním rozpočtu. Je to rozpočet, který Česká republika potřebuje. Je to rozpočet, který přinese v neklidné době, kterou dneska zažíváme kolem nás, přinese České republice potřebnou stabilitu. Je to rozpočet, který podpoří růst a zaměstnanost, podpoří dobré fungování veřejných služeb - mám na mysli školství, zdravotnictví, sociální služby. Je to rozpočet, který posílí bezpečnost občanů a našeho státu. Je to rozpočet, který snižuje schodek, a je to rozpočet, který umožňuje, aby pro řadu skupin občanů klesalo daňové zatížení.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a ještě jednou si dovoluji apelovat na vaši odpovědnost a požádat vás o to, abyste pro tento návrh zákona o státním rozpočtu zvedli svoji ruku a přidali k němu svůj hlas. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a s přednostním právem prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére, vážený pane ministře financí, milý dlužníku mých deseti milionů, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych na začátku svého projevu se vypořádal s tvrzením pana premiéra, že vláda konsoliduje veřejné rozpočty.

Jistě se mnou budete souhlasit, že ten parametr, který ukazuje skutečnou vůli vlády konsolidovat veřejné rozpočty a šetřit či nešetřit, je takzvaný strukturální deficit, tedy deficit očištěný od hospodářského cyklu a od mimořádných příjmů. My jsme odevzdávali strukturální deficit, podle aktuálních čísel Ministerstva financí jsme odevzdávali strukturální rozpočet v plusu, nebo chcete-li na nule. Prostě aktualizované číslo Ministerstva financí uvádí údaj plus 0,2. Přebírali jsme ho na minus 3,7, tedy ve výši vyšší než 150 miliard korun, a odevzdávali jsme ho ne vyrovnaný, ale dokonce v mírné nule.

Bylo to poměrně rychlé tempo konsolidace. Pro to rychlé tempo jsme měli řadu důvodů a za to tempo konsolidace jsme byli velmi kritizováni, že to bylo příliš rychlé a podlamovalo to hospodářský růst. Dobrá. Já si to nemyslím. Já si myslím, že ta rychlost měla svůj důvod, ale nepokládám se za nositele jediné pravdy a rád přijmu kritiku, nebo budu brát za relevantní kritiku, že to bylo tempo příliš rychlé. Ale i vyznavači této kritiky, tedy vyznavači keynesiánské teorie, že v dobách recese má vláda se dopouštět fiskálních impulzů i za cenu deficitů, tak by si měli vzpomenout, že tato teorie má také to své B, že v dobách hospodářského růstu se mají vytvářet přebytky, aby se vytvořily rezervy pro možné další fiskální impulzy, až nějaká recese přijde, jako že zcela nepochybně přijde.

My jsme v době velmi slušného hospodářského růstu, jak už tady zmínil pan premiér, a vy přesto vytváříte deficit. A kdy jako, prosím pěkně, chcete dělat ty přebytky? A porovnejme to s tím, kde jste přebrali veřejné rozpočty, a znovu odpovídám, znovu zdůrazňuji, to jsou čísla současného ministra financí, my jsme předávali strukturální deficit na mírné plusové nule, a vláda plánuje strukturální deficit na rok 2016 ve výši minus 1,4, a ten rozdíl mezi naším předáním a vaším plánem na příští rok a to je rozdíl 1,6 procenta strukturálního deficitu, což shodou okolností je zhruba těch 70 miliard korun nominálního deficitu, který plánujete na příští rok. Kdybyste skutečně konsolidovali, tak jste ve vysokém strukturálním přebytku. Kdybyste nekazili naši práci, tak jste na nule. Ale vy jste to o 70 miliard zhoršili. Takhle konsolidujete veřejné rozpočty.

Souhlasím, že není pouze otázka výše deficitu, ať už strukturálního, nebo nominálního, ale že velmi důležitá je ona vnitřní struktura, o které tady hovořil pan premiér, a zdůrazňoval, jak je rozpočet prorůstový. Nezmínil se o tom základním strukturálním problému, kterým je zatížen český státní rozpočet, vždycky byl a upřímně řečeno má to společné se všemi státy Evropské unie, a to je výše mandatorních výdajů. I tady samozřejmě vláda dosahuje smutného primátu, protože rozpočet na rok 2016 bude mít historicky nejvyšší číslo a nejvyšší podíl mandatorních výdajů, aniž by měla vláda v průběhu těch již dvou let, co vykonává svůj mandát, snahu cokoliv se strukturálními výdaji udělat. Opak je pravdou. Těch několik reformních krůčků, které se podařilo prosadit v oblasti nemocenské, sociálního pojištění, spoluúčasti u zdravotního pojištění, jste zrušili, tento strukturální problém jste ve veřejných rozpočtech zhoršili a nemáme sebemenší signál o tom, že byste tento základní strukturální problém ve veřejných rozpočtech chtěli řešit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP